Hà Nội, Ngày 31/05/2023

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng: 20/09/2022   09:38
Mặc định Cỡ chữ
Vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Ninh và Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, ngày 19/9/2022. Ảnh: H.Giang

Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật, các đại biểu đã tập trung góp ý về phạm vi thực hiện dân chủ ở cơ sở và quyền, nghĩa vụ công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; các hình thức, nội dung Nhân dân bàn, quyết định, thụ hưởng. Đồng thời, thảo luận về các nội dung mới, còn nhiều ý kiến khác nhau như: Lần đầu tiên luật hóa các quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; đưa các quy định về Ban Thanh tra nhân dân từ Luật Thanh tra sang dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổ chức hoạt động Ban Thanh tra nhân dân tại địa bàn dân cư thay vì chỉ có ở cơ quan UBND cấp xã; thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động...

Quang cảnh Hội nghị. Nguồn: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

Trước đó, ngày 16/9/2022, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tham gia thảo luận, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Luật như: mỗi xã, phường chỉ nên thành lập một Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, để giám sát các công trình đầu tư công, thay vì thành lập Ban Giám sát theo từng công trình, dự án như nội dung dự thảo Luật đề cập; cần quy định rõ quyền hạn, phạm vi giám sát cụ thể của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; thành viên của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cần mời thêm các kỹ thuật viên có chuyên môn để thực hiện hiệu quả việc giám sát các công trình đầu tư công tại cộng đồng; cần tổ chức lấy ý kiến người dân nơi có các công trình, dự án ảnh hưởng trực tiếp đến họ; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.../.

Duy Thái

Tin tức cùng chuyên mục

Rà soát văn bản hiện hành, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 29/05/2023
Ngày 29/5/2023, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Kế hoạch số 2513/KH-BNV triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Nội vụ.

Tăng cường định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày đăng 17/05/2023
Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư "về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ" yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm minh, kịp thời cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kịp thời thông tin kết quả xử lý cán bộ vi phạm theo phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.

Tỉnh Thừa Thiên Huế gắn công tác cải cách hành chính với phát huy dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 26/04/2023
Dân chủ ở cơ sở là hình thức dân chủ trực tiếp hoặc dân chủ đại diện được quy định trong nhiều văn bản, gần đây nhất là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn chú trọng việc phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với công tác cải cách hành chính, qua đó góp phần từng bước xây dựng nền hành chính liêm chính, phục vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xác định trách nhiệm, cơ chế phối hợp triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 06/04/2023
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 06/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (kèm theo Quyết định số 346/QĐ-TTg).

Phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên, rất quan trọng nhằm đưa pháp luật vào đời sống

Ngày đăng 23/03/2023
Chiều ngày 23/3/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai và tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.