Hà Nội, Ngày 02/10/2022

Đảng bộ tỉnh Bình Định thực hiện tốt nguyên tắc lãnh đạo tập trung dân chủ

Ngày đăng: 14/09/2022   10:20
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 14/9/2022, Đoàn kiểm tra số 541 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra đã thông báo Quyết định số 541 ngày 13/6/2022 của Bộ Chính trị về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh: Công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng rất quan trọng, bởi không kiểm tra giám sát tức là không lãnh đạo. Qua công tác kiểm tra sẽ chỉ ra những ưu điểm, cũng như những khuyết điểm, hạn chế, khó khăn, bất cập; phát hiện cách làm hay và rút ra bài học kinh nghiệm từ đó làm cơ sở để Bộ Chính trị chuẩn bị các luận cứ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tới đây.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao Tỉnh ủy Bình Định về việc triển khai các trụ cột. Ngay từ trước, tỉnh đã có quy hoạch tổng thể phát triển Bình Định và thành phố Quy Nhơn. Cụ thể, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX đã ban hành 5 trụ cột phát triển kinh tế, thực hiện 3 đột phá, triển khai 7 Chương trình hành động toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sự đoàn kết thống nhất, thực hiện nguyên tắc lãnh đạo tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh Bình Định.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ ra một số bất cập, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới đó là hiện tượng triển khai Nghị quyết ở một số nơi, nhất là ở cấp xã còn mang tính đối phó, chưa thực sự có chiều sâu, chưa có sự quán triệt sâu sắc đến từng đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Khi chúng ta nói đến nguyên tắc lãnh đạo của Đảng thì nói nhiều đến nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình... nhưng có 1 nguyên tắc rất quan trọng đó là đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cấp ủy, thể hiện sức mạnh hay ý chí ở đó. Bài học rút ra là sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời thể hiện thông qua sự đoàn kết thống nhất. Thứ hai là luôn luôn bám sát tình hình thực tiễn cụ thể, đối với tỉnh cũng vậy, đối với các huyện, thị xã cũng vậy và đối với các cấp ủy cơ sở đảng cũng vậy, chứ không chỉ đạo chung chung. Việc trong thực tế có những chỗ còn chung chung thì phải coi đó là vấn đề bất cập để chúng ta lưu ý./.

Theo: nhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Đoàn kiểm tra 548 của Bộ Chính trị kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tại Nam Định

Ngày đăng 29/09/2022
Chiều 29/9/2022, Đoàn Kiểm tra số 548 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo một số Vụ nghiệp vụ của các Ban Đảng Trung ương.

Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet

Ngày đăng 27/09/2022
Việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet cần đảm bảo theo đúng tinh thần Văn kiện Đại hội XIII là “Đổi mới căn bản, nội dung chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn”.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 20/09/2022
Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng đã đặt ra yêu cầu: “Xây dựng chiến lược, hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên trọng tâm là đất đai”(1) nhằm phát huy vai trò “Đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân và là nguồn lực của đất nước, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”(2). Quán triệt tinh thần đó, Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ năm, khóa XIII nhấn mạnh: nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai theo đường lối, quan điểm của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, gây thất thoát tài sản nhà nước có liên quan đến đất đai. 

Nâng cao sức chống chịu nền kinh tế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 23/09/2022
Việc nâng cao năng lực chống chịu, tính tự cường của nền kinh tế là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh phát triển mới bởi đây là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo tiền đề để xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ…

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn cách mạng mới

Ngày đăng 20/09/2022
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức, gắn với việc nâng cao trình độ, nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm chú trọng; là tiền đề căn bản và rất quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây cũng là một trong những nội dung, yêu cầu quan trọng của Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ năm, khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới, tăng cường bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới ở Việt Nam.

Tiêu điểm

Cần có giải pháp hoàn thiện chính sách giữa khu vực công, khu vực tư

Chiều 01/10/2022, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, liên quan đến tình trạng thời gian qua nhiều cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nghỉ việc, chuyển từ khu vực công sang khu vực tư, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, từ năm 2020 đến tháng 6/2022 có 39.552 CBCCVC nghỉ việc, chiếm gần 2% tổng số biên chế được giao.