Hà Nội, Ngày 31/05/2023

Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng: 14/09/2022   05:12
Mặc định Cỡ chữ
Vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hải Phòng, tỉnh An Giang, tỉnh Nghệ An đã tổ chức các hội nghị tham gia góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ảnh: thanhphohaiphong.gov.vn

Ngày 13/9/2022, Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia ý kiến về tên của dự thảo Luật; làm rõ khái niệm quyền công dân và quyền thụ hưởng của công dân; quy định cụ thể hơn những nội dung, thông tin công khai, giám sát tại xã, phường và tại các cơ quan, đơn vị, nhất là nội dung liên quan đến việc lập, quản lý, sử dụng các quỹ đóng góp, từ thiện…

Nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận là quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát cộng đồng tại xã, phường, bảo đảm không chồng chéo, thực sự gần dân, sát dân, phát huy hiệu quả dân chủ ở cơ sở.

Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ảnh: Báo An Giang

Ngày 14/9/2022, Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đó, các đại biểu tán thành sự cần thiết ban hành Luật và những nội dung cơ bản của dự thảo Luật. Đồng thời, tập trung cho ý kiến về Điều 4 (Phạm vi thực hiện dân chủ ở cơ sở), Điều 88 (Trách nhiệm của Công đoàn), Chương III (Thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị)…

Một số ý kiến đề nghị chỉ quy định về thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp nhà nước, không điều chỉnh đối với các loại hình doanh nghiệp khác; bày tỏ băn khoăn về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tránh tạo ra dân chủ hình thức, làm bộ máy tổ chức công đoàn thêm cồng kềnh, chồng chéo, thiếu hiệu quả.

Đồng thời, đề nghị quy định rõ tỷ lệ đại biểu tối thiểu tham dự hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với cơ quan, đơn vị có tổng số 100 người trở lên (hoặc ít hơn 100 người, nhưng làm việc phân tán trên địa bàn rộng; vì lý do nghiệp vụ không thể bỏ vị trí làm việc)…

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, ngày 14/9/2022. Ảnh: truyenhinhnghean.vn

Cũng trong ngày 14/9/2022, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, các đại biểu cơ bản đồng tình với kết cấu, bố cục, nội dung và sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, về chủ trương phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Một số ý kiến cho rằng, cần bổ sung và đa dạng hóa hình thức công khai thông tin; việc thực thi dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước,… Ngoài ra, cũng có ý kiến băn khoăn về tên các điều luật, cho rằng cần sửa đổi phù hợp hơn; không nên mở rộng thành lập Ban Thanh tra nhân dân các cơ sở sử dụng lao động vì các doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cần thể chế hóa nguyên tắc dân bàn để đảm bảo tính khả thi./.

Hà Linh

Tin tức cùng chuyên mục

Rà soát văn bản hiện hành, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 29/05/2023
Ngày 29/5/2023, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Kế hoạch số 2513/KH-BNV triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Nội vụ.

Tăng cường định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày đăng 17/05/2023
Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư "về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ" yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm minh, kịp thời cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kịp thời thông tin kết quả xử lý cán bộ vi phạm theo phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.

Tỉnh Thừa Thiên Huế gắn công tác cải cách hành chính với phát huy dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 26/04/2023
Dân chủ ở cơ sở là hình thức dân chủ trực tiếp hoặc dân chủ đại diện được quy định trong nhiều văn bản, gần đây nhất là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn chú trọng việc phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với công tác cải cách hành chính, qua đó góp phần từng bước xây dựng nền hành chính liêm chính, phục vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xác định trách nhiệm, cơ chế phối hợp triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 06/04/2023
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 06/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (kèm theo Quyết định số 346/QĐ-TTg).

Phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên, rất quan trọng nhằm đưa pháp luật vào đời sống

Ngày đăng 23/03/2023
Chiều ngày 23/3/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai và tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.