Hà Nội, Ngày 02/10/2022

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Ban Nội chính Trung ương

Ngày đăng: 12/09/2022   09:40
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 12/9/2022, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra 547 của Bộ Chính trị tiến hành kiểm tra việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tại Ban Nội chính Trung ương.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra 547 của Bộ Chính trị; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương, chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có một số thành viên Đoàn kiểm tra, lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương.

Theo Đoàn kiểm tra, qua làm việc với 6 đơn vị cùng với báo cáo của Ban Nội Chính Trung ương, Đoàn kiểm tra đã hoàn thành dự thảo báo cáo để xin ý kiến của đại biểu dự Hội nghị.

Theo đó, công tác nghiên cứu, học tập, phổ biến, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Ban Nội chính được tổ chức bài bản, nghiêm túc.

Tất cả cán bộ, đảng viên đã được tham gia học tập, quán triệt, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận với nhiều hình thức sáng tạo, khắc phục khó khăn tại thời điểm đại dịch Covid-19.

Qua đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm chắc, hiểu rõ các nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhất là các chủ trương, giải pháp về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp để vận dụng vào công việc chuyên môn.

Công tác xây dựng Chương trình hành động và các văn bản để cụ thể hóa, tổ chức triển khai Nghị quyết được thực hiện từ sớm, đồng bộ, bài bản, khoa học, cụ thể, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Nội chính Trung ương và ngành Nội chính Đảng.

Nội dung rất cụ thể, chi tiết, rõ ràng; phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị chủ trì, phối hợp; xác định rõ thời gian hoàn thành.

Lãnh đạo Ban Nội chính đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy cơ quan gắn việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của cấp ủy các cấp với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, thường xuyên nhắc nhở, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, đã có những cách làm hay, sáng tạo như: trong kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thi hành án, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thi hành án mới chuyển.

Nếu phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải báo cáo ngay cho Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kịp thời chỉ đạo xử lý; đồng thời chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Ban Nội chính Trung ương tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hiện cơ chế phối hợp trong chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế có khó khăn, vướng mắc theo cơ chế 5 cấp độ.

Đồng thời, tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và cấp tỉnh trong điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc…

Tiếp thu kết quả đánh giá, nhận xét, kiến nghị của Đoàn kiểm tra, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị các vụ, đơn vị trong Ban Nội chính Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn kết chặt chẽ với việc triển khai thực hiện hiệu quả các kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện chuyên đề về “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ trì tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự tại địa phương giai đoạn 2021-2025” trong toàn ngành Nội chính Đảng, tạo động lực quan trọng khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” ở địa phương.

Tiếp tục nâng cao công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết, tập trung tuyên truyền, phổ biến cụ thể hóa về những điểm mới quan trọng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là những chủ trương, giải pháp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; trách nhiệm của người đứng đầu quán triệt, triển khai thực hiện... Qua đó góp phần tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn ngành Nội chính Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Cấp ủy và lãnh đạo các vụ, đơn vị chú trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham mưu ban hành các quy định, quy chế hoạt động; đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các vấn đề trọng tâm bức xúc; hoàn thiện các quy định về công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đánh giá cao tinh thần phối hợp trách nhiệm của Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Phạm Bình Minh đề nghị, các đại biểu dự hội nghị tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra, nêu bật những điểm sáng tạo, bài học kinh nghiệm và kiến nghị trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Ban Nội chính Trung ương, hoàn thiện báo cáo, trình Bộ Chính trị theo đúng kế hoạch./.

Theo: nhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Đoàn kiểm tra 548 của Bộ Chính trị kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tại Nam Định

Ngày đăng 29/09/2022
Chiều 29/9/2022, Đoàn Kiểm tra số 548 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo một số Vụ nghiệp vụ của các Ban Đảng Trung ương.

Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet

Ngày đăng 27/09/2022
Việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet cần đảm bảo theo đúng tinh thần Văn kiện Đại hội XIII là “Đổi mới căn bản, nội dung chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn”.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 20/09/2022
Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng đã đặt ra yêu cầu: “Xây dựng chiến lược, hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên trọng tâm là đất đai”(1) nhằm phát huy vai trò “Đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân và là nguồn lực của đất nước, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”(2). Quán triệt tinh thần đó, Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ năm, khóa XIII nhấn mạnh: nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai theo đường lối, quan điểm của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, gây thất thoát tài sản nhà nước có liên quan đến đất đai. 

Nâng cao sức chống chịu nền kinh tế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 23/09/2022
Việc nâng cao năng lực chống chịu, tính tự cường của nền kinh tế là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh phát triển mới bởi đây là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo tiền đề để xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ…

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn cách mạng mới

Ngày đăng 20/09/2022
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức, gắn với việc nâng cao trình độ, nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm chú trọng; là tiền đề căn bản và rất quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây cũng là một trong những nội dung, yêu cầu quan trọng của Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ năm, khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới, tăng cường bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới ở Việt Nam.

Tiêu điểm

Cần có giải pháp hoàn thiện chính sách giữa khu vực công, khu vực tư

Chiều 01/10/2022, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, liên quan đến tình trạng thời gian qua nhiều cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nghỉ việc, chuyển từ khu vực công sang khu vực tư, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, từ năm 2020 đến tháng 6/2022 có 39.552 CBCCVC nghỉ việc, chiếm gần 2% tổng số biên chế được giao.