Hà Nội, Ngày 02/10/2022

Trà Vinh bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày đăng: 14/09/2022   10:33
Mặc định Cỡ chữ
Vừa qua, Ban Tôn giáo tỉnh Trà Vinh phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp cơ sở năm 2022.

Ông Lê Văn Tịnh, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh báo cáo tại lớp bồi dưỡng ngày 07/9/2022.

Tham dự lớp có hơn 90 học viên là cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành.

Lớp bồi dưỡng cung cấp kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tín ngưỡng, tôn giáo; rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương; Đảm bảo chủ trương, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước được triển khai và thực hiện đúng theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng thời, phát huy khả năng xử lý hiệu quả các tình huống, vụ việc tôn giáo thực tế tại địa phương; đấu tranh, ngăn chặn và xóa bỏ âm mưu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội; củng cố và tăng cường đoàn kết đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Theo: btgcp.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Cần Thơ: Khuyến khích CBCCVC nâng cao “trách nhiệm học” và “học có trách nhiệm”

Ngày đăng 29/09/2022
UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 26/9/2022). Theo đó, UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc quản lý, quy hoạch cử cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đi học; thống nhất chuyên ngành đào tạo trước khi CBCCVC dự tuyển sinh. Đồng thời, tham mưu trình UBND Thành phố ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC hàng năm.

Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet

Ngày đăng 27/09/2022
Việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet cần đảm bảo theo đúng tinh thần Văn kiện Đại hội XIII là “Đổi mới căn bản, nội dung chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn”.

Nội dung và mức chi Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Ngày đăng 23/09/2022
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2022.

Đào tạo nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các cơ quan báo chí

Ngày đăng 21/09/2022
Sáng 21/9/2022, tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp Công ty Google khai mạc khóa đào tạo “Chuyển đổi số báo chí”, chuyên đề tổng quan về kinh tế báo chí cho các cơ quan báo chí. Đây là lần đầu tiên một chương trình đào tạo chuyển đổi số báo chí được triển khai ở Việt Nam nhằm giúp các cơ quan báo chí của Việt Nam chuyển đổi số thành công và tăng cường hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực báo chí ở Việt Nam.

Phát triển nhân lực số để chuyển đổi số hiệu quả

Ngày đăng 17/09/2022
Nhân lực số là khâu quan trọng để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững, giúp thực hiện thành công các mục tiêu trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Bên cạnh nguồn nhân lực là cán bộ của các tổ chức, đơn vị được đào tạo để sử dụng thành thạo công cụ số trong xử lý công việc nội bộ và cung cấp dịch vụ số thì người dân cũng cần được hướng dẫn, đào tạo để có kỹ năng, thói quen sử dụng dịch vụ công…

Tiêu điểm

Cần có giải pháp hoàn thiện chính sách giữa khu vực công, khu vực tư

Chiều 01/10/2022, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, liên quan đến tình trạng thời gian qua nhiều cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nghỉ việc, chuyển từ khu vực công sang khu vực tư, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, từ năm 2020 đến tháng 6/2022 có 39.552 CBCCVC nghỉ việc, chiếm gần 2% tổng số biên chế được giao.