Hà Nội, Ngày 02/10/2022

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi

Ngày đăng: 08/09/2022   08:58
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 07/9/2022, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã triển khai Quyết định số 538-QĐNS/TW ngày 13/6/2022 về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
Quang cảnh buổi làm việc

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn.

Cùng dự buổi công bố Quyết định kiểm tra có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Quốc Cường, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị; Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ kiểm tra kết quả thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kết quả việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết; kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong thời gian kiểm tra từ ngày 07-10/9/2022, Đoàn kiểm tra làm việc với các tổ chức đảng trực thuộc gồm: Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Thành ủy Quảng Ngãi, Đảng ủy Công an tỉnh, Huyện ủy Bình Sơn và Lý Sơn.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết, công tác tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Những nội dung cơ bản của Nghị quyết được truyền thông rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 19/7/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 149 nhiệm vụ cụ thể hóa toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, nội chính, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng thời, các cấp ủy trong tỉnh đã chủ động cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết bằng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của cấp ủy sát với tình hình thực tiễn của mỗi cấp ủy địa phương, đơn vị, góp phần đưa các Nghị quyết vào cuộc sống, kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, an sinh xã hội được đảm bảo quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được quan tâm; sự đồng thuận xã hội, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng được tăng cường.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận những kết quả nổi bật của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đã rút ra được những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo phù hợp với địa bàn của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, mục đích kiểm tra là để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, khắc phục tình trạng Nghị quyết đúng nhưng thực hiện không nghiêm, không hiệu quả. Do vậy, trong quá trình kiểm tra của Đoàn, cần xác định rõ chương trình hành động của tỉnh, cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc đã bám sát, cụ thể hóa đầy đủ những nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, tình hình điều kiện thực tế của địa phương, từng ngành và cơ quan đơn vị, nhất là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Đồng thời, tỉnh cần xác định rõ việc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền Nghị quyết là để người dân, cán bộ, đảng viên ở Quảng Ngãi thay đổi nếp nghĩ, nếp làm, biến tất cả những khó khăn thành cơ hội, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, đưa tỉnh ngày càng giàu đẹp.

Song song đó, tỉnh Quảng Ngãi cần làm rõ thêm vai trò của Khu kinh tế Dung Quất, tình hình thực hiện việc giảm nghèo bền vững, nhất là vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số; kết quả, kế hoạch phát triển kinh tế số, mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế và những khâu trọng tâm, đột phá trong phát triển kinh tế; việc phát triển văn hóa phù hợp với truyền thống văn hóa, lịch sử của tỉnh, bảo đảm hội nhập quốc tế. Đồng chí lưu ý, trong quá trình kiểm tra, các thành viên trong Đoàn kiểm tra phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra bám sát mục tiêu, yêu cầu, tuân thủ đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra, bảo đảm thiết thực và hiệu quả./.

Theo: nhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Đoàn kiểm tra 548 của Bộ Chính trị kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tại Nam Định

Ngày đăng 29/09/2022
Chiều 29/9/2022, Đoàn Kiểm tra số 548 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo một số Vụ nghiệp vụ của các Ban Đảng Trung ương.

Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet

Ngày đăng 27/09/2022
Việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet cần đảm bảo theo đúng tinh thần Văn kiện Đại hội XIII là “Đổi mới căn bản, nội dung chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn”.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 20/09/2022
Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng đã đặt ra yêu cầu: “Xây dựng chiến lược, hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên trọng tâm là đất đai”(1) nhằm phát huy vai trò “Đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân và là nguồn lực của đất nước, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”(2). Quán triệt tinh thần đó, Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ năm, khóa XIII nhấn mạnh: nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai theo đường lối, quan điểm của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, gây thất thoát tài sản nhà nước có liên quan đến đất đai. 

Nâng cao sức chống chịu nền kinh tế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 23/09/2022
Việc nâng cao năng lực chống chịu, tính tự cường của nền kinh tế là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh phát triển mới bởi đây là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo tiền đề để xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ…

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn cách mạng mới

Ngày đăng 20/09/2022
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức, gắn với việc nâng cao trình độ, nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm chú trọng; là tiền đề căn bản và rất quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây cũng là một trong những nội dung, yêu cầu quan trọng của Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ năm, khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới, tăng cường bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới ở Việt Nam.

Tiêu điểm

Cần có giải pháp hoàn thiện chính sách giữa khu vực công, khu vực tư

Chiều 01/10/2022, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, liên quan đến tình trạng thời gian qua nhiều cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nghỉ việc, chuyển từ khu vực công sang khu vực tư, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, từ năm 2020 đến tháng 6/2022 có 39.552 CBCCVC nghỉ việc, chiếm gần 2% tổng số biên chế được giao.