Hà Nội, Ngày 02/10/2022

TP Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2027 có ít nhất 95% đội ngũ cán bộ, công chức được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ

Ngày đăng: 07/09/2022   02:56
Mặc định Cỡ chữ
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2027 (Quyết định số 2679/QĐ-UBND). Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2022 - 2027 có ít nhất 20% số lượng lãnh đạo cấp phòng được bổ nhiệm mới thông qua hình thức thi tuyển.
Ảnh minh họa: Thanhuytphcm.vn

Đề án còn đề ra các mục tiêu cụ thể:

Đến năm 2025: Triển khai thực hiện phê duyệt 100% danh mục vị trí việc làm của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ Thành phố đến quận, huyện, thành phố Thủ Đức. 

Cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo ít nhất 95% đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định và bảo đảm đúng người, đúng việc.

Đến năm 2027: Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý.

Phấn đấu ít nhất 95% đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng, đại học và được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong đó phấn đấu trong giai đoạn 2022 - 2027 có ít nhất 20% số lượng lãnh đạo cấp phòng được bổ nhiệm mới thông qua hình thức thi tuyển.

Đảm bảo ít nhất 90% cán bộ, công chức và ít nhất 70% viên chức quản lý thực hiện trao đổi hoàn toàn lượng công việc trên môi trường mạng./.

------------------

Xem Quyết định số 2679/QĐ-UBND tại đây.

Duy Thái

Tin tức cùng chuyên mục

Cần Thơ: Khuyến khích CBCCVC nâng cao “trách nhiệm học” và “học có trách nhiệm”

Ngày đăng 29/09/2022
UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 26/9/2022). Theo đó, UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc quản lý, quy hoạch cử cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đi học; thống nhất chuyên ngành đào tạo trước khi CBCCVC dự tuyển sinh. Đồng thời, tham mưu trình UBND Thành phố ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC hàng năm.

Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet

Ngày đăng 27/09/2022
Việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet cần đảm bảo theo đúng tinh thần Văn kiện Đại hội XIII là “Đổi mới căn bản, nội dung chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn”.

Nội dung và mức chi Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Ngày đăng 23/09/2022
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2022.

Đào tạo nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các cơ quan báo chí

Ngày đăng 21/09/2022
Sáng 21/9/2022, tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp Công ty Google khai mạc khóa đào tạo “Chuyển đổi số báo chí”, chuyên đề tổng quan về kinh tế báo chí cho các cơ quan báo chí. Đây là lần đầu tiên một chương trình đào tạo chuyển đổi số báo chí được triển khai ở Việt Nam nhằm giúp các cơ quan báo chí của Việt Nam chuyển đổi số thành công và tăng cường hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực báo chí ở Việt Nam.

Phát triển nhân lực số để chuyển đổi số hiệu quả

Ngày đăng 17/09/2022
Nhân lực số là khâu quan trọng để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững, giúp thực hiện thành công các mục tiêu trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Bên cạnh nguồn nhân lực là cán bộ của các tổ chức, đơn vị được đào tạo để sử dụng thành thạo công cụ số trong xử lý công việc nội bộ và cung cấp dịch vụ số thì người dân cũng cần được hướng dẫn, đào tạo để có kỹ năng, thói quen sử dụng dịch vụ công…

Tiêu điểm

Cần có giải pháp hoàn thiện chính sách giữa khu vực công, khu vực tư

Chiều 01/10/2022, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, liên quan đến tình trạng thời gian qua nhiều cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nghỉ việc, chuyển từ khu vực công sang khu vực tư, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, từ năm 2020 đến tháng 6/2022 có 39.552 CBCCVC nghỉ việc, chiếm gần 2% tổng số biên chế được giao.