Hà Nội, Ngày 31/05/2023

Bộ Nội vụ tổ chức thành công Hội nghị ACCSM 21

Ngày đăng: 05/08/2022   07:58
Mặc định Cỡ chữ
Chiều nay 05/8/2022, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Họp báo cung cấp thông tin kết quả Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21). Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị ACCSM 21 chủ trì Họp báo.
 Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu khai mạc Họp báo

Cùng dự có ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ - Người phát ngôn Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc Họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị ACCSM 21 cho biết, thực hiện Quyết định số 1313/QĐ-TTg ngày 26/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai các hoạt động trong nhiệm kỳ Bộ Nội vụ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của ACCSM 21. Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng, ACCSM 21 là Hội nghị cấp cao những người đứng đầu nền công vụ ASEAN và ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), các nước đối tác đối thoại và Diễn đàn về Quản trị đất nước tốt.

Trong 03 ngày (03 - 05/8/2022), nội dung xuyên suốt trao đổi tại các cuộc họp tập trung vào việc: Tiếp tục triển khai các hoạt động chưa hoàn thành trong Kế hoạch làm việc ACCSM 2016-2020 bị hoãn lại do dịch COVID-19; Kế hoạch làm việc ACCSM (2021-2025) và Kế hoạch làm việc ACCSM+3 (2021-2025); thảo luận về các thách thức đặt ra đối với nền công vụ ASEAN giai đoạn hậu Covid-19, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi với sự nổi lên của các thách thức mới chưa từng có tiền lệ; đưa ra các giải pháp thúc đẩy hợp tác ASEAN trong tình hình mới; gắn ứng dụng công nghệ thông tin như một phương tiện hiệu quả đổi mới cách thức làm việc trong nền công vụ, góp phần hiện đại hóa nền công vụ các nước ASEAN, đáp ứng với các xu thế và các thách thức mới hiện nay; tăng cường hợp tác với các nước+3 của ASEAN (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc); tiếp tục triển khai thực hiện vai trò Điều phối của ACCSM trong Diễn đàn về Quản trị đất nước tốt.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng khẳng định, Bộ Nội vụ đã tổ chức thành công Hội nghị ACCSM 21. Hội nghị đã quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Công tác tổ chức đảm bảo tính khoa học, an toàn, tiết kiệm, thể hiện sự mến khách và thiện chí của đất nước và con người Việt Nam, phù hợp với điều kiện thực tế, khẳng định vai trò, trách nhiệm của nước chủ nhà trong nhiệm kỳ Bộ Nội vụ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ ACCSM 21. Thông qua Hội nghị, Việt Nam đã thể hiện tốt vai trò nước chủ nhà, củng cố và tăng cường mối quan hệ sẵn có, góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao văn hóa ứng xử và các giá trị tốt đẹp của người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Chánh Văn phòng Bộ - Người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh báo cáo tóm tắt về kết quả Hội nghị ACCSM 21.

Báo cáo tóm tắt về kết quả Hội nghị ACCSM 21, Chánh Văn phòng Bộ - Người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, từ ngày 02/8/2022-06/8/2022, Bộ Nội vụ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ ACCSM 21 đã tổ chức Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN+3, các nước đối tác đối thoại và Diễn đàn về Quản trị đất nước tốt.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đã diễn ra các hoạt động như cuộc họp cán bộ cấp cao ASEAN (SOM), cuộc họp cán bộ cấp cao ASEAN+3 (SOM+3); cuộc họp cấp Bộ trưởng - Những người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN (HEAD), cuộc họp những người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN+3 (HEAD+3) và Diễn đàn về Quản trị đất nước tốt.

Nội dung xuyên suốt trao đổi tại các cuộc họp tập trung vào việc: Tiếp tục triển khai các hoạt động chưa hoàn thành trong Kế hoạch làm việc ACCSM 2016-2020 bị hoãn lại do dịch COVID-19; Kế hoạch làm việc ACCSM (2021-2025) và Kế hoạch làm việc ACCSM+3 (2021-2025); thảo luận về các thách thức đặt ra đối với nền công vụ ASEAN giai đoạn hậu Covid-19, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi với sự nổi lên của các thách thức mới chưa từng có tiền lệ; đưa ra các giải pháp thúc đẩy hợp tác ASEAN trong tình hình mới; gắn ứng dụng công nghệ thông tin như một phương tiện hiệu quả đổi mới cách thức làm việc trong nền công vụ, góp phần hiện đại hóa nền công vụ các nước ASEAN,  đáp ứng với các xu thế và các thách thức mới hiện nay; tăng cường hợp tác với các nước+3 của ASEAN (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và các nước đối tác, đối thoại; tiếp tục triển khai thực hiện vai trò Điều phối của ACCSM trong Diễn đàn về Quản trị đất nước tốt “Good Governance Forum” với tư cách là cơ quan chuyên ngành phụ trách về Diễn đàn này và một số vấn đề khác do Ban Thư ký ASEAN và/hoặc các nước thành viên ASEAN đề nghị.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh thông tin thêm, Hội nghị ACCSM 21 có các phiên họp sau:

Tại cuộc họp SOM đã thống nhất Kế hoạch làm việc của ACCSM giai đoạn 2021-2025 với tất cả 31 dự án/hoạt động. Trong đó, có 07 dự án đã hoàn thành (22%); 05 dự án đang triển khai/hoạt động thường niên (16%) và 19 dự án đang được lên kế hoạch thực hiện (62%).

Tại cuộc họp SOM+3, theo Kế hoạch làm việc của ACCSM+3 có tất cả 32 dự án/hoạt động. Trong đó, 07 dự án đã hoàn thành (22%); 04 dự án đang triển khai/hoạt động thường niên (chiếm 12%) và 21 dự án đang được lên kế hoạch thực hiện (chiếm 66%).

Ngoài ra, Nhật Bản đề xuất 01 hoạt động vào trong Kế hoạch làm việc ACCSM+3 giai đoạn 2021-2025 là “Hội thảo quốc tế: Kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác hữu nghị ASEAN - Nhật Bản”. Dự kiến tổ chức thực hiện năm 2023.

Các dự án/hoạt động trong thời gian tới của ACCSM và ACCSM+3 tập trung vào các nội dung về quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công; xây dựng mô hình kế nhiệm nhân tài, phương pháp phát triển nhân tài; đánh giá năng suất lao động trong nền công vụ; cung ứng dịch vụ công; kinh nghiệm tinh giản công vụ trong các quốc gia+3, Hệ thống quản trị giữa các nước ASEAN+3; lãnh đạo trong bối cảnh hậu COVID-19: các kỹ năng ứng phó với những bất ổn của thế giới đầy biến động; công vụ số hóa nhằm cải thiện cung ứng dịch vụ; chuyển đổi số trong nền công vụ,… Nhìn chung, các nội dung chủ yếu tập trung vào quản lý nguồn nhân lực, các kỹ năng ứng phó với những thách thức mới cũng như việc chuyển đổi số… Các nội dung này phù hợp với chủ đề của ACCSM 21 là “Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng”.

Tại cuộc họp cấp Bộ trưởng/Người đứng đầu nền công vụ ACCSM và ACCSM+3, với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam đã trình bày Kế hoạch hành động của ACCSM và ACCSM+3 để thực hiện sáng kiến của Việt Nam về Tuyên bố “Tăng cường sự thích ứng của nền công vụ đối với những thách thức mới”. Tuyên bố đã được thông qua tại cuộc họp những người đứng đầu nền công vụ ACCSM lần thứ 21 vào năm 2021 và được ghi nhận tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 38 và 39 tại Brunei Darussalam. Trong đó, từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, tập trung phát triển đội ngũ lãnh đạo có khả năng thích ứng cao để đảm đương vai trò xây dựng chính sách và quản trị tốt, ứng phó kịp thời và hiệu quả đối với các thách thức và môi trường đang thay đổi, tận tụy vì lợi ích của người dân ASEAN. Việc thực hiện thành công Kế hoạch hành động của Tuyên bố sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công vụ các nước ASEAN một cách toàn diện trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng và bền vững, nâng cao vị thế của ASEAN trên thế giới và cho tương lai của từng thành viên trong Cộng đồng. Đồng thời, cuộc họp cũng đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của các nước+3; sự phối hợp hiệu quả, chặt chẽ giữa các nước ASEAN và sự hướng dẫn, cộng tác nhiệt tình, trách nhiệm của Ban Thư ký ASEAN; việc thực hiện các Khuôn khổ, Kế hoạch hành động, Chiến lược, những định hướng xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025.

- Bên cạnh các cuộc họp, việc tổ chức Diễn đàn Quản trị đất nước tốt về chủ đề “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” cũng được các đại biểu hoan nghênh và đánh giá cao. Tại Diễn đàn, các đại biểu đã  trao đổi, chia sẻ thông tin, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, không chỉ những bài học thành công, mà cả những khó khăn trong triển khai, thực hiện chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nền công vụ của In-đô-nê-xi-a, Xinh-ga-po, Thái Lan, Việt Nam và đặc biệt là của Úc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức và xây dựng cộng đồng các chuyên gia trong từng lĩnh vực với ý nghĩa thu hẹp khoảng cách, khuyến khích hợp tác giữa các nước ASEAN và bảo đảm tiếp thu những nguyên tắc quản trị hiệu quả của nền công vụ.

Ngoài ra, Ban Thư ký ASEAN cũng thông tin tới Hội nghị về các quyết định liên quan của các cuộc họp ASEAN khác như xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng sau năm 2025, giám sát và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa xã hội ASEAN 2025; việc Timor-Leste xin gia nhập ASEAN; Chiến lược hợp nhất về Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư…

Cũng tại Hội nghị, Bunei Daussalam đã nhận chuyển giao vai trò Chủ tịch ACCSM lần thứ 22 (2023-2024) từ Việt Nam. Thái Lan thông báo về việc chuyển giao vai trò chủ trì Mạng lưới ASEAN về Đào tạo công vụ (PSTI) cho Việt Nam giai đoạn 2022-2024. Thời gian chuyển giao chính thức hoạt động này sẽ được thực hiện từ ngày 09/8 - 10/8/2022, bằng hình thức trực tuyến.

Đoàn Việt Nam đã gặp gỡ trao đổi ngoài lề với Ban Công vụ Úc để mở ra các hướng hợp tác song phương trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, công vụ.

Quang cảnh Họp báo

Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN+3, các nước đối tác đối thoại và Diễn đàn về Quản trị đất nước tốt thuộc Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21) do Bộ Nội vụ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã cam kết, khẳng định quyết tâm:

(1) Thực hiện thành công các hoạt động thuộc Kế hoạch làm việc ACCSM 2021-2025, các Tuyên bố ASEAN trong lĩnh vực công vụ, Khuôn khổ đối tác chiến lược...  để đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

(2) Tiếp tục duy trì, thúc đẩy Hợp tác của ACCSM trong các nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và với các nước đối tác đối thoại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc; đồng thời, mở rộng quan hệ với các nước đối tác đối thoại ASEAN khác.

(3) Tăng cường hợp tác liên khu vực, phối hợp liên trụ cột và liên ngành để thúc đẩy quản trị tốt đóng góp xây dựng một Cộng đồng ASEAN mạnh mẽ, ổn định, tự cường, gắn kết, mang lại chất lượng cuộc sống tốt đẹp cho người dân, hội nhập kinh tế, có trách nhiệm xã hội, hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm và dựa trên luật lệ.

(4) Xây dựng nền công vụ thực sự đổi mới, hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn các thách thức mới, là động lực cho quản trị đất nước tốt và phát triển bền vững trong ASEAN và trong các nước thành viên ASEAN.

Riêng đối với Bộ Nội vụ, trong nhiệm kỳ Chủ tịch ACCSM, năm 2022 là năm quan trọng trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN 2025 và giai đoạn sau 2025. ASEAN sẽ khởi động nhiều chương trình, đặc trách soạn thảo các thành tố chính của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và giai đoạn sau đó. Bộ Nội vụ đề xuất sáng kiến và cách tiếp cận để cải tiến việc triển khai thực hiện Kế hoạch làm việc 2021-2025, chú trọng trao đổi thảo luận dựa trên 05 dòng hành động, cũng là các lĩnh vực ưu tiên, đó là: 1) Bồi dưỡng nâng cao năng lực (nhận thức tư duy và kỹ năng) và các tiêu chuẩn cho nguồn nhân lực nền công vụ; 2) Xây dựng và hoàn thiện thể chế của các nền công vụ ASEAN hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm; 3) Chính sách thu hút nhân tài, phát triển đội ngũ lãnh đạo có khả năng đáp ứng trong tình hình mới; 4) Thúc đẩy tạo điều kiện cho các sáng kiến cải cách, hiện đại hóa nền công vụ, tăng cường quản trị đất nước tốt; 5) Tăng cường hợp tác khu vực, hợp tác đoàn kết nội khối, phát triển đối tác đối thoại; các vấn đề đặt ra trong tình hình mới do suy thoái kinh tế hậu Covid-19, do thay đổi chính sách của các nước lớn và khu vực.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ sẽ ưu tiên việc triển khai thực hiện “Tuyên bố ASEAN về tăng cường sự thích ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới”, trong đó từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, tập trung phát triển đội ngũ lãnh đạo có khả năng thích ứng cao để đảm đương vai trò xây dựng chính sách và quản trị tốt, ứng phó kịp thời và hiệu quả đối với các thách thức và môi trường đang thay đổi, tận tụy vì lợi ích của người dân ASEAN.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh nhấn mạnh, Hội nghị ACCSM 21 đã thành công tốt đẹp, các nước thành viên ASEAN và ASEAN+3 đã đồng thuận rất cao về các nội dung được đưa ra trong chương trình nghị sự của Hội nghị và cam kết ủng hộ, mong được hợp tác với các đối tác để triển khai thực hiện các nội dung mà Hội nghị đã thông qua.

Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Nội vụ đã trả lời và làm rõ nội dung những câu hỏi của các nhà báo tại Họp báo.

Cũng tại buổi Họp báo, lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Nội vụ đã trả lời và làm rõ nội dung những câu hỏi của các nhà báo liên quan đến những vấn đề như: cải cách nền hành chính công vụ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; chuyển đổi số..../.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Nhất trí trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm

Ngày đăng 30/05/2023
Chiều ngày 30/5/2023, tại Hội trường Diên Hồng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đã trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp.

Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các nước có số người hút thuốc lá cao trên thế giới

Ngày đăng 30/05/2023
Mặc dù tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong thanh niên giảm theo từng năm, tuy nhiên, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các nước có số người hút thuốc lá cao trên thế giới. Năm 2015 thì Việt Nam là một trong 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất trên thế giới, đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN, chỉ sau Indonesia và Philippines.

Thành phố Hồ Chí Minh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thành lập Sở An toàn thực phẩm

Ngày đăng 30/05/2023
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, chiều ngày 30/5/2023, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để nâng cấp từ Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành Sở An toàn thực phẩm và được thí điểm trong 5 năm khi Nghị quyết được Quốc hội thông qua.

Hơn 427 tỷ đồng tặng quà người có công nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ngày đăng 30/05/2023
Tại Văn bản số 3879/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Chữ ký số chuyên dùng công vụ cần được quản lý chặt chẽ, bảo mật

Ngày đăng 30/05/2023
Chữ ký số chuyên dùng công vụ có mức độ an toàn kỹ thuật, tính bảo mật rất cao, dùng cho người, cấp có thẩm quyền nên mỗi văn bản giao dịch đều ảnh hưởng đến Nhân dân, quốc gia, dân tộc. Vì vậy, theo các đại biểu Quốc hội, loại chữ ký số này cần phải được quản lý đặc biệt và phải được rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm bí mật và an toàn.