Hà Nội, Ngày 11/08/2022

Đội ngũ công chức phải thay đổi, linh hoạt hơn, nhanh nhạy hơn, sáng tạo hơn, học hỏi hơn

Ngày đăng: 04/08/2022   02:58
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 04/8/2022, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà chủ trì “Diễn đàn Quản trị đất nước tốt” trong khuôn khổ Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21)
Đại diện các nước chụp ảnh lưu niệm

Tham dự Diễn đàn có người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN và ASEAN+3; các cán bộ cấp cao, cán bộ đầu mối ACCSM+3, Ban Thư ký ASEAN, Ban Công vụ Australia; đại diện một số Bộ, cơ quan Trung ương của Việt Nam và một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Diễn đàn

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà vui mừng chào đón đại biểu các nước ASEAN, ASEAN+3 và Ban Thư ký ASEAN đã đến Thủ đô Hà Nội, Việt Nam tham dự Hội nghị ACCSM 21.

Bộ trưởng khẳng định, trải qua hơn năm thập niên hình thành và phát triển, các nước ASEAN ngày càng lớn mạnh, trưởng thành hơn về chính trị, bền vững hơn về kinh tế, hoàn thiện hơn về thể chế, gắn kết hơn trong quan hệ. Có được thành quả như hôm nay có phần đóng góp hết sức quan trọng của đội ngũ công chức nền công vụ các nước ASEAN tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm và ngày càng chuyên nghiệp, có kiến thức, có phẩm chất đạo đức tốt. 

Bộ trưởng cho biết, những biến động, thách thức to lớn và khó lường gần đây đã khiến nền công vụ, hơn bao giờ hết, phải nhìn lại mình, phải cấp thiết đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ để thực sự là những nền công vụ hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm. Điều này đòi hỏi đội ngũ công chức cũng phải thay đổi, linh hoạt hơn, nhanh nhạy hơn, sáng tạo hơn, học hỏi hơn. Do vậy, Diễn đàn đã chọn chủ đề là “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp yêu cầu hội nhập quốc tế”. 

Với ý nghĩa thu hẹp khoảng cách, khuyến khích hợp tác giữa các nước ASEAN, các nước ASEAN+3 và các nước đối tác nhằm bảo đảm tiếp thu những nguyên tắc quản trị hiệu quả, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà mong rằng tất cả các đại biểu sẽ nhiệt tình, tích cực trao đổi, thảo luận trên cơ sở sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm để cùng xây dựng nền công vụ ASEAN hiện đại và thích ứng. 

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ Việt Nam) Phạm Minh Hùng phát biểu tại Diễn đàn.

Tại Diễn đàn, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) Phạm Minh Hùng đã chia sẻ về Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Theo đó, hệ thống thể chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Việt Nam liên tục được hoàn thiện, đến nay cơ bản đã bảo đảm đồng bộ, khoa học, thống nhất, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính và hội nhập quốc tế. Hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng không ngừng được nâng lên. Công tác xây dựng đội ngũ giảng viên và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đối với đội ngũ làm công tác tham mưu quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức liên tục được rà soát, chỉnh sửa, đổi mới, nâng cao chất lượng, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau. Việc quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm thực hiện có hiệu quả, bám sát quy định của pháp luật về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; liên tục hoàn thiện các tiêu chí, nội dung đánh giá,... qua đó công tác đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngày càng chính xác, phù hợp với điều kiện Việt Nam và thông lệ quốc tế. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng không ngừng được nâng cao cả về số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ và đủ khả năng thích ứng, hội nhập quốc tế.

Nhìn chung, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế là một yêu cầu tất yếu, khách quan của Việt Nam trong quá trình cải cách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay.

Đại diện nước Singapore chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển nguồn nhân lực khu vực công.

 

Đại diện nước Indonesia phát biểu tại Diễn đàn

 

Đại diện nước Thailand phát biểu tại Diễn đàn

 

Đại diện Ban Công vụ Australia phát biểu tại Diễn đàn

Tại Diễn đàn, đại diện các nước Singapore, Indonesia, Thailand và Ban Công vụ Australia đã chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong việc phát triển nguồn nhân lực trong khu vực công, cải cách bộ máy hành chính, trong đó có cả khó khăn, thách thức từ việc triển khai chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nền công vụ các quốc gia và khu vực. Các đại biểu cũng đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác ASEAN trong tình hình mới; tăng cường hợp tác với các nước+3 của ASEAN và ACCSM.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu bế mạc Diễn đàn

Phát biểu bế mạc Diễn đàn, thay mặt Bộ Nội vụ Việt Nam, với vai trò Chủ tịch Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chân thành cảm ơn sự tham gia, đóng góp và chia sẻ nhiệt tình của các đại biểu và các quốc gia thành viên tại Diễn đàn. Bộ trưởng tin tưởng rằng, Diễn đàn đã giúp các quý vị đại biểu có cách nhìn toàn diện và đa dạng hơn về các chiến lược và giải pháp đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, cũng như những yêu cầu về đổi mới hoạt động của chính phủ ở mỗi quốc gia; đồng thời, hi vọng những kinh nghiệm đó sẽ được xem xét, lựa chọn để có thể áp dụng phù hợp với thực tiễn của mỗi nước, giúp xây dựng nền công vụ thực sự đổi mới, hiện đại, chuyên nghiệp và mang lại những tiêu chuẩn cuộc sống tốt hơn cho công dân ở mỗi nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Diễn đàn là cơ hội tốt để các nước một lần nữa khẳng định giá trị và tầm quan trọng của nền công vụ và đội ngũ công chức đối với phát triển bền vững ở mỗi quốc gia, trong đó con người là chủ thể tạo nên sự thay đổi, đổi mới. Việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, có ý thức, thái độ và đạo đức công vụ cao, thực thi công vụ hiệu quả, chuyên nghiệp là yêu cầu tất yếu hiện nay về đổi mới chính phủ, đổi mới nền công vụ và quản trị công của các nước trong khu vực./.

Quang cảnh Diễn đàn

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

Ngày đăng 09/08/2022
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã có hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực (Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022).

Bộ Xây dựng giảm 06 đơn vị trực thuộc

Ngày đăng 09/08/2022
Ngày 08/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng gồm 19 đơn vị, giảm 06 đầu mối so với cơ cấu tổ chức của Bộ này được quy định tại Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ.

Hơn 130.000 đại biểu tham dự hội nghị về chuyển đổi số do Thủ tướng chủ trì

Ngày đăng 09/08/2022
Sáng 09/8/2022, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2022 thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Lễ thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN

Ngày đăng 08/08/2022
Sáng 08/8/2022, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao long trọng tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 27 năm ngày Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức này.

Kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ổn định

Ngày đăng 07/08/2022
Kinh tế Việt Nam 7 tháng đầu năm qua duy trì đà tăng trưởng ổn định, lạm phát nằm trong mức kiểm soát.

Tiêu điểm

Hà Tĩnh đảm bảo hoàn thành tiến độ tuyển dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trước 31/12/2025

Ngày 10/8/2022, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong; chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (Nghị định 140); tình hình bố trí sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ (Nghị quyết 136). Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long làm Trưởng đoàn công tác.