Hà Nội, Ngày 11/08/2022

Thúc đẩy hợp tác trong vấn đề công vụ các nước ASEAN và 3 quốc gia đối tác đối thoại

Ngày đăng: 03/08/2022   06:26
Mặc định Cỡ chữ
Tiếp nối hoạt động của Hội nghị cán bộ cấp cao ACCSM đã tổ chức thành công, chiều nay 03/8/2022, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tiếp tục chủ trì cuộc họp cán bộ cấp cao ACCSM+3 lần thứ 6 với sự tham dự của các nước ASEAN và 3 quốc gia đối tác đối thoại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, trong khuôn khổ Hợp tác ASEAN, chứng kiến nhiều hoạt động hợp tác về vấn đề công vụ đã được triển khai và đạt được kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là sự góp mặt của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc khi đưa ra những đề xuất và hỗ trợ rất cụ thể cho các chương trình/dự án, kế hoạch làm việc ACCSM.  Bên cạnh đó, cũng đã quan tâm, thảo luận, thống nhất và triển khai các nội dung hợp tác khác trong khuôn khổ các sáng kiến, Tuyên bố ASEAN.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực ASEAN+3, nhằm hướng tới mục tiêu hiện đại hóa nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, chia sẻ thực tiễn và kiến thức tốt nhất trong các lĩnh vực vì lợi ích chung.  Do vậy, cùng với sự tham gia của các cán bộ cấp cao về công vụ và sự đồng hành, phối hợp của 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và có những ý kiến đóng góp quý báu để cuộc họp đạt được hiệu quả cao nhất.

Đại diện các nước chụp ảnh lưu niệm

Trong Kế hoạch làm việc ACCSM+3 giai đoạn 2021-2025, Bộ Nội vụ Việt Nam đăng ký 04 hoạt động:

Một là, lãnh đạo giai đoạn hậu COVID-19: các kỹ năng thích ứng với bất ổn trong một thế giới đang thay đổi (năm 2022), thành phần tham dự ACCSM+3, đề cương khái niệm đã được thông qua bởi ACCSM ngày 25/02/2021. Hoạt động này đã được lồng ghép trong chương trình hành động thực hiện Đề án đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành ngày 23/9/2021. Cụ thể là, Việt Nam dự kiến triển khai nghiên cứu về kỹ năng lãnh đạo giai đoạn hậu đại dịch Covid-19: “Những kỹ năng nhằm thích ứng với sự không chắc chắn của một thế giới đang thay đổi”. Nghiên cứu này nhằm đề xuất hệ thống các kỹ năng lãnh đạo tương lai cần có thông qua việc đánh giá những kỹ năng đã áp dụng thành công từ các quốc gia thành viên ASEAN trong nỗ lực kiểm soát đại dịch Covid-19. 

Hai là, chuyển đổi số trong nền công vụ (năm 2023), thành phần tham dự ACCSM+3, đề cương khái niệm đã được thông qua bởi ACCSM ngày 25/02/2021.

Ba là, xây dựng chính phủ điện tử: nền tảng phát triển chính phủ số (năm 2023), thành phần tham dự ACCSM+3, đề cương khái niệm đã được thông qua bởi ACCSM ngày 16/11/2021.

Bốn là, Diễn đàn ACCSM+3 về Quản trị đất nước tốt (hoạt động thường niên) do Chủ tịch ACCSM chủ trì, thành phần tham dự là các nước thành viên ASEAN, các nước+3, các nước đối tác đối thoại. Diễn đàn về Quản trị đất nước tốt với Chủ đề về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” diễn ra vào sáng 04/8/2022 tại Hà Nội trong khuôn khổ Hội nghị ACCSM 21.

Đại sứ Ekkaphab Phanthavong, Phó Tổng Thư ký ASEAN phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Thư ký ASEAN đã cập nhật tóm tắt các quyết định liên quan của các cuộc họp ASEAN khác được tổ chức kể từ cuộc họp các đầu mối ACCSM diễn ra vào tháng 11/2021, bao gồm: Hội nghị Điều phối lần thứ 17 và 18 về Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (SOC-COM); Cuộc họp lần thứ 5 của Nhóm công tác về Tuyên bố Văn hóa phòng ngừa (COP) vì một xã hội hòa bình, hòa nhập, phục hồi, lành mạnh và hài hòa (WG-COP); Cuộc họp Ủy ban quan chức cấp cao lần thứ 31 và 32 cho các cuộc họp của ASCC (SOCA) lần thứ 26 và các cuộc họp Hội đồng ASCC lần thứ 27 và các cuộc họp ASEAN liên quan khác.

Ban Thư ký ASEAN cũng cập nhật tại cuộc họp các sáng kiến trong khuôn khổ Kế hoạch làm việc ACCSM và ACCSM+3 (2021-2025), đồng thời cho ý kiến thảo luận về các vấn đề liên quan đến ACCSM bao gồm: tình hình xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025; tình hình thực hiện tuân theo các khuyến nghị của Đánh giá giữa kỳ Kế hoạch chi tiết ASCC 2025; tình hình thực hiện Khuôn khổ Phục hồi Toàn diện ASEAN (ACRF); tình hình thực hiện Kế hoạch Hành động ASEAN về Văn hóa phòng ngừa; tình hình triển khai Khuôn khổ Toàn diện của ASEAN về Kinh tế chăm sóc; tình hình thực hiện Chiến lược hợp nhất về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR) về ASEAN; tình hình xây dựng Khung chính sách chiến lược của ASEAN về thúc đẩy một Cộng đồng ASEAN thích ứng với hiểu biết rộng hơn, khoan dung hơn và ý thức về truyền thống khu vực giữa các dân tộc ASEAN; các cuộc họp/hoạt động không liên quan đến xây dựng chính sách mời Đông Timor tham dự và xem xét đơn xin gia nhập của Đông Timor để trở thành thành viên ASEAN.

Đại diện đoàn đại biểu Indonesia phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận cởi mở và thẳng thắn về phương hướng tiếp tục xây dựng nền công vụ ASEAN ngày một phát triển hơn, phát huy tầm quan trọng, vai trò trung tâm của ASEAN cũng như thắt chặt các mối quan hệ trong khối và với các nước đối tác trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều thay đổi.

Đại diện Đoàn đại biểu Trung Quốc phát biểu tại cuộc họp.

Đại diện đoàn đại biểu Trung Quốc khẳng định ACCSM+3 là phiên họp quan trọng của hợp tác ASEAN+3, đóng vai trò quan trọng trong hợp tác công vụ giữa ASEAN và các nước+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc). Đại biểu Trung Quốc nhận định, ACCSM+3 đã vượt qua nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, thực hiện một cách linh hoạt các chương trình làm việc giai đoạn 2021-2025 đạt nhiều thành tựu. Cơ quan Công vụ Trung Quốc luôn coi trọng cơ chế hợp tác này và đã tích cực tham gia các hoạt động, tổ chức các đoàn tham gia các cuộc họp, hội thảo, hội nghị cùng các quốc gia thành viên ASEAN, tham dự ACCSM, các dự án nghiên cứu hợp tác của cơ chế này. Cơ quan này sẽ tiếp tục hợp tác và đối thoại các bên liên quan, cùng các cơ quan công vụ các nước ASEAN trao đổi về chủ đề các bên cùng quan tâm.

Đại diện Đoàn đại biểu Nhật Bản phát biểu tại cuộc họp.

Đại diện đoàn đại biểu Nhật Bản cho biết, Chính phủ nước này rất vui mừng đã đóng góp cho sự thành công của Hội nghị về tuyển dụng công chức; bày tỏ hy vọng cuộc họp ACCSM được thúc đẩy hơn nữa và các hoạt động của dự án sẽ được tăng cường để có thể đóng góp cho từng quốc gia. Điều này cũng sẽ đem lại thịnh vượng chung cho toàn bộ khu vực.

Đại diện Đoàn đại biểu Hàn Quốc phát biểu tại cuộc họp.

Chia sẻ quan điểm liên quan tới khuôn khổ đối tác chiến lược, các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết tiếp tục ủng hộ ACCSM và các sáng kiến của ACCSM+, mở rộng quan hệ hợp tác với các bên, nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong vấn đề công vụ; trong đó, Hàn Quốc sẽ điều hành chương trình Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công.

Đại biểu của đoàn Brunei Darusssalam với tư cách là nước chủ nhà sắp tới của ACCSM lần thứ 22 đã tóm tắt cho các quốc gia ACCSM+3 về kế hoạch, chủ đề đề xuất và lịch hoạt động cụ thể của Hội nghị Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 22. Theo đó, ACCSM 22 có chủ đề “Củng cố khu vực công ASEAN phù hợp với tương lai.”

Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, hai năm vừa qua, thực sự là thời gian đầy thử thách với khối lượng công việc nhiều trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhưng sau nhiều thập kỷ hình thành và phát triển, nền công vụ các nước ASEAN tiếp tục khẳng định sức mạnh của tình đoàn kết, năng lực tự cường và khả năng thích ứng linh hoạt với các thách thức. Trong bối cảnh bình thường mới, Hội nghị cấp cao ASEAN+3 lần thứ 6 đã thành công tốt đẹp.

Thứ trưởng tin tưởng rằng, các nước thành viên ASEAN, với sự hợp tác của 3 nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng tập trung tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch làm việc của ACCSM giai đoạn 2021-2025, các sáng kiến, Tuyên bố chung trong lĩnh vực công vụ./.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

Ngày đăng 09/08/2022
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã có hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực (Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022).

Bộ Xây dựng giảm 06 đơn vị trực thuộc

Ngày đăng 09/08/2022
Ngày 08/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng gồm 19 đơn vị, giảm 06 đầu mối so với cơ cấu tổ chức của Bộ này được quy định tại Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ.

Hơn 130.000 đại biểu tham dự hội nghị về chuyển đổi số do Thủ tướng chủ trì

Ngày đăng 09/08/2022
Sáng 09/8/2022, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2022 thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Lễ thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN

Ngày đăng 08/08/2022
Sáng 08/8/2022, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao long trọng tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 27 năm ngày Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức này.

Kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ổn định

Ngày đăng 07/08/2022
Kinh tế Việt Nam 7 tháng đầu năm qua duy trì đà tăng trưởng ổn định, lạm phát nằm trong mức kiểm soát.

Tiêu điểm

Hà Tĩnh đảm bảo hoàn thành tiến độ tuyển dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trước 31/12/2025

Ngày 10/8/2022, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong; chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (Nghị định 140); tình hình bố trí sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ (Nghị quyết 136). Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long làm Trưởng đoàn công tác.