Hà Nội, Ngày 11/08/2022

Tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 03/08/2022   10:51
Mặc định Cỡ chữ
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 220/TB-VPCP ngày 01/8/2022 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Theo đó, về tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau:

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022.

Về hỗ trợ thêm về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn thành phố Đà Nẵng thực hiện; đồng thời chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (trong đó có tổng kết các quy định hiện hành để nghiên cứu đề xuất sửa đổi nội dung về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn), trình Chính phủ trong quý IV/2022.

Về quản lý tài chính, ngân sách đối với Ủy ban nhân dân quận, phường: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; báo cáo cấp có thẩm quyền về các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc phát sinh của địa phương trong quá trình thực hiện.

Về cơ quan quyết định đối với các đồ án quy hoạch xây dựng do Ủy ban nhân dân quận tổ chức lập: Theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, việc quyết định các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận (không phải báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp trước khi phê duyệt)./.

Hoàng Hà

Tin tức cùng chuyên mục

Xem xét thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Ngày đăng 09/08/2022
Chiều ngày 08/8/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 7 thẩm tra Đề án thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cơ bản tán thành với sự cần thiết thành lập thị trấn Bình Phú (tỉnh Tiền Giang)

Ngày đăng 08/08/2022
Chiều ngày 08/8/2022, tại Nhà Quốc hội, thực hiện chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 07, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (Ủy ban) Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban tiến hành thẩm tra Đề án thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng trình bày Đề án tại phiên họp.

Hà Nội: Bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân qua hoạt động giám sát

Ngày đăng 02/08/2022
Sau hơn một năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc các phường ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị của cơ sở, nhất là trong công tác giám sát, phản biện các vấn đề tại địa phương, góp phần giúp Ủy ban nhân dân phường thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan này.

Kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 03/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng 29/07/2022
Bài viết khái quát những kết quả và hạn chế sau hơn 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó đưa ra một số giải pháp để tiếp tục nâng cao hoạt động đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Hưng Yên: Nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày đăng 21/07/2022
Thời gian qua, các cấp, ngành ở tỉnh Hưng Yên không ngừng đổi mới về cơ chế, chính sách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đã thúc đẩy nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại

Tiêu điểm

Hà Tĩnh đảm bảo hoàn thành tiến độ tuyển dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trước 31/12/2025

Ngày 10/8/2022, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong; chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (Nghị định 140); tình hình bố trí sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ (Nghị quyết 136). Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long làm Trưởng đoàn công tác.