Hà Nội, Ngày 31/05/2023

Lấy ý kiến về nội dung liên quan đến việc thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp, hợp tác xã

Ngày đăng: 23/07/2022   07:22
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 22/7/2022, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật phối hợp với Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về nội dung quy định liên quan đến việc thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng dự và đồng chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: daibieunhandan.vn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, để có cơ sở cho việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là các nội dung liên quan đến việc thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp và các tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động nói chung, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nêu rõ, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Bộ Nội vụ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và VCCI tổ chức Hội nghị nhằm lắng nghe ý kiến của cả các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hợp tác xã - đại diện cho phía người sử dụng lao động và ý kiến của các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động, hiệp hội nghề nghiệp - đại diện cho những người lao động cùng các chuyên gia về việc thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khác có sử dụng lao động. “Đây đều là những đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi các chính sách và quy định tại dự thảo Luật”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nhấn mạnh.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ Phan Trung Tuấn cho biết, dự thảo Luật đã cơ bản kế thừa các quy định của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP và một số nội dung phù hợp trong các hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp nhà nước là loại hình doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, dự thảo Luật quy định thêm một số đặc thù, như công khai thêm các thông tin về tình hình tài chính, quy chế quản lý sử dụng các loại quỹ, công tác nhân sự, đầu tư, mua sắm tại doanh nghiệp; thành lập Ban Thanh tra nhân dân. Nội dung quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong doanh nghiệp về cơ bản kế thừa quy định của pháp luật hiện hành, không đặt ra các trách nhiệm hoặc biện pháp mới gây cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở quy định của Luật này, Chính phủ sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 145/2020/NĐ-CP cho phù hợp.

Góp ý vào dự thảo Luật, các đại biểu tập trung thảo luận về 04 nhóm vấn đề chính: phạm vi điều chỉnh của dự án Luật; công khai thông tin tại doanh nghiệp; người lao động tham gia ý kiến và người lao động quyết định; người lao động kiểm tra và giám sát./.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Rà soát văn bản hiện hành, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 29/05/2023
Ngày 29/5/2023, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Kế hoạch số 2513/KH-BNV triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Nội vụ.

Tăng cường định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày đăng 17/05/2023
Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư "về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ" yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm minh, kịp thời cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kịp thời thông tin kết quả xử lý cán bộ vi phạm theo phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.

Tỉnh Thừa Thiên Huế gắn công tác cải cách hành chính với phát huy dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 26/04/2023
Dân chủ ở cơ sở là hình thức dân chủ trực tiếp hoặc dân chủ đại diện được quy định trong nhiều văn bản, gần đây nhất là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn chú trọng việc phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với công tác cải cách hành chính, qua đó góp phần từng bước xây dựng nền hành chính liêm chính, phục vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xác định trách nhiệm, cơ chế phối hợp triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 06/04/2023
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 06/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (kèm theo Quyết định số 346/QĐ-TTg).

Phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên, rất quan trọng nhằm đưa pháp luật vào đời sống

Ngày đăng 23/03/2023
Chiều ngày 23/3/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai và tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.