Hà Nội, Ngày 31/05/2023

Xây dựng và hoàn thiện nội dung tiêu chí, phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính phù hợp với thực tiễn và các quy định phát luật hiện hành

Ngày đăng: 22/07/2022   01:15
Mặc định Cỡ chữ
Sáng nay 22/7/2022, tại tỉnh Lào Cai, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 (Đề án). Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Tổ trưởng Tổ biên tập Đề án và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Minh chủ trì Hội thảo.
Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) Phạm Minh Hùng - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, phát biểu khai mạc Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đề án; các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Bộ Nội vụ và lãnh đạo Sở Nội vụ 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc...

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, cho biết: Chỉ số cải cách hành chính đã được Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và tổ chức quốc tế xây dựng và triển khai áp dụng từ năm 2012 để đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính nhà nước hàng năm của các bộ, các tỉnh/thành phố. Thời gian qua, có nhiều văn bản, chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu cải cách. Do vậy, cần phải rà soát lại để loại bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung cả nội dung, thang điểm đánh giá của một số tiêu chí, tiêu chí thành phần cho phù hợp với các quy định, chỉ tiêu mới. Bên cạnh đó, một số tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa quy định rõ ràng, dẫn đến khó lượng hóa để đánh giá, chấm điểm; vẫn còn một số bất cập các phiếu hỏi và công tác tổ chức triển khai hoạt động điều tra xã hội học, cần được sớm khắc phục... Ngoài ra, các phương thức đánh giá, điều tra xã hội học cần tiếp tục được nghiên cứu, cải tiến cho phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ số nhằm nâng cao hơn nữa tính khách quan, công khai, minh bạch và công bằng trong đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính hàng năm của các bộ, các tỉnh/thành phố.

Đồng chí Phạm Minh Hùng đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung cho ý kiến vào các nội dung: xếp hạng chỉ số cải cách hành chính; tên gọi của các lĩnh vực; tiêu chí đánh giá; thang điểm đánh giá; phương thức đánh giá qua báo cáo; nội dung phương thức điều tra xã hội học,...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) trình bày tóm tắt dự thảo Đề án, theo đó mục tiêu chung của Đề án nhằm nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện nội dung tiêu chí, phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính phù hợp với tình hình thực tiễn và các quy định pháp luật hiện hành để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Về cấu trúc của Bộ Chỉ số đối với Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, bao gồm 08 lĩnh vực đánh giá: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; (2) Cải cách thể chế; (3) Cải cách thủ tục hành chính; (4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; (5) Cải cách chế độ công vụ; (6) Cải cách tài chính công; (7) Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; (8) Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh/thành phố.

Về thang điểm đánh giá, tổng điểm đánh giá là 100. Trong đó, dự kiến tỷ lệ điểm điều tra xã hội học dao động từ 30% - 40% số điểm, tùy thuộc vào số lượng các tiêu chí đánh giá. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: đánh giá sáng kiến cải cách hành chính; bổ sung đối tượng là cơ quan ngành dọc; sửa tên tiêu chí đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn rõ hơn đánh giá về kiểm tra sau phân cấp; điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí trong cải cách chế độ công vụ, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách tài chính công, xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh/thành phố; sửa tên các lĩnh vực cho phù hợp với quy định của Nghị quyết số 76/NQ-CP; một số bất cập về khảo sát sự hài lòng;...

Quang cảnh Hội thảo

Cũng tại Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) Phạm Minh Hùng, đại diện Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài chính đã trực tiếp giải đáp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu phục vụ việc nghiên cứu, hoàn thiện Đề án, sớm trình cấp có thẩm quyền ban hành, làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết luận Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu; Ban soạn thảo, Tổ biên tập sẽ tiếp thu, nghiên cứu, chắt lọc các ý kiến mang tính chung nhất, khả thi nhất để xây dựng và hoàn thiện nội dung tiêu chí, phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính phù hợp với thực tiễn và các quy định phát luật hiện hành. Đồng chí Phạm Minh Hùng cũng đề nghị các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp, hoàn thiện Đề án./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Giáo hội Phật giáo Việt Nam chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội

Ngày đăng 30/05/2023
Ngày 30/5/2023, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã tới chúc mừng Phật đản 2023 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHGPVN), tại chùa Quán Sứ, thành phố Hà Nội. Cùng đi có Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc.

Quy định về bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ sau khi bị kỷ luật

Ngày đăng 30/05/2023
Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ vừa ban hành Quy định số 15-QĐ/BCSĐ ngày 29/5/2023 về bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ sau khi bị kỷ luật. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung hoàn thành 74 nhiệm vụ trong tháng

Ngày đăng 30/05/2023
Chiều ngày 30/5/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2023. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Duy Thăng, Vũ Chiến Thắng và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Rà soát văn bản hiện hành, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 29/05/2023
Ngày 29/5/2023, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Kế hoạch số 2513/KH-BNV triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Nội vụ.

Tạp chí QLNN: Thực hiện chuyển đổi số và xây dựng Tạp chí điện tử thành ấn phẩm chủ lực

Ngày đăng 26/05/2023
Ngày 26/5/2023, tại Hà Nội, Tạp chí Quản lý nhà nước (Học viện Hành chính Quốc gia) trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm xuất bản số đầu (5/1993 – 5/2023) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.