Hà Nội, Ngày 11/08/2022

Số liệu báo cáo ngành Nội vụ phải thống nhất, chính xác, bảo đảm thuận lợi cho việc tổng hợp, khai thác, sử dụng

Ngày đăng: 20/07/2022   01:11
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Định (Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 16/7/2022). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022. Đồng thời, thay thế Quyết định số 56/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Ảnh minh họa: Báo Bình Định

Theo đó, đối tượng áp dụng Quyết định này là các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Cục Thuế tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. 

Quyết định này không điều chỉnh chế độ báo cáo thống kê, báo cáo mật và báo cáo nội bộ trong từng cơ quan hành chính nhà nước liên quan đến các lĩnh vực công tác ngành Nội vụ. 

Nguyên tắc thực hiện chế độ báo cáo: bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực Nội vụ; làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chế độ báo cáo đối với Hội đồng nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ; số liệu thực hiện chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ phải thống nhất, chính xác, bảo đảm thuận lợi cho việc tổng hợp, cập nhật, chia sẻ, khai thác, sử dụng; thực hiện chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ bằng văn bản điện tử hoặc văn bản giấy. 

Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thuộc đối tượng thực hiện chế độ báo cáo trong việc sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nội vụ theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và theo các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Xem xét thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Ngày đăng 09/08/2022
Chiều ngày 08/8/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 7 thẩm tra Đề án thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cơ bản tán thành với sự cần thiết thành lập thị trấn Bình Phú (tỉnh Tiền Giang)

Ngày đăng 08/08/2022
Chiều ngày 08/8/2022, tại Nhà Quốc hội, thực hiện chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 07, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (Ủy ban) Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban tiến hành thẩm tra Đề án thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng trình bày Đề án tại phiên họp.

Tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng 03/08/2022
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 220/TB-VPCP ngày 01/8/2022 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Theo đó, về tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau:

Hà Nội: Bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân qua hoạt động giám sát

Ngày đăng 02/08/2022
Sau hơn một năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc các phường ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị của cơ sở, nhất là trong công tác giám sát, phản biện các vấn đề tại địa phương, góp phần giúp Ủy ban nhân dân phường thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan này.

Kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 03/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng 29/07/2022
Bài viết khái quát những kết quả và hạn chế sau hơn 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó đưa ra một số giải pháp để tiếp tục nâng cao hoạt động đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Tiêu điểm

Hà Tĩnh đảm bảo hoàn thành tiến độ tuyển dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trước 31/12/2025

Ngày 10/8/2022, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong; chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (Nghị định 140); tình hình bố trí sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ (Nghị quyết 136). Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long làm Trưởng đoàn công tác.