Hà Nội, Ngày 11/08/2022

Hà Nội: Bồi dưỡng nâng cao năng lực về phát triển thành phố xanh, thông minh, hiện đại cho lãnh đạo các sở, ngành

Ngày đăng: 19/07/2022   02:38
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 19/7/2022, tại Hà Nội, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) tổ chức Lễ khai giảng Khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành xây dựng các chương trình, đề án phát triển thành phố xanh, thông minh, hiện đại đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý.
Quang cảnh Lễ khai giảng

Khóa bồi dưỡng dành cho hơn 30 học viên là lãnh đạo các sở, ngành của thành phố Hà Nội. 

Trong 05 ngày diễn ra Khóa bồi dưỡng, các học viên sẽ được đội ngũ giảng viên là các chuyên gia về quy hoạch, phát triển đô thị đến từ Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Bộ Xây dựng, Ban Chỉ đạo Trung ương về quy hoạch vùng Thủ đô và các chuyên gia quốc tế truyền đạt các nội dung: tổng quan về phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao; một số vấn đề nghiên cứu quy hoạch thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045 theo định hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao; xây dựng chương trình phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh; xây dựng đề án phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh; phối hợp liên ngành trong xây dựng chương trình, đề án phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao… qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025 "phát triển Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao” đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Nguyễn Hương - Trí Đức

Tin tức cùng chuyên mục

Các yếu tố tác động và vai trò của công tác phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý cấp sở ở Việt Nam

Ngày đăng 03/08/2022
Phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý cấp sở ở Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đang là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu đánh giá từ phương diện lý luận và thực tiễn. Nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý cấp sở là lao động gián tiếp, mặc dù không trực tiếp làm ra của cải vật chất nhưng trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ của mình, đội ngũ này có vai trò rất lớn, góp phần quan trọng đến sự phát triển của ngành, lĩnh vực và đất nước.

Giai đoạn 2026-2030: mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 500 cán bộ

Ngày đăng 30/07/2022
Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 39-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Bộ Chính trị đặt mục tiêu, giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 500 cán bộ, gồm bồi dưỡng trung hạn khoảng 50 cán bộ; bồi dưỡng ngắn hạn khoảng 300 cán bộ; bồi dưỡng ngoại ngữ khoảng 150 cán bộ.

Ban hành khung chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng về tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày đăng 25/07/2022
Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Khung chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng về tín ngưỡng, tôn giáo (kèm theo Quyết định số 572/QĐ-BNV ngày 22/7/2022).

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới

Ngày đăng 20/07/2022
Ngày 19/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 855/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2023 (Kế hoạch).

Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý: Tăng kỹ năng, thêm động lực

Ngày đăng 14/07/2022
Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức thành công 5 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho hơn 570 bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025. Với nhiều đổi mới, trong đó đặc biệt đề cao thực chất, chất lượng, các lớp bồi dưỡng đã trang bị cho học viên nhiều kiến thức, kỹ năng quan trọng về lãnh đạo, quản lý, tạo động lực, thêm quyết tâm để đội ngũ cán bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiêu điểm

Hà Tĩnh đảm bảo hoàn thành tiến độ tuyển dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trước 31/12/2025

Ngày 10/8/2022, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong; chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (Nghị định 140); tình hình bố trí sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ (Nghị quyết 136). Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long làm Trưởng đoàn công tác.