Hà Nội, Ngày 11/08/2022

Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày đăng: 14/07/2022   03:18
Mặc định Cỡ chữ
Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặt ra yêu cầu Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo, trong đó tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nội dung đặc biệt quan trọng.
Quang cảnh Tọa đàm. 

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) trình Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 13/7/2022, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Nội chính Trung ương tổ chức Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng".

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì Tọa đàm.

Các ý kiến tham luận tại Tọa đàm đã nêu những thành tựu, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kiểm soát quyền lực trong thời gian qua và những tác động đến vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Tọa đàm cũng hướng tới làm rõ những vấn đề đặt ra về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kiểm soát quyền lực; những vấn đề đặt ra trong hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng.

Các ý kiến cũng bàn luận về các giải pháp để hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; ngăn chặn tha hóa quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiểm soát quyền lực trong hoạt động lập pháp của Quốc hội...

Phát biểu tổng kết Tọa đàm, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là những nội dung rất quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã tạo nên dấu ấn trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Sau 15 năm thực hiện, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay tiếp tục đặt ra yêu cầu Đảng ta phải đổi mới phương thức lãnh đạo, trong đó tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nội dung đặc biệt quan trọng.

Những ý kiến tham luận tại Tọa đàm với nội dung sâu sắc, phong phú cả về cơ sở lý luận và thực tiễn là tư liệu quý để Tổ Biên tập Đề án tiếp thu, chọn lọc, đưa những nội dung thiết thực, có giá trị vào Báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Theo: hanoimoi.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày đăng 04/08/2022
Bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; có ý nghĩa sống còn đối với sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế độ và lợi ích quốc gia-dân tộc.

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Ngày đăng 27/07/2022
Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Một trong những điểm nhấn quan trọng của Nghị quyết là Đảng ta đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế của đội ngũ đảng viên ở Việt Nam hiện nay và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới

Ngày đăng 20/07/2022
Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 nhấn mạnh trong nội dung Đảng lãnh đạo thông qua đường lối, cương lĩnh, chiến lược có việc hoàn thiện hệ thống pháp luật là điểm rất quan trọng, phải đưa lên đầu tiên.

Chủ động phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Ngày đăng 18/07/2022
Bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta.

Hướng dẫn về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII

Ngày đăng 11/07/2022
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 65-HD/BTGW về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng “khóa XIII”. Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Tiêu điểm

Hà Tĩnh đảm bảo hoàn thành tiến độ tuyển dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trước 31/12/2025

Ngày 10/8/2022, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong; chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (Nghị định 140); tình hình bố trí sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ (Nghị quyết 136). Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long làm Trưởng đoàn công tác.