Hà Nội, Ngày 11/08/2022

Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đảm bảo tiến độ, chất lượng

Ngày đăng: 04/07/2022   01:36
Mặc định Cỡ chữ
Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao (văn bản số 3049/BNV-VP ngày 04/7/2022).
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2022 của Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng đề nghị các đồng chí Thứ trưởng tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ triển khai các nhiệm vụ:

Một là, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; đặc biệt là các dự án Luật, Nghị định, Thông tư, Đề án được phân công bảo đảm tiến độ, chất lượng và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tiến độ, chất lượng các công việc được giao.

Hai là, sắp xếp thời gian, kế hoạch công tác khoa học, hợp lý để trực tiếp chỉ đạo các đơn vị được phân công phụ trách khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm đúng thời hạn trình cấp có thẩm quyền. Trường hợp cần thiết, báo cáo Bộ trưởng chủ trì họp cho ý kiến để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, tránh để nợ đọng văn bản, đề án.

Ba là, chủ động bám sát các Bộ, ngành liên quan và phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét, ban hành các Nghị định do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng trước 31/12/2022./.

Văn Nguyễn

Tin tức cùng chuyên mục

Công bố Kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Thái Bình

Ngày đăng 10/08/2022
Sáng ngày 10/8/2022, tại UBND tỉnh Thái Bình đã diễn ra buổi công bố Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức… tại UBND tỉnh Thái Bình.

Đảm bảo công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội, quỹ chặt chẽ, không để mâu thuẫn, đi chệch hướng

Ngày đăng 10/08/2022
Ngày 10/8/2022, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thái Bình về kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; việc chấp hành pháp luật và điều lệ của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2022.

Hà Tĩnh đảm bảo hoàn thành tiến độ tuyển dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trước 31/12/2025

Ngày đăng 10/08/2022
Ngày 10/8/2022, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong; chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (Nghị định 140); tình hình bố trí sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ (Nghị quyết 136). Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long làm Trưởng đoàn công tác.

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022

Ngày đăng 10/08/2022
Sáng ngày 10/8/2022, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc đợt kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước nhằm triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022 của Bộ Nội vụ; khắc phục các tồn tại, hạn chế và tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các đơn vị còn lại (chưa được thanh tra) thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng.

Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm có phương án tuyển dụng hết số đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trước ngày 31/12/2025

Ngày đăng 09/08/2022
Ngày 09/8/2022, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa để kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong; chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (Nghị định 140); tình hình bố trí sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ (Nghị quyết 136).

Tiêu điểm

Hà Tĩnh đảm bảo hoàn thành tiến độ tuyển dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trước 31/12/2025

Ngày 10/8/2022, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong; chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (Nghị định 140); tình hình bố trí sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ (Nghị quyết 136). Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long làm Trưởng đoàn công tác.