Hà Nội, Ngày 11/08/2022

Công tác kiểm tra cần khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Ngày đăng: 27/06/2022   02:58
Mặc định Cỡ chữ
Cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm là những người không ngại khó, sợ khổ, dám thể hiện bản lĩnh vượt qua mọi thách thức kể cả dám chấp nhận khi "thất bại lại là mẹ thành công"; dám "mở đường thoát hiểm" ở những lĩnh vực mới; mạnh dạn tìm giải pháp "đặc cách" để tạo đột phá, nhưng phải trên nền tảng cái gốc là tất cả vì lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân.
Ảnh minh họa

Thực tế từ khi Đảng ta thực hiện đường lối đổi mới đến nay, tất cả những thành tựu rực rỡ đạt được để Tổ quốc ta có được cơ đồ và uy tín như ngày hôm nay, đều không thể không nhắc đến công lao to lớn của những cán bộ, đảng viên có tầm nhìn vượt lên trước, cho dù bị không ít "sóng gió" tấn công. Một trong những sự kiện hào hùng đã được ghi vào lịch sử, đó là khi đường dây 500KV Bắc Nam được Chính phủ quyết định chủ trương xây dựng năm 1992, thì đã gặp không ít rào cản, bởi quan điểm "sợ", sợ trách nhiệm nếu đề án không thành công, sợ trách nhiệm trước một quyết sách còn nhiều người "vừa giơ tay biểu quyết vừa run", thậm chí sợ mang tai tiếng "anh hùng cá nhân"… Đứng trước bối cảnh "trứng chọi đá" đó, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã phất cao "lá cờ" trách nhiệm, thuyết phục và phát huy tính tiền phong của một số cán bộ, đảng viên trung kiên dám đứng ra "bảo lãnh" chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân với câu nói đi vào lịch sử: "Nếu đóng điện không thành công thì xin từ chức". Cũng trong sự kiện lịch sử này, những cựu cán bộ kiểm tra - nhân chứng lịch sử chúng tôi, được nghe một câu nói "để đời" của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Kiên: "Đấu tranh chống tiêu cực để làm gì, nếu không đồng thời bảo vệ được người tích cực".

Sự kiện "Thủ tướng vì Dân" dám làm, dám chịu trách nhiệm, từ đó đến nay và có thể còn mãi đến mai sau, vẫn là bài học quý để cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cả đội ngũ cán bộ kiểm tra trong việc quyện chặt giữa đấu tranh chống tiêu cực với bảo vệ, phát huy người tích cực. "Nếu không bảo vệ và phát huy mặt tích cực thì không bao giờ đẩy lùi để đi đến triệt tiêu được mặt tiêu cực", lời khẳng định đó của đồng chí Trần Kiên càng ngày càng thêm sáng, là bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng.

Tuy nhiên, cho đến nay, tâm lý "an phận thủ thường" đùn đẩy trách nhiệm vẫn đang tồn tại trong không ít các cơ quan, tổ chức. Không ít nơi vẫn xuất hiện tình trạng công việc đình trệ mà người đứng đầu không dám quyết đáp. Cấp xã đùn đẩy công việc lên cấp huyện; cấp huyện đẩy lên cấp tỉnh; cấp tỉnh "kính chuyển" Trung ương. Chỉ điển hình như việc ở đâu cũng thiếu vốn đầu tư xây dựng hạ tầng nhưng tình trạng giải ngân vốn đầu tư công tại nhiều địa phương lại rất chậm. Rồi một số bộ, ngành, địa phương trả lại hàng nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công cho Chính phủ. Ngoài lý do khách quan là hệ thống văn bản pháp lý còn có chỗ khúc mắc, chồng chéo thì không thể phủ nhận ở những nơi này, nơi khác còn một bộ phận cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu năng lực và bản lĩnh còn bất cập, đặt "ngồi nhầm ghế và không thuộc bài".

Ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, trước hết cần thống nhất quan điểm với những cái mới, bao giờ cũng gặp lực cản từ lối tư duy bảo thủ trì trệ và có cả thành công hoặc thất bại ngoài mong muốn.

Vì vậy, trong công tác kiểm tra cần phát hiện, khuyến khích những nỗ lực sáng tạo, đổi mới của cán bộ và quyết liệt bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm với động cơ trong sáng, thực sự vì lợi ích của đất nước, của Nhân dân. Trong những trường hợp cán bộ thực hiện thí điểm mà kết quả không đạt hoặc chỉ đạt một phần mục tiêu, hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì cấp có thẩm quyền phải kịp thời xác định rõ nguyên nhân, đánh giá công tâm để có cách xử lý phù hợp nhằm khuyến khích cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khi công việc đó thực sự vì lợi ích cho đất nước, cho Nhân dân. Nếu thực hiện đúng chủ trương, động cơ trong sáng vì lợi ích chung thì được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm. Đặc biệt, đồng thời với đó là xử lý thật nghiêm việc lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực. Phải kiên quyết đấu tranh, sàng lọc loại bỏ những cán bộ "an phận thủ thường", "tư duy nhiệm kỳ", "té nước theo mưa", "tranh công đổ lỗi", mà không dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đi liền với dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; quyết liệt trong hành động và dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Nhân dân, của Tổ quốc là những phẩm chất đòi hỏi không thể thiếu đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, là người đứng đầu trong giai đoạn cách mạng hiện nay và giai đoạn sắp tới./.

 

Nguyễn Anh Liên, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Theo: ubkttw.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Phát huy vai trò của ngành Nội chính trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để đáp ứng yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Ngày đăng 29/07/2022
Quyền lực luôn có nguy cơ bị tha hóa, và tha hóa quyền lực là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tham nhũng, tiêu cực: “không có tha hóa quyền lực thì không có tham nhũng, tiêu cực”(1). Do đó, kiểm soát quyền lực là yêu cầu tự thân, tất yếu, là điều kiện cần và đủ để ngăn ngừa sự tha hóa, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC). Nhận thức rõ điều này, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm đến vấn đề kiểm soát việc thực thi quyền lực. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định kiểm soát là một trong ba chức năng quan trọng nhất của lãnh đạo: “Lãnh đạo đúng nghĩa là: 1. Phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng…; 2. Phải tổ chức sự thi hành cho đúng…; 3. Phải tổ chức sự kiểm soát…”(2). Đặc biệt. trong những nhiệm kỳ gần đây, Đảng ta đã đề ra và chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp về kiểm soát quyền lực để PCTNTC. 

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Ngày đăng 29/07/2022
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) là bộ phận cấu thành rất quan trọng của hệ thống chính trị, có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo đồng thuận xã hội và gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Giám sát của MTTQ Việt Nam là phương thức để MTTQ Việt Nam đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; cũng là phương thức để thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 13/07/2022
Công tác đánh giá cán bộ nếu được triển khai thực hiện một cách khách quan, chính xác thì sẽ là cơ sở quan trọng cho việc nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ; phát huy được ưu điểm và khắc phục hạn chế của mỗi cán bộ, đảng viên; khuyến khích việc rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, cũng như để tăng cường đoàn kết nội bộ. Mặt khác, đánh giá không đúng sẽ dẫn đến các khâu khác của công tác cán bộ thiếu chính xác, gây nên những hệ lụy tiêu cực đối với cơ quan, đơn vị; người được đánh giá không đúng thực chất có thể chủ quan, tự cao, tự đại, hoặc trái lại trở nên tự ti, nhụt ý chí phấn đấu. Do đó, việc đánh giá cán bộ có vai trò quan trọng, là cơ sở để sử dụng cán bộ cả trước mắt và lâu dài. 

Tăng hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (tiếp theo)

Ngày đăng 15/07/2022
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy tốt nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí là xu thế tất yếu, đồng thời là chủ trương lớn được Ðảng chỉ đạo tập trung thực hiện. Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng nêu rõ: Tổng kết các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy của Ðảng và hệ thống chính trị, khắc phục sự chồng chéo và những bất hợp lý trong tổ chức của Ðảng và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tăng hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Ngày đăng 13/07/2022
Xây dựng tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương lớn của Đảng. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", cơ cấu tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị các cấp đã có nhiều đổi mới. Tuy nhiên, do tính chất thí điểm, nên bên cạnh các mô hình, cách làm phù hợp vẫn còn mô hình, cách làm đang gặp khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp điều chỉnh.

Tiêu điểm

Hà Tĩnh đảm bảo hoàn thành tiến độ tuyển dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trước 31/12/2025

Ngày 10/8/2022, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong; chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (Nghị định 140); tình hình bố trí sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ (Nghị quyết 136). Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long làm Trưởng đoàn công tác.