Hà Nội, Ngày 04/07/2022

Kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên trách công tác quản lý nhà nước về tôn giáo theo hướng chuyên gia, chuyên sâu

Ngày đăng: 24/06/2022   02:45
Mặc định Cỡ chữ
Sáng nay 24/6/2022, tại tỉnh Đồng Nai, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
Quang cảnh Hội nghị

Chủ trì và tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận Hội nghị.

Sau khi nghe Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm 2022, Ban Tôn giáo Chính phủ và toàn ngành Tôn giáo cần tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; chủ động thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; phối hợp các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn không để lợi dụng mạng Internet, mạng xã hội đưa tin, lôi kéo, kích động tín đồ tôn giáo gây phức tạp về an ninh trật tự. Các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên trách làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo theo hướng chuyên gia, chuyên sâu, đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra; ổn định mô hình tổ chức bộ máy ở địa phương… để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tôn giáo trong thời gian tới./.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; đã tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Nội vụ nhiều chủ trương công tác lớn trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; chính quyền các cấp quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật; từng bước củng cố tổ chức bộ máy của Giáo hội, đảm bảo sinh hoạt tôn giáo ổn định, tuân thủ pháp luật, gắn bó với dân tộc. Kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý đối với các hoạt động vi phạm pháp pháp luật liên quan đến tôn giáo, tạo sự đồng thuận trong chức sắc, tín đồ và quần chúng nhân dân...

Văn Nguyễn

Tin tức cùng chuyên mục

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 01/07/2022
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BNV về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Các ấn phẩm phân tích chuyên sâu, dữ liệu vi mô cuộc Tổng điều tra sẽ được chia sẻ rộng rãi

Ngày đăng 29/06/2022
Chiều nay 29/6/2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị công bố số liệu chính thức Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long dự, phát biểu tại Hội nghị.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày đăng 29/06/2022
Ngày 28/6/2022, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (kèm theo Quyết định số 518/QĐ-BNV).

Phát huy những giá trị tốt đẹp, tăng cường giáo dục tinh thần bác ái

Ngày đăng 29/06/2022
Sáng nay 29/6/2022, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tiếp Đoàn đại biểu chức sắc các Hội thánh và tổ chức Cao Đài do Đầu sư Trần Đức Tăng, Trưởng Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo làm Trưởng đoàn đến thăm Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ sẽ tạo điều kiện cho Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam hoạt động, phát triển phù hợp với quy định của pháp luật. 

Ngày đăng 29/06/2022
Ngày 28/6/2022, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.