Hà Nội, Ngày 04/07/2022

Chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Ngày đăng: 23/06/2022   01:15
Mặc định Cỡ chữ
Đây là chủ đề Hội thảo khoa học do Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức sáng nay 23/6/2022 tại Hà Nội.
Quang cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ: TS Thang Văn Phúc, PGS.TS Văn Tất Thu; các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và Sở Nội vụ TP Hà Nội; lãnh đạo, nghiên cứu viên của Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Nguyễn Ngọc Vân phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhấn mạnh: công vụ, công chức là yếu tố quan trọng của nền hành chính quốc gia, là lĩnh vực thuộc hoạt động công quyền. Xây dựng, hoàn thiện chế độ công chức, công vụ luôn là vấn đề được các quốc gia đặc biệt quan tâm trên cả phương diện lý luận và thực tiễn.

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 đã xác định cải cách chế độ công vụ là 1 trong 6 nội dung của cải cách hành chính, với mục tiêu xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài. Thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước. Trong bối cảnh đó, rất nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về chế độ công vụ, công chức cần được tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ trên cơ sở đó đánh giá và đưa ra những định hướng tiếp tục hoàn thiện chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Nguyễn Ngọc Vân đề nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận tập trung vào một số nội dung chính như: những vấn đề lý luận chung về chế độ công vụ, công chức; công vụ, công chức và các yếu tố ảnh hưởng đến chế độ công chức, công vụ ở Việt Nam; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của một số bộ, ngành và địa phương; bối cảnh và yêu cầu mới của đất nước đặt ra đối với cải cách chế độ công vụ, công chức; quan điểm, giải pháp đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam.

TS Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nêu một số kinh nghiệm của các nước trên thế giới về chế độ công vụ.
PGS.TS Văn Tất Thu - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phân tích khái niệm công vụ, nền công vụ, chế độ công vụ.

Tham luận tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ các nội dung: khái niệm công vụ, nền công vụ, chế độ công vụ; tính chất, đặc điểm của công vụ; các nguyên tắc của công vụ; đạo đức công vụ; văn hóa công vụ; các hệ thống công vụ; các yếu tố ảnh hưởng đến chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam; quan điểm, định hướng cải cách chế động công vụ, công chức trong thực tiễn; đổi mới tư duy trong trọng dụng, thu hút nhân tài; tiếp tục hoàn thiện pháp luật về cán bộ, công chức; một số giải pháp cải cách chế độ công vụ ở Việt Nam hiện nay.

GS.TS Phạm Hồng Thái, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cần phải xử lý nghiêm minh mọi vi phạm của cán bộ, công chức, tăng cường kiểm soát xã hội, kiểm tra, thanh tra công vụ.
PGS.TS Đinh Dũng Sỹ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ cho rằng, cần phải đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
TS Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các đại biểu tham dự về một số nội dung: Bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và yêu cầu đối với cải cách chế độ công vụ, công chức; tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với cải cách chế độ công vụ, công chức...

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ Đào Thị Hồng Minh phát biểu tại Hội thảo.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội Mai Xuân Trường phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, TS Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước trân trọng cảm ơn các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cả về lý luận và thực tiễn liên quan đến chủ đề Hội thảo. Ý kiến đóng góp của các đại biểu là cơ sở quan trọng để Ban tổ chức Hội thảo nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 01/07/2022
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BNV về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Các ấn phẩm phân tích chuyên sâu, dữ liệu vi mô cuộc Tổng điều tra sẽ được chia sẻ rộng rãi

Ngày đăng 29/06/2022
Chiều nay 29/6/2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị công bố số liệu chính thức Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long dự, phát biểu tại Hội nghị.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày đăng 29/06/2022
Ngày 28/6/2022, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (kèm theo Quyết định số 518/QĐ-BNV).

Phát huy những giá trị tốt đẹp, tăng cường giáo dục tinh thần bác ái

Ngày đăng 29/06/2022
Sáng nay 29/6/2022, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tiếp Đoàn đại biểu chức sắc các Hội thánh và tổ chức Cao Đài do Đầu sư Trần Đức Tăng, Trưởng Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo làm Trưởng đoàn đến thăm Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ sẽ tạo điều kiện cho Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam hoạt động, phát triển phù hợp với quy định của pháp luật. 

Ngày đăng 29/06/2022
Ngày 28/6/2022, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tiêu điểm

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3%

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ "về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025" (Báo cáo số 91/BC-BTTTT ngày 30/6/2022), tính đến ngày 28/6/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3% (chiếm 53,56% tổng số thủ tục hành chính).