Hà Nội, Ngày 04/07/2022

Tây Ninh: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC

Ngày đăng: 17/06/2022   02:18
Mặc định Cỡ chữ
Sáng nay 17/6/2022, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra về công tác CCHC tại UBND tỉnh Tây Ninh. Làm việc với Đoàn công tác có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của Tỉnh.

Tham gia Đoàn công tác có Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế (Bộ Nội vụ) Vũ Hải Nam; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; đại diện một số đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo kết quả công tác CCHC năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cho thấy, Tỉnh đã có những giải pháp mới, tích cực và sáng tạo trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC, cụ thể: 

Tây Ninh là một trong những tỉnh đầu tiên kết nối thành công việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 23/5/2022, Tây Ninh đã thực hiện được 4.602 giao dịch với tổng số tiền là 12.901.272.304 đồng, trong đó có 2.223 giao dịch thành công với số tiền 6.901.272.304 đồng. 100% cán bộ, công chức, viên chức có tài khoản và sử dụng Dịch vụ công Quốc gia. Bộ phận một cửa các cấp đã đi vào hoạt động ổn định, giảm đáng kể tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính (TTHC) được nhanh chóng, chính xác, kịp thời. Tất cả quy trình nội bộ giải quyết TTHC được công bố, công khai trên Cổng Dịch vụ công của Tỉnh, nhập dữ liệu lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và cập nhật quy trình điện tử lên Hệ thống một cửa điện tử tập trung của Tỉnh từ cấp tỉnh thông suốt tới cấp xã, được kiểm soát chi tiết tới từng cá nhân/đơn vị trong quá trình xử lý hồ sơ.

Về Dịch vụ công: tỉnh Tây Ninh đã tích hợp 1.000/1.818 thủ tục (Dịch vụ công mức độ 4) lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống một cửa điện tử tập trung của tỉnh.  

Về triển khai ứng dụng dùng chung Tây Ninh Smart: trên địa bàn tỉnh đã có 74.853 tài khoản đăng ký trên ứng dụng Tây Ninh Smart; tổng số phản ánh, kiến nghị là 1.501 (đã xử lý 1.097 phản ánh, đang xử lý 404 phản ánh); 84% câu hỏi đã được phản hồi đúng thời gian theo quy định.

Trung tâm giám sát điều hành kinh tế - xã hội tập trung của Tỉnh đã được đưa vào hoạt động, đảm bảo công khai minh bạch các thông tin dữ liệu phục cho người dân, doanh nghiệp.

Về tổ chức bộ máy: từ năm 2015 đến tháng 6/2022 đã giảm 40 phòng, ban chuyên môn thuộc Sở và tương đương (tỷ lệ giảm 26,6%); giảm 115 đơn vị sự nghiệp công lập (tỷ lệ giảm 15,52%). Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, trong 6 tháng đầu năm 2022 đã giảm 08 đơn vị, tính từ năm 2015 đến tháng 06/2022 đã giảm 115 đơn vị (tỷ lệ giảm 15,52%). Đối với cấp huyện (01 thành phố, 02 thị xã và 06 huyện), có 108 phòng chuyên môn trực thuộc. Hiện nay, UBND các huyện, thị xã, thành phố đang xây dựng đề án trình HĐND cùng cấp giải thể Phòng Y tế, chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND và UBND.

Đối với cấp xã, tỉnh Tây Ninh có 94 đơn vị hành chính cấp xã (71 xã, 17 phường và 06 thị trấn), giảm 01 xã so với năm 2015 do thực hiện sáp nhập.

Về biên chế công chức, số lượng người làm việc: Thực hiện quy định của Trung ương về tinh giản biên chế, giai đoạn 2015-2021, UBND tỉnh thực hiện tinh giản 204 biên chế công chức trên tổng số 2.010 biên chế công chức được giao năm 2015, đạt tỷ lệ 10,15%. Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 2.124 người trên tổng số 19.289 người được giao năm 2015, đạt tỷ lệ 11,01%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, tỉnh Tây Ninh đã nêu một số kiến nghị, đề xuất với Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương liên quan đến chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Hệ thống giải quyết TTHC của địa phương để giảm tải việc nhập dữ liệu của cán bộ, công chức; xem xét hỗ trợ các địa phương xử lý dứt điểm việc kết nối, chia sẻ giữa “Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh” với “Hệ thống phần mềm chuyên ngành cấp phiếu lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp” để tránh việc phải nhập cùng một dữ liệu hai lần vào 02 phần mềm khác nhau của lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp, nhằm giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các TTHC này tại địa phương; kịp thời ban hành hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho từng ngành, xây dựng phương án tự chủ của từng loại hình đơn vị sự nghiệp để địa phương có cơ sở ban hành đơn giá dịch vụ công, tạo điều kiện cho địa phương khi xây dựng và phê duyệt phương án tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ;…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ ghi nhận một số kết quả công tác CCHC của tỉnh Tây Ninh, trong đó nổi bật là việc triển khai Hệ thống một cửa điện tử tập trung của Tỉnh từ cấp tỉnh thông suốt tới cấp xã; cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế...

Những kết quả đạt được đã thể hiện rõ sự quyết tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ CCHC của lãnh đạo Tỉnh, cũng như nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và toàn thể công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa tin tưởng, năm 2022 và những năm tiếp theo Chỉ số CCHC (PAR INDER) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh Tây Ninh sẽ được cải thiện theo hướng tăng thứ hạng (PAR INDER năm 2021 của tỉnh Tây Ninh xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; SIPAS năm 2021 của tỉnh đứng vị trí 55/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa cũng cơ bản thống nhất với những khuyến nghị, góp ý của các thành viên Đoàn công tác đối với công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh Tây Ninh; cũng như nội dung báo cáo và các kiến nghị, đề xuất của Tỉnh. Ngoài những vấn đề đã được thảo luận, trả lời, tháo gỡ tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa giao Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của Tỉnh, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo; đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu, trả lời và xử lý các kiến nghị của Tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy CCHC của tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Để công tác CCHC của Tỉnh có những bước chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ đối với công tác CCHC trên địa bàn Tỉnh, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; tập trung chỉ đạo rà soát, khắc phục ngay những hạn chế, bất cập đã được chỉ ra qua công tác đánh giá kết quả Chỉ số CCHC do Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ công bố. Tổ chức các biện pháp để triển khai có hiệu quả Kế hoạch CCHC giai đoạn 5 năm, 10 năm của địa phương đã ban hành để thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC trọng tâm đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ CCHC được giao. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và phát huy vai trò của cơ quan thường trực CCHC (Sở Nội vụ) theo đúng quy định của Chính phủ.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các quy định pháp luật để khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là ở những lĩnh vực trọng tâm như: sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đất đai, xây dựng, quy hoạch, thuế,… Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời chỉ đạo xử lý những văn bản trái pháp luật, nâng cao tính đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật. Thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe, giải đáp hoặc chỉ đạo xử lý những vướng mắc, bất cập, tạo sự thông thoáng, khơi thông nguồn lực và đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh.

Ba là, tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa quy trình TTHC; tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Thực hiện tốt các nhiệm vụ đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai có hiệu quả các kênh cung cấp thông tin, chính sách CCHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về các quy định, chính sách, TTHC…

Bốn là, thường xuyên rà soát, kiện toàn chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức theo quy định của Chính phủ; sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ quy định. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ, công chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện và xử lý ngay những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Năm là, tổ chức triển khai có hiệu quả việc phân bổ, sử dụng kinh phí nguồn từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ban hành các biện pháp cụ thể để triển khai có hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập theo thẩm quyền được giao tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Sáu là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp và phục vụ hoạt động quản lý, điều hành; đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số theo lộ trình của Chính phủ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Thực hiện các nhiệm vụ CCHC phải gắn kết chặt chẽ với ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, phần mềm và các tiện ích thông minh để nâng cao chất lượng giải quyết, luân chuyển hồ sơ trên môi trường điện tử; đẩy mạnh thanh toán trực tuyến, qua đó rút ngắn thời gian, quy trình giải quyết, giảm chi phí tuân thủ để tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi đăng nhập khai báo thông tin, nộp hồ sơ, tránh phải khai thông tin nhiều lần,…

Bảy là, không ngừng sáng tạo, nghiên cứu và mạnh dạn áp dụng các mô hình cải cách mới, có tính đột phá. Tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương để lan tỏa các mô hình về CCHC đã được triển khai thành công tại địa phương.

Tám là, sử dụng có hiệu quả Chỉ số CCHC hàng năm và các chỉ số liên quan đến CCHC trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện công tác CCHC trên địa bàn Tỉnh. Thường xuyên khảo sát ý kiến đánh giá của người dân, tổ chức để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và xác định những tồn tại, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước, từ đó có biện pháp cụ thể nhằm cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. 

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

* Trước đó, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ do Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo dẫn đầu, đã tiến hành kiểm tra thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh; đồng thời trao đổi, khuyến nghị những vấn đề phát hiện qua kiểm tra./.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3%

Ngày đăng 01/07/2022
Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ "về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025" (Báo cáo số 91/BC-BTTTT ngày 30/6/2022), tính đến ngày 28/6/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3% (chiếm 53,56% tổng số thủ tục hành chính).

Hà Nội: phấn đấu Chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý phản ánh kiến nghị liên quan đến TTHC tăng ít nhất 3 - 5% so với năm 2021

Ngày đăng 01/07/2022
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 181-KH/UBND ngày 29/6/2022 về khắc phục, cải thiện nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống Nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Bắc Giang: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

Ngày đăng 30/06/2022
Trên cơ sở kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện, thành phố (DDCI) năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, năm 2022 các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện với quyết tâm nâng điểm chỉ số thành phần đạt thấp. Qua đó từng bước góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Hà Nội: 100% sở, ngành và UBND cấp huyện hoàn thành việc sắp xếp các phòng chuyên môn

Ngày đăng 27/06/2022
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 196/BC-UBND về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Thành phố. Điểm nổi bật là đến nay, Thành phố đã cơ bản hoàn thành việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các sở, các chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố, cụ thể:

Cần Thơ, Hà Tĩnh: nghiên cứu giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR INDEX, SIPAS

Ngày đăng 23/06/2022
UBND thành phố Cần Thơ và UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có chỉ đạo đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quản lý, nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tiêu điểm

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3%

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ "về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025" (Báo cáo số 91/BC-BTTTT ngày 30/6/2022), tính đến ngày 28/6/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3% (chiếm 53,56% tổng số thủ tục hành chính).