Hà Nội, Ngày 04/07/2022

Chú trọng xây dựng chính quyền thân thiện, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm

Ngày đăng: 16/06/2022   02:18
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 16/6/2022, tại tỉnh Đồng Tháp, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ dẫn đầu đã có buổi làm việc và kiểm tra về công tác CCHC tại UBND tỉnh Đồng Tháp. Làm việc với Đoàn công tác có Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, UBND cấp huyện trong tỉnh.

Tham gia Đoàn công tác có Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế (Bộ Nội vụ); đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; đại diện một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Hợp báo cáo tình hình công tác CCHC trên địa bàn Tỉnh thời gian vừa qua.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Hợp báo cáo tình hình công tác CCHC trên địa bàn Tỉnh thời gian vừa qua. Theo đó, đến nay Tỉnh đã chuyển giao cho Bưu điện nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 11 lĩnh vực; các mô hình “Kết hợp dịch vụ công trực tuyến với dịch vụ bưu chính công ích”; “Hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà”; “Đăng ký nhận kết quả tại nhà”,... đã cung cấp nhiều tiện ích, tạo điều kiện thuận lợi và góp phần rút ngắn thời gian thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tỉnh đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, giai đoạn 2015 - 2021 giảm 23 phòng thuộc Sở, 07 chi cục và tương đương; giảm 193 đơn vị sự nghiệp công lập. Số bệnh viện tư nhân, cơ sở hành nghề y tư nhân thành lập mới ngày càng nhiều.

Giai đoạn 2015 - 2021, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước được cấp có thẩm quyền giao cho địa phương năm 2021 là 2.358 biên chế, giảm 254 biên chế, tương ứng giảm 9,72% so với năm 2015. Về biên chế sự nghiệp, giai đoạn 2015 - 2021, toàn Tỉnh đã giảm 3.180 biên chế, đạt tỷ lệ giảm 10% so với biên chế sự nghiệp được giao năm 2015, đảm bảo theo lộ trình giảm biên chế của Trung ương. Trong 06 tháng đầu năm 2022, Tỉnh đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP cho 87 đối tượng (gồm 07 công chức, 63 viên chức, 12 cán bộ công chức xã, 05 Hội).

Đến nay, các cơ quan, đơn vị hành chính đã hoàn thiện bản mô tả công việc, khung năng lực từng vị trí việc làm; công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được đẩy mạnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành, thực hiện các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số được Tỉnh tăng cường triển khai thực hiện. Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt những kết quả tích cực. Sáu tháng đầu năm 2022, Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp cung cấp 256 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 1.194 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Hoàn thành tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia 1.450 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thực hoàn thiện chức năng ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Hệ thống thông tin một cửa điện tử, bảo đảm 100% thủ tục hành chính có kết quả đầu ra được cấu hình ký số; hoàn thành cung cấp chứng thư số cho 100% lãnh đạo, 100% chứng thư số tổ chức cho cơ quan hành chính nhà nước có tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính...

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã điểm lại và ghi nhận một số kết quả công tác CCHC của tỉnh Đồng Tháp, trong đó nổi bật là việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; giảm biên chế sự nghiệp đảm bảo đúng lộ trình của Trung ương... Những kết quả đạt được đã thể hiện rõ sự quyết tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ CCHC của lãnh đạo tỉnh, cũng như nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và toàn thể công chức, viên chức tỉnh Đồng Tháp.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa tin tưởng, năm 2022 và những năm tiếp theo Chỉ số CCHC (PAR INDER) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh Đồng Tháp sẽ được cải thiện theo hướng tăng thứ hạng (PAR INDER năm 2021 của tỉnh Đồng Tháp xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; SIPAS năm 2021 của tỉnh Đồng Tháp đứng vị trí 15/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa cơ bản thống nhất với những khuyến nghị, góp ý của các thành viên Đoàn công tác đối với công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh Đồng Tháp; cũng như nội dung báo cáo và các kiến nghị, đề xuất của Tỉnh đối với Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa giao Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của Tỉnh, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo; đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu, trả lời và xử lý các kiến nghị của tỉnh Đồng Tháp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy CCHC của Tỉnh trong giai đoạn tới.

Bày tỏ sự nhất trí với những định hướng CCHC của tỉnh Đồng Tháp; và để công tác CCHC của Tỉnh có những bước chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt và toàn diện các nội dung CCHC theo quy định tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, trong đó tập trung vào một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thực hiện CCHC, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế trong khâu lập kế hoạch và ban hành các kế hoạch CCHC; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả triển khai các nhiệm vụ CCHC, xác định rõ trách của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và xây dựng các giải pháp, cách thức khắc phục. Tỉnh tiếp tục phát huy những sáng kiến đã có, đồng thời, tiếp tục có những biện pháp, giải pháp mới, đột phá, phù hợp để cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Tiếp tục phát huy phương châm hành động của Tỉnh, đó là hướng tới mục tiêu tạo thêm sự gần gũi, gắn kết giữa chính quyền với người dân, mà sâu xa hơn chính là sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm; là sự mở lòng, kết nối của cả bộ máy chính quyền. Trong đó, chú trọng xây dựng chính quyền thân thiện, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thứ hai, tập trung hơn nữa cải cách thể chế, chính sách; trong đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả những thể chế nhằm khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi của Tỉnh. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội dựa trên những lợi thế so sánh của Tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và so với cả nước. Tham mưu cho Trung ương hoàn thiện thể chế về đất đai, kinh doanh, đầu tư, cũng như tích cực thực hiện các thể chế này phù hợp với bối cảnh của Tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, cạnh tranh lành mạnh, giảm thiểu chi phí giao dịch phi chính thức, tăng cường phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý nhà nước gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức. 

Đoàn công tác kiểm tra thực tế và nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC tại UBND thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là tạo ra bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, bãi bỏ các thủ tục hành chính đang gây trở ngại cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Tập trung đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là trên các lĩnh vực trọng tâm; tăng tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, không gắn với địa giới hành chính.

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, theo đó nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Nghiên cứu triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Thứ tư, tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Đề nghị tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cấp huyện và tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm phù hợp với quy định của Chính phủ tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP.

Đề nghị tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, đồng thời chủ động xây dựng phương án tiếp nhận các đơn vị sự nghiệp công lập của các bộ, ngành chuyển về địa phương và thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Thứ năm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm về quản lý và sử dụng. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên tinh thần lắng nghe, cầu thị, trách nhiệm, hết lòng phục vụ người dân, tổ chức.

Thứ sáu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp và phục vụ hoạt động quản lý, điều hành; đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số theo lộ trình của Chính phủ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Thứ bảy, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị. Sử dụng hiệu quả Chỉ số CCHC trong theo dõi, đánh giá. Tổ chức khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm mục tiêu phục vụ của các cơ quan. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác.

Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa khẳng định, lãnh đạo tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, cùng toàn thể công chức, viên chức trong Tỉnh nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ CCHC thời gian qua; giải quyết dứt điểm những vấn đề các thành viên Đoàn công tác đã khuyến nghị; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ để công tác CCHC của tỉnh Đồng Tháp đạt được những kết quả tốt hơn và đi vào thực chất, góp phần tạo sự thông thoáng, thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân. 

* Trước đó, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã tiến hành kiểm tra thực tế và nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC tại UBND thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và trao đổi, thảo luận, khuyến nghị những vấn đề phát hiện qua kiểm tra./.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3%

Ngày đăng 01/07/2022
Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ "về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025" (Báo cáo số 91/BC-BTTTT ngày 30/6/2022), tính đến ngày 28/6/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3% (chiếm 53,56% tổng số thủ tục hành chính).

Hà Nội: phấn đấu Chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý phản ánh kiến nghị liên quan đến TTHC tăng ít nhất 3 - 5% so với năm 2021

Ngày đăng 01/07/2022
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 181-KH/UBND ngày 29/6/2022 về khắc phục, cải thiện nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống Nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Bắc Giang: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

Ngày đăng 30/06/2022
Trên cơ sở kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện, thành phố (DDCI) năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, năm 2022 các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện với quyết tâm nâng điểm chỉ số thành phần đạt thấp. Qua đó từng bước góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Hà Nội: 100% sở, ngành và UBND cấp huyện hoàn thành việc sắp xếp các phòng chuyên môn

Ngày đăng 27/06/2022
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 196/BC-UBND về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Thành phố. Điểm nổi bật là đến nay, Thành phố đã cơ bản hoàn thành việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các sở, các chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố, cụ thể:

Cần Thơ, Hà Tĩnh: nghiên cứu giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR INDEX, SIPAS

Ngày đăng 23/06/2022
UBND thành phố Cần Thơ và UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có chỉ đạo đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quản lý, nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tiêu điểm

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3%

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ "về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025" (Báo cáo số 91/BC-BTTTT ngày 30/6/2022), tính đến ngày 28/6/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3% (chiếm 53,56% tổng số thủ tục hành chính).