Hà Nội, Ngày 11/08/2022

Kinh nghiệm chuyển đổi số từ địa phương

Ngày đăng: 16/06/2022   08:02
Mặc định Cỡ chữ
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua, TP Ðà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Hà Giang là những địa phương đi đầu trong chuyển đổi số. Nhiều bài học kinh nghiệm đã được rút ra, trong đó, vai trò chỉ đạo, dẫn dắt của lãnh đạo địa phương mang tính quyết định.
Chuyển đổi số tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, giúp thuận lợi trong mọi giao dịch. 

Thời gian qua, TP Ðà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Hà Giang đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, tạo tiền đề đến năm 2025 các địa phương này đạt mục tiêu chuyển đổi số, đóng góp 15% đến 20% vào GRDP. Năm 2021, Ðà Nẵng đứng vị trí thứ ba trong cả nước về chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), hạ tầng viễn thông-công nghệ thông tin tiếp tục bảo đảm phục vụ hiệu quả cho các sự kiện lớn, hoạt động của cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công cho người dân và điều hành phòng, chống dịch Covid-19.

TP Ðà Nẵng kết nối mạng nội bộ đến tất cả các cơ quan của Thành phố để phục vụ sử dụng văn bản điện tử và điều hành. Tất cả thủ tục hành chính được kịp thời nâng lên trực tuyến mức độ 3 và 4 vừa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, vừa hạn chế tiếp xúc, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; triển khai hệ thống họp trực tuyến phục vụ điều hành phòng, chống dịch. Tới đây, Ðà Nẵng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động.

Ðối với tỉnh Thừa Thiên Huế, chuyển đổi số là một trong những nội dung được các cấp, ngành quan tâm thực hiện để tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội. Tỉnh xác định, việc thực hiện tổng thể, toàn diện chương trình chuyển đổi số quốc gia phải bắt đầu từ sự thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, công chức; ưu tiên chuyển đổi số từ cấp xã một cách đồng bộ; số hóa dữ liệu đất đai, quy hoạch.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện Trung tâm Ðiều hành Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (Hue-S) vận hành hiệu quả. Việc gửi, nhận văn bản điện tử được liên thông cả bốn cấp hành chính, hơn 75% số dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4. Những nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội không chỉ tạo sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư mà còn tác động tích cực, lan tỏa đến mỗi người dân.

Thừa Thiên Huế hiện có gần 70 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi số, hơn 200 doanh nghiệp có website tích hợp chức năng cho phép đặt hàng trực tuyến, 100% các cơ quan cấp huyện có cán bộ được giao phụ trách công tác phát triển xã hội số, thúc đẩy chuyển đổi số cho người dân. Ðến năm 2025, tỉnh phấn đấu hằng năm tất cả cán bộ trong cơ quan nhà nước được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số; người dân trong độ tuổi lao động biết và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác.

Là địa phương còn nhiều khó khăn, tỉnh Hà Giang xác định lấy chuyển đổi số làm đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2022, Hà Giang tiếp tục triển khai đề án Trung tâm Ðiều hành thông minh; các cơ quan, đơn vị xây dựng Cổng dữ liệu dùng chung trên địa bàn tỉnh kết nối, chia sẻ dữ liệu với nền tảng của tỉnh. Trong xây dựng chính quyền số, mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Ðảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh được duy trì, nâng cấp; tất cả các sở, ban, ngành, huyện đã có mạng nội bộ, kết nối internet. Ðặc biệt, việc ứng dụng chữ ký số trong gửi và nhận văn bản điện tử đã có sự chuyển biến rõ rệt, 18 trong số 20 cơ quan cấp tỉnh sử dụng chữ ký số cá nhân đạt hơn 80%. Năm nay, Hà Giang đẩy mạnh khảo sát hiện trạng và đăng ký nhu cầu bổ sung hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Mặc dù các địa phương nêu trên có điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội khác nhau, tiến trình chuyển đổi số cũng không đồng đều, nhưng điểm chung trong sự thành công bước đầu đều là nhờ nêu cao vai trò chỉ đạo, dẫn dắt của cấp ủy, chính quyền. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: chúng tôi đưa ra chính sách khuyến khích doanh nghiệp tạo ra các nền tảng công nghệ để người dân tiếp cận một cách thuận lợi, đưa người dân từ đối tượng được thụ hưởng trở thành người tham gia, hợp lực với chính quyền để thực hiện các giải pháp tăng cường năng lực quản lý của chính quyền. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh chính quyền số, kinh tế số, xây dựng xã hội số để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp… Ðây là công cụ đột phá để các ngành, các lĩnh vực phát triển nhanh và bền vững, tiến nhanh đến mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm đặc sắc của khu vực Ðông Nam Á về văn hóa, du lịch…

Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số TP Ðà Nẵng chia sẻ: Chuyển đổi số cũng như xây dựng thành phố thông minh tại Ðà Nẵng có ba thành phần hết sức quan trọng, gồm: chính quyền, doanh nghiệp, công dân. Vai trò của cấp ủy, chính quyền Thành phố trong việc kết nối ba thành phần đó đóng vai trò quyết định. Trong giai đoạn ban đầu, khi chuyển đổi số còn sơ khai, gặp nhiều khó khăn thì vai trò dẫn dắt của lãnh đạo địa phương là quan trọng nhất.

Theo các chuyên gia công nghệ thông tin, năm 2022 là giai đoạn vàng để hợp lực chuyển đổi số. Vì vậy, các địa phương trong cả nước đang tăng tốc chuyển đổi số nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra về hồi phục kinh tế, ổn định xã hội. PGS.TS Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) cho rằng: Chuyển đổi số là sự nghiệp của toàn dân. Muốn lĩnh vực chuyển đổi số ở một tỉnh, thành phố đạt được thành công thì cần sự hợp lực của tỉnh ủy, chính quyền nơi đó, cần kết nối nhân dân hợp lực với doanh nghiệp. Ðây là công việc khó nhất vì phải chạm đến được từng người dân để mọi người thay đổi thói quen trong kinh doanh và các lĩnh vực khác của đời sống./.

Theo: nhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Phát huy vai trò của ngành Nội chính trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để đáp ứng yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Ngày đăng 29/07/2022
Quyền lực luôn có nguy cơ bị tha hóa, và tha hóa quyền lực là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tham nhũng, tiêu cực: “không có tha hóa quyền lực thì không có tham nhũng, tiêu cực”(1). Do đó, kiểm soát quyền lực là yêu cầu tự thân, tất yếu, là điều kiện cần và đủ để ngăn ngừa sự tha hóa, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC). Nhận thức rõ điều này, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm đến vấn đề kiểm soát việc thực thi quyền lực. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định kiểm soát là một trong ba chức năng quan trọng nhất của lãnh đạo: “Lãnh đạo đúng nghĩa là: 1. Phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng…; 2. Phải tổ chức sự thi hành cho đúng…; 3. Phải tổ chức sự kiểm soát…”(2). Đặc biệt. trong những nhiệm kỳ gần đây, Đảng ta đã đề ra và chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp về kiểm soát quyền lực để PCTNTC. 

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Ngày đăng 29/07/2022
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) là bộ phận cấu thành rất quan trọng của hệ thống chính trị, có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo đồng thuận xã hội và gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Giám sát của MTTQ Việt Nam là phương thức để MTTQ Việt Nam đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; cũng là phương thức để thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 13/07/2022
Công tác đánh giá cán bộ nếu được triển khai thực hiện một cách khách quan, chính xác thì sẽ là cơ sở quan trọng cho việc nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ; phát huy được ưu điểm và khắc phục hạn chế của mỗi cán bộ, đảng viên; khuyến khích việc rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, cũng như để tăng cường đoàn kết nội bộ. Mặt khác, đánh giá không đúng sẽ dẫn đến các khâu khác của công tác cán bộ thiếu chính xác, gây nên những hệ lụy tiêu cực đối với cơ quan, đơn vị; người được đánh giá không đúng thực chất có thể chủ quan, tự cao, tự đại, hoặc trái lại trở nên tự ti, nhụt ý chí phấn đấu. Do đó, việc đánh giá cán bộ có vai trò quan trọng, là cơ sở để sử dụng cán bộ cả trước mắt và lâu dài. 

Tăng hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (tiếp theo)

Ngày đăng 15/07/2022
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy tốt nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí là xu thế tất yếu, đồng thời là chủ trương lớn được Ðảng chỉ đạo tập trung thực hiện. Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng nêu rõ: Tổng kết các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy của Ðảng và hệ thống chính trị, khắc phục sự chồng chéo và những bất hợp lý trong tổ chức của Ðảng và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tăng hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Ngày đăng 13/07/2022
Xây dựng tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương lớn của Đảng. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", cơ cấu tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị các cấp đã có nhiều đổi mới. Tuy nhiên, do tính chất thí điểm, nên bên cạnh các mô hình, cách làm phù hợp vẫn còn mô hình, cách làm đang gặp khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp điều chỉnh.

Tiêu điểm

Hà Tĩnh đảm bảo hoàn thành tiến độ tuyển dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trước 31/12/2025

Ngày 10/8/2022, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong; chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (Nghị định 140); tình hình bố trí sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ (Nghị quyết 136). Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long làm Trưởng đoàn công tác.