Hà Nội, Ngày 04/07/2022

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Cần có bước đi bài bản

Ngày đăng: 19/06/2022   10:56
Mặc định Cỡ chữ
Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Triển khai thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ các địa phương trên cả nước cần có những bước đi bài bản, khoa học nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao.
Quang cảnh lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ bí thư đảng ủy xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 do Thành ủy Hà Nội tổ chức tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng

Nâng cao năng lực hội nhập cho đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược với kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế là một trong những vấn đề trọng tâm được nêu tại Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ am hiểu sâu về luật pháp, thương mại, đầu tư, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Tuy nhiên trên thực tế, kỹ năng làm việc và hội nhập của đội ngũ cán bộ nước ta vẫn còn nhiều điểm yếu cần khắc phục, đặc biệt về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, những năm qua, Thành ủy luôn quan tâm đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm giúp họ có đủ khả năng, năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. Trên cơ sở đó, Thành ủy đã sớm ban hành và triển khai các chương trình, nghị quyết, đề án nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu trên vào thực tiễn cuộc sống, trong đó có Đề án số 04-ĐA/TU ngày 20/9/2017 về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý”. Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng đặt ra nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025 là nghiên cứu xây dựng chương trình và lựa chọn cán bộ cử đi đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, kiến thức chuyên sâu ở trong và ngoài nước, tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, thành phố thông minh...

Trên cơ sở đó, đã gợi mở nhiều định hướng, giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô đến năm 2025 và những năm tiếp theo…

Tại thành phố Hải Phòng, sau hơn 8 năm thực hiện các đề án đào tạo cán bộ, tỷ lệ tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi chiếm 41,1%. Cán bộ sau đào tạo được nâng cao rõ rệt về kiến thức, trình độ chuyên môn, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Trong khi đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang lại bố trí cho các đồng chí quy hoạch Ban Thường vụ cấp ủy được dự họp Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp; cử cán bộ, công chức cấp xã lên học tập, bồi dưỡng thực tế tại các phòng, ban, cơ quan cấp huyện… Kết quả, giai đoạn 2015-2020, đã có 3.233 lượt cán bộ được cử đi đào tạo chuyên môn.

Khắc phục những bất cập

Tuy nhiên, quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng đã nảy sinh nhiều khó khăn, bất cập. Trong đó, theo phản ánh của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố, nhất là trong bối cảnh phải chủ động hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế số... Để khắc phục, Ban Thường vụ Thành ủy đã đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ theo chiến lược đón đầu tại một số chuyên ngành, lĩnh vực mũi nhọn...

Còn Thành ủy Hải Phòng đã có đề án thu hút, tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước ngoài; cán bộ khoa học trẻ có triển vọng. Từ đó, Hải Phòng đã đưa cán bộ vào những vị trí, môi trường công tác, tình huống thực tế để rèn luyện, khẳng định năng lực cán bộ.

Sau thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, Tỉnh ủy Bắc Giang cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 30% cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, cán bộ chủ chốt cấp huyện sử dụng thành thạo ngoại ngữ. Đến năm 2030, khoảng 25 đến 35% cán bộ lãnh đạo đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề xuất nghiên cứu xây dựng một Chương trình quốc gia tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế; thúc đẩy hợp tác để tranh thủ các nguồn lực tham gia đào tạo cán bộ; duy trì việc cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo Thông báo số 165-TB/TW, ngày 27/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang cho biết, quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng hơn đòi hỏi mỗi cán bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức trong sáng; hiểu sâu sắc thông lệ quốc tế; am hiểu văn hóa của các nước đối tác. Cán bộ cũng phải có tác phong làm việc chuyên nghiệp, thông thạo ngoại ngữ, tin học; khả năng phân tích, thuyết trình, phản biện, làm việc nhóm... Do đó, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW./.

Theo: hanoimoi.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh các nghề nghiệp y tế

Ngày đăng 02/07/2022
Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành các Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh các nghề nghiệp: hộ sinh, kỹ thuật y, dược, y tế công cộng.

Lào Cai: Thu hút, trọng dụng nhân tài, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày đăng 28/06/2022
Đối với tỉnh Lào Cai, trong những năm qua, tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác này bằng việc hoàn thiện và ban hành nhiều cơ chế chính sách phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, nhất là thu hút đội ngũ trí thức có trình độ cao về làm việc tại tỉnh.

Nam Định: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện chuyển đổi số

Ngày đăng 24/06/2022
Bên cạnh đầu tư bao phủ hệ thống thiết bị, công nghệ thông tin (CNTT) thì xây dựng, phát triển nguồn nhân lực kích hoạt, vận hành hiệu quả hạ tầng CNTT là nhiệm vụ quan trọng các cấp chính quyền, ngành chức năng phải quan tâm trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS), xây dựng chính quyền điện tử. Theo đó, tỉnh Nam Định bám sát tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền Thông (TTTT), chủ động kiện toàn, đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ nòng cốt thực hiện chương trình CĐS của tỉnh.

Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tương đương

Ngày đăng 12/06/2022
Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính (gồm 20 chuyên đề, thời gian bồi dưỡng là 06 tuần với 240 tiết) và Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp (gồm 27 chuyên đề, thời gian bồi dưỡng là 08 tuần với 320 tiết).

20 chuyên đề bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương

Ngày đăng 06/06/2022
Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương vừa được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 02/6/2022 (kèm theo Quyết định số 420/QĐ-BNV) gồm 20 chuyên đề với tổng thời gian bồi dưỡng là 160 tiết (08 tiết/ngày).

Tiêu điểm

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3%

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ "về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025" (Báo cáo số 91/BC-BTTTT ngày 30/6/2022), tính đến ngày 28/6/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3% (chiếm 53,56% tổng số thủ tục hành chính).