Hà Nội, Ngày 04/07/2022

Chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét hơn nữa trong học và làm theo Bác

Ngày đăng: 01/06/2022   02:58
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện hướng dẫn của Trung ương về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, với quyết tâm chính trị là làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, rõ nét hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Thành phố vinh dự và tự hào được mang tên Bác Hồ kính yêu, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai nhiều nội dung quan trọng.
Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tổ chức học tập, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương vào thời điểm hết sức đặc biệt, khi Thành phố bắt đầu rơi vào tâm dịch của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, với những thử thách, áp lực và nhiều mất mát chưa từng có. Nhưng cả hệ thống chính trị Thành phố, mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân Thành phố đã luôn nỗ lực, vượt qua khó khăn, từng bước kiểm soát được dịch, đảm bảo cuộc sống bình yên và sức khỏe của Nhân dân, đưa cuộc sống trở lại “bình thường mới”, bắt tay ngay vào việc triển khai các giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội với tinh thần khẩn trương nhất. Vượt qua cơn bão dịch, nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra, sáng ngời nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, các lực lượng tuyến đầu xả thân lao vào tâm dịch, chăm sóc, cứu chữa người bệnh, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, giữ gìn an ninh trật tự… gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu. Những tấm gương bình dị mà cao quý đó đã khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; là những minh chứng sinh động nhất cho việc học tập và làm theo Bác, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; những điển hình người thật, việc thật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hơn một năm qua trên địa bàn Thành phố.

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề người dân bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định và tập trung thực hiện các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề bức xúc trong thực tiễn tại Thành phố và tại các địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở trực thuộc với 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm. Bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Từ đó, các cấp ủy trực thuộc cũng xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đột phá, nghị quyết phải thể hiện được Chương trình hành động, nói đi đôi với làm, làm phải đến nơi đến chốn, không tránh né những hạn chế, yếu kém, trì trệ và thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm. Đây cũng là những vấn đề được Nhân dân quan tâm, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Song song với đó, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả, các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, mỗi quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, mỗi chi bộ, đảng bộ xây dựng được ít nhất mỗi năm 2 mô hình tiêu biểu của cấp mình. Sau 1 năm triển khai thực hiện, đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, phát huy hiệu quả rõ rệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị và bước đầu được học tập, triển khai và nhân rộng. Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Bác, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biểu dương 355 gương điển hình tiêu biểu (gồm 142 tập thể và 213 cá nhân) đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 - 19/5/2022. Đây là những tập thể và cá nhân đã được bình chọn từ hàng ngàn tấm gương học tập và làm theo Bác từ cơ sở thuộc nhiều lĩnh vực, với những việc làm thiết thực; đã không ngừng tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc đăng ký thực hiện nhiều công trình phục vụ Nhân dân, mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài cho người dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Một nội dung có ý nghĩa hết sức đặc biệt, sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố là xây dựng và triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố vinh dự mang tên Bác, làm cho tư tưởng, đạo đức, phẩm giá, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân Thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người tại Thành phố mang tên Bác.

Thành phố tập trung xây dựng văn hóa và con người Thành phố phát triển toàn diện gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo điều kiện cho người dân, nhất là thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên Thành phố phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, tuân thủ pháp luật, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội; tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh cho người dân Thành phố. Quy hoạch và xây dựng các công trình văn hóa tiêu biểu của Thành phố gắn với tôn vinh sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gia đình hạnh phúc; các cơ quan truyền thông, đơn vị xuất bản tập trung đầu tư cho các xuất bản phẩm, chương trình, chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo Bác với hình thức, nội dung thể hiện mới, hấp dẫn, thuyết phục hơn. Nâng cao chất lượng Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện công tác tuyên truyền đến với cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Thành phố… Đây là công việc mới, công việc khó, vừa nghiên cứu, triển khai, Thành phố đang dần từng bước hoàn thiện các giải pháp xây dựng và hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố.

Năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xác định chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” gắn với việc triển khai các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành phố tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức là nhân tố quyết định sự phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo Bác, đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế - xã hội thành phố, ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

 

Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Theo: tuyengiao.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào dạy và học tại Lào

Ngày đăng 02/07/2022
Ngày 01/7/2022, tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào diễn ra Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn nghiên cứu và áp dụng tác phẩm “Hồ Chí Minh toàn tập” vào công tác giảng dạy và học tập.

Vĩnh Phúc: Xây dựng điểm và nhân rộng các mô hình, điển hình trong và làm theo Bác

Ngày đăng 27/06/2022
Chủ trương xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đối với mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào đấu tranh phòng, chống bệnh giáo điều lý luận của cán bộ, đảng viên hiện nay

Ngày đăng 22/06/2022
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm cảnh báo cán bộ, đảng viên về sự nguy hại của bệnh giáo điều, chủ nghĩa giáo điều trong học tập lý luận và công tác. Bài viết tiếp tục làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh và đưa ra một số giải pháp trong đấu tranh chống bệnh giáo điều lý luận để góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.

Người khai sinh và đặt nền móng cho báo chí Cách mạng Việt Nam

Ngày đăng 07/06/2022
Không chỉ là Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là nhà báo lỗi lạc của nền báo chí ấy. 97 năm qua, đến nay những lời dạy của Người về báo chí vẫn là tài sản quý đối nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Xây dựng văn hóa liêm chính để "không dám và không thể tham nhũng"

Ngày đăng 10/06/2022
Để có thể xóa bỏ triệt để, tận gốc hành vi tham nhũng, bên cạnh các giải pháp về huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phòng, chống tham nhũng; hoàn thiện thể chế, kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không muốn, không dám và không thể tham nhũng”... thì việc xây dựng văn hóa liêm chính, chú trọng giáo dục đạo đức, lương tâm và danh dự là những giải pháp căn cơ và lâu dài.

Tiêu điểm

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3%

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ "về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025" (Báo cáo số 91/BC-BTTTT ngày 30/6/2022), tính đến ngày 28/6/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3% (chiếm 53,56% tổng số thủ tục hành chính).