Hà Nội, Ngày 04/07/2022

Bộ Nội vụ: Các đơn vị đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành

Ngày đăng: 28/05/2022   12:38
Mặc định Cỡ chữ
Sáng nay 28/5/2022, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2022 của Bộ Nội vụ. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa, Nguyễn Duy Thăng, Triệu Văn Cường; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh báo cáo tại Hội nghị

Những kết quả công tác nổi bật của Bộ trong tháng 5/2022 như: Tập trung chuẩn bị nội dung phục vụ Bộ trưởng tham dự Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV, đặc biệt là phối hợp với Ủy ban Xã hội của Quốc hội tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu đối với dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); tham mưu Bộ trưởng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (ngày 27/5/2022); tham mưu nội dung phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự phiên thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đã trình Chính phủ xem xét, ban hành 01 dự thảo Nghị định (Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập); tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ hoàn thiện 02 dự thảo Nghị định (Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức); báo cáo Ban Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 26 Bộ, ngành và có ý kiến thẩm định bổ sung đối với dự thảo Nghị định của 09 Bộ, ngành; trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 02 Thông tư (Thông tư số 04/2022/TT-BNV, Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022).

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại Hội nghị

Tổ chức thành công Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập huấn - Tọa đàm “Vai trò của Chuyển đổi số với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ”; tổ chức tốt Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2021; chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Đoàn thanh tra của Bộ Công an về việc bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại Bộ Nội vụ;...

Thủ trưởng các đơn vị đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành để xử lý các văn bản gửi đến Bộ Nội vụ trên Hệ thống Voffice, đến nay đã hoàn thành 100% văn bản đến hạn trả lời, không còn nợ đọng văn bản; hoàn thành 29 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao (đạt tỷ lệ 63,04%), có nhiều chuyển biến tích cực so với tháng 4/2022 (chỉ đạt tỷ lệ 29%).

Lãnh đạo Bộ đã tiếp xã giao Thứ trưởng ngoại giao Tòa thánh Vatican nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam; tham mưu Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thông điệp chúc mừng Đại lễ Vesak năm 2022 diễn ra bằng hình thức trực tuyến tại trụ sở Liên hiệp quốc; chuẩn bị nội dung tháp tùng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Lễ Phật đản năm 2022. 

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ thực hiện nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao còn chậm, vẫn còn tồn đọng 17 nhiệm vụ phải chuyển sang tháng 6/2022 để tiếp tục thực hiện. Nguyên nhân là do nhiệm vụ có tính chất phức tạp, có nhiều điểm mới, đối tượng phạm vi rộng, bao trùm trên nhiều ngành, lĩnh vực của đời sống, xã hội, do đó cần có sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp, thẩm định của các cơ quan liên quan. Để khắc phục vấn đề này, Lãnh đạo Bộ cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để chủ động tham mưu, đề xuất cho phù hợp với từng ngành, lĩnh vực và tình hình hình thực tiễn.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung triển khai, hoàn thành nhiệm vụ công tác tháng 6/2022, trọng tâm là:

Tập trung phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để tiếp thu, giải trình, hoàn thiện trình Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở  tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV.

Các đơn vị khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ cấp thẩm quyền giao còn tồn đọng từ tháng 5/2022 chuyển sang và những nhiệm vụ có thời hạn trong tháng 6/2022 bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Khẩn trương hoàn thiện Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; tổng hợp số lượng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2023 và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, ngành, địa phương năm 2023 để trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Thông báo kết luận số 16/TB-BCĐĐMSXTCBM  ngày 21/01/2022 của Ban Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” tại Bộ Nội vụ; tham mưu Bộ trưởng ban hành Quyết định thành lập các tiểu ban An ninh - Kinh tế và Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần để phục vụ Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ các nước ASEAN và ASEAN+3; xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 01/07/2022
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BNV về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Các ấn phẩm phân tích chuyên sâu, dữ liệu vi mô cuộc Tổng điều tra sẽ được chia sẻ rộng rãi

Ngày đăng 29/06/2022
Chiều nay 29/6/2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị công bố số liệu chính thức Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long dự, phát biểu tại Hội nghị.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày đăng 29/06/2022
Ngày 28/6/2022, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (kèm theo Quyết định số 518/QĐ-BNV).

Phát huy những giá trị tốt đẹp, tăng cường giáo dục tinh thần bác ái

Ngày đăng 29/06/2022
Sáng nay 29/6/2022, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tiếp Đoàn đại biểu chức sắc các Hội thánh và tổ chức Cao Đài do Đầu sư Trần Đức Tăng, Trưởng Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo làm Trưởng đoàn đến thăm Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ sẽ tạo điều kiện cho Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam hoạt động, phát triển phù hợp với quy định của pháp luật. 

Ngày đăng 29/06/2022
Ngày 28/6/2022, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tiêu điểm

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3%

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ "về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025" (Báo cáo số 91/BC-BTTTT ngày 30/6/2022), tính đến ngày 28/6/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3% (chiếm 53,56% tổng số thủ tục hành chính).