Hà Nội, Ngày 04/07/2022

Để sắp xếp đơn vị hành chính mang lại hiệu quả cao hơn

Ngày đăng: 24/05/2022   04:26
Mặc định Cỡ chữ
Trong giai đoạn sắp tới, thực hiện chủ trương đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chính phủ dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) quyết định việc sắp xếp những đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã chưa đạt đủ 70%, tiến tới sắp xếp các ĐVHC chưa đạt đủ 100% cả hai tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên. Có nhiều vấn đề cần giải quyết để công tác sắp xếp ĐVHC giai đoạn tới đạt hiệu quả cao hơn...
Ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính ở xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp đơn vị hành chính

Với hiệu quả đã đạt được trong công tác sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, Đại hội XIII của Đảng đã thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, trong đó xác định: Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã và nghiên cứu triển khai thực hiện ở cấp tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể ĐVHC các cấp, đồng thời sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị ở Trung ương theo lộ trình.

Nghị quyết số 37-NQ/TW cũng nêu rõ: Từ năm 2022-2030, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện giai đoạn 2019-2021, xác định lộ trình thực hiện để đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã phù hợp với quy hoạch tổng thể ĐVHC.

Dựa trên cơ sở chính trị nêu trên, cùng với kết quả đạt được từ thực tiễn, trong báo cáo gửi UBTVQH, Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 năm 2019 của UBTVQH. Trong giai đoạn 2022-2025 sẽ thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã chưa đạt 70% cả hai tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số (dự kiến khoảng 45 ĐVHC cấp huyện và 1.208 ĐVHC cấp xã). Ngoài ra, cũng như giai đoạn 2019-2021, giai đoạn này cũng khuyến khích việc sáp nhập các ĐVHC cấp huyện, cấp xã khác theo nhu cầu của địa phương khi bảo đảm điều kiện thuận lợi và được đa số Nhân dân đồng thuận.

Giai đoạn 2026-2030 sẽ hoàn thành việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã chưa đạt 100% cả hai tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, phù hợp với quy hoạch tổng thể ĐVHC của cả nước (dự kiến có khoảng 147 ĐVHC cấp huyện và 2.313 ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp).

Chính phủ cũng đề xuất nguyên tắc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn sắp đến trên nguyên tắc không tiến hành sắp xếp các ĐVHC đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 và 2022-2025. ĐVHC thuộc diện phải sắp xếp, nhưng có một trong các yếu tố đặc thù: có vị trí biệt lập với ĐVHC khác; đã hình thành và ổn định từ năm 1945 đến nay; có vị trí đặc biệt về quốc phòng, an ninh; có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục riêng biệt mà nếu sắp xếp với ĐVHC liền kề sẽ dẫn tới mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội, hoặc khó khăn trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. ĐVHC nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch định hướng phát triển thành ĐVHC đô thị cùng cấp trong giai đoạn 2022-2025 có diện tích tự nhiên, quy mô dân số đạt tiêu chuẩn của ĐVHC đô thị dự kiến thành lập cũng không thuộc diện phải sắp xếp lại trong giai đoạn tới.

Phải tiếp tục giải quyết nhiều vấn đề

Cơ sở hạ tầng ngày càng tốt hơn, phương tiện giao thông ngày một phát triển, việc đi lại ngày càng thuận tiện hơn; các phương thức giao tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan công quyền cũng thay đổi nhanh chóng theo chiều hướng chủ yếu sử dụng mạng internet. Đất nước đã ở trong bối cảnh phát triển mới với trình độ rất cao nhưng vẫn giữ cách phân chia ĐVHC như trước đây là hoàn toàn không hợp lý. Sự không hợp lý ấy sẽ trực tiếp trở thành lực cản cho sự phát triển kinh tế-xã hội.

Kết quả sắp xếp lại ĐVHC cấp huyện, cấp xã ở nước ta trong hơn hai năm qua và thực tiễn nhiều nước trên thế giới cho thấy rất rõ: tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp ĐVHC là việc làm đúng đắn và rất cần thiết. Tuy nhiên, khi sắp xếp ĐVHC trong giai đoạn tới, chúng ta sẽ phải giải quyết rất nhiều vấn đề để công tác sắp xếp ĐVHC đạt hiệu quả cao nhất, trong đó có những nhóm vấn đề đã đề cập. Ngoài ra, cũng còn rất nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng hơn.

Tiêu chí về diện tích tự nhiên cũng cần xem xét lại, bởi diện tích được tính toán theo kích thước “đường chim bay”, nhưng đường đi thực tế ở khu vực miền núi không thể tính theo “đường chim bay”. Ví dụ, Thanh Đức và Xín Chải (Vị Xuyên, Hà Giang) là hai xã thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 nhưng Hà Giang đề nghị chưa tiến hành sắp xếp do có nhiều khó khăn cho cả người dân và cơ quan quản lý. Quan sát bằng mắt thường cũng dễ thấy, khoảng cách từ hộ dân này đến hộ dân khác, điểm dân cư này đến điểm dân cư khác ở đây nếu tính theo "đường chim bay" chỉ khoảng vài trăm mét, nhưng đường đi thực tế lên tới vài ki-lô-mét, thậm chí hàng chục ki-lô-mét do phải vượt núi, vòng qua suối, khe, vực... “Tôi quê ở Xín Chải, làm Bí thư Đảng ủy xã Xín Chải 10 năm, rồi chuyển sang làm Bí thư Đảng ủy xã Thanh Đức. Cả Xín Chải và Thanh Đức đều không đạt cả hai tiêu chí về quy mô dân số và diện tích tự nhiên, thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2019-2021. Tuy nhiên, đường đi thực tế từ thôn cuối của xã Xín Chải tới trung tâm xã là 20km. Nếu nhập hai xã này vào thì người dân đi lại sẽ rất khó khăn”, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Đức Bồng Văn Ơn nói.

Khi tiến hành sắp xếp ĐVHC giai đoạn tới cũng cần có quy định cụ thể hướng dẫn trường hợp sáp nhập ĐVHC nông thôn với ĐVHC đô thị; ĐVHC chưa đạt chuẩn nông thôn mới sáp nhập với ĐVHC đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhiều lần nhấn mạnh tại các phiên họp của UBTVQH và làm việc với đoàn giám sát. Đặc biệt, cần hết sức tránh sáp nhập cơ học, sáp nhập toàn bộ một hoặc một số ĐVHC chưa đạt tiêu chuẩn vào một ĐVHC khác mà thiếu tính toán, nghiên cứu kỹ lưỡng về khoảng cách địa lý cùng với các yếu tố về lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo... Chẳng hạn, thôn cuối xã A không nhất thiết phải cùng các thôn khác nhập vào xã B, nếu khoảng cách từ thôn cuối xã A tới trung tâm xã C gần hơn và không có sự mâu thuẫn về văn hóa, tín ngưỡng...

Nói tóm lại, công tác sắp xếp ĐVHC sắp tới không chỉ cần lưu ý tới việc loại trừ những trường hợp không nên thực hiện sắp xếp, mà cần bổ sung những nguyên tắc cả trong quá trình sắp xếp ĐVHC sao cho thật khoa học.

Thực tế, công tác sắp xếp ĐVHC trong gần 3 năm qua đã phát huy hiệu quả. Những vấn đề nảy sinh đều có thể giải quyết được nếu có sự chuẩn bị chủ động hơn, kỹ lưỡng hơn và có phương án sắp xếp hợp lý hơn. Mong rằng, công tác sắp xếp ĐVHC trong các giai đoạn sắp tới sẽ đạt được hiệu quả cao nhất, vừa mang lại hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tốt nhất, vừa có bộ máy tinh gọn nhất, đồng thời người dân, doanh nghiệp cũng được thụ hưởng thành quả tốt nhất từ công tác sắp xếp ĐVHC./.

Theo: qdnd.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Các yếu tố đảm bảo xây dựng nền công vụ liên thông, thống nhất, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài ở Việt Nam

Ngày đăng 28/06/2022
Hiện nay, cả hệ thống chính trị và Nhân dân đang tập trung mọi nguồn lực và nỗ lực để thực hiện thành công Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, trong đó có mục tiêu, nhiệm vụ rất quan trọng về cải cách chế độ công vụ, công chức. Bài viết phân tích những yếu tố đảm bảo xây dựng thành công nền công vụ liên thông, thống nhất, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài ở Việt Nam.

Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tôn giáo

Ngày đăng 27/06/2022
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 có nhiều điểm mới, trong đó có quy định bảo đảm quyền sinh hoạt, hoạt động tôn giáo cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, được cộng đồng tín đồ và các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra công vụ đáp ứng yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Ngày đăng 22/06/2022
Trong những năm qua, Bộ Nội vụ luôn xác định thanh tra công vụ là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để góp phần kiểm soát việc thực hiện quyền lực trong công tác cán bộ. Để thực hiện yêu cầu của Đảng và Nhà nước về tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra công vụ đang trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu trong công tác lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới.

Nỗ lực xây dựng nền báo chí, xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, tinh gọn, hiện đại

Ngày đăng 01/06/2022
Đảng ta luôn xác định báo chí, xuất bản là bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa, là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, vừa là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, vừa là diễn đàn của Nhân dân; tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước

Ngày đăng 03/06/2022
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 đã nhấn mạnh một trong những trọng tâm của cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước. Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, đòi hỏi phải được nghiên cứu, đưa ra các giải pháp có tính khả thi cao để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Tiêu điểm

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3%

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ "về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025" (Báo cáo số 91/BC-BTTTT ngày 30/6/2022), tính đến ngày 28/6/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3% (chiếm 53,56% tổng số thủ tục hành chính).