Hà Nội, Ngày 29/05/2022

Khảo sát việc bổ nhiệm viên chức quản lý và quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại 02 tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Ninh

Ngày đăng: 13/05/2022   03:11
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 12/5/2022, Đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có buổi khảo sát việc thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp trên địa bàn 02 tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Ninh. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long tham gia Đoàn công tác.
Quang cảnh buổi làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc: hiện có 21 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 09 UBND huyện, thành phố, 136 đơn vị hành chính cấp xã, 770 đơn vị sự nghiệp công lập, với 22.946 viên chức.

Thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh; quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; quy định về ban hành khung tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp và đã phê duyệt 885 vị trí việc làm của 854 đơn vị, đạt 100%.

Tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ xem xét giao bổ sung biên chế, số lượng làm việc thuộc đơn vị sự nghiệp giáo dục; sớm ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và hỗ trợ, phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập; ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Đẩy mạnh phân cấp, phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương trong quản lý viên chức; bổ sung các văn bản Luật về quản lý, sử dụng viên chức bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn…

Quang cảnh buổi làm việc tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh: các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác bổ nhiệm viên chức quản lý và quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, quy trình theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm xây dựng đội ngũ viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ Nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến 31/12/2021, toàn tỉnh có hơn 21.000 biên chế viên chức và người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có hơn 1.400 viên chức quản lý.

Tỉnh Bắc Ninh đề xuất, kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương ban hành tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm đối với các chức danh viên chức quản lý chuyên ngành để áp dụng chung; rà soát toàn bộ các thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp các ngành, trong đó nghiên cứu thấu đáo quy định có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng II, hạng III và quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học; sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức cho phù hợp; quan tâm bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Y tế, ngành Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi nghe báo cáo của tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Bắc Ninh, ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn công tác tại các buổi khảo sát trên địa bàn hai tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang, Trưởng Đoàn công tác đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và quản lý viên chức; việc phân cấp quản lý, bổ nhiệm viên chức quản lý theo chức danh nghề nghiệp. Đồng thời cho biết, Đoàn công tác sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Bắc Ninh, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.

Duy Thái

Tin tức cùng chuyên mục

Thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị

Ngày đăng 27/05/2022
Ngày 27/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2022/QĐ-TTg quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của DNNN

Ngày đăng 27/05/2022
Ngày 27/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 478/CĐ-TTg về đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Định hướng phát triển TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của châu Á vào năm 2045

Ngày đăng 27/05/2022
Ngày 26/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 642/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Ngày đăng 27/05/2022
Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khoá XV, sáng 27/5/2022, sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Quốc hội tiến hành thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân

Ngày đăng 27/05/2022
Sáng nay 27/5/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trước Quốc hội.