Hà Nội, Ngày 29/05/2022

Đoàn ĐBQH các tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng: 12/05/2022   08:55
Mặc định Cỡ chữ
Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) 03 tỉnh Nghệ An, Quảng Ninh và Quảng Nam đã tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Đoàn ĐBQH 03 tỉnh Nghệ An, Quảng Ninh và Quảng Nam tổ chức góp ý vào dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

* Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực hiện dân chủ ở cơ sở và lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, do Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tổ chức ngày 11/5/2022, một số ý kiến cho rằng, dự thảo Luật này quy định về hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhưng thực tế chưa đề cập đến hình thức thực hiện dân chủ là gì? Qua đó đề xuất cơ quan chủ trì soạn thảo cần bổ sung quy định cụ thể về các hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, dự thảo Luật lần này chưa thể hiện rõ nội dung “dân thụ hưởng”. Qua đó đề nghị bổ sung những quy định đối với chính quyền cấp xã trong đảm bảo quyền thụ hưởng của người dân; đồng thời cần quy định rõ hơn chế tài xử lý đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm, không thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện Luật...

* Trước đó, tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở do Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tổ chức chiều ngày 09/5 vừa qua, các ý kiến đều khẳng định sự cần thiết ban hành Luật này nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát huy rộng rãi dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu đã tập trung góp ý liên quan đến những nội dung chính quyền địa phương cấp xã phải công khai, trong đó có việc công khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế hàng năm đến với Nhân dân; cần quy định “cứng” hình thức công khai đăng tải lên trang thông tin điện tử cấp xã, tránh cơ sở lựa chọn hình thức công khai có ít người tiếp cận nhất. Mặt khác, cần nghiên cứu, cân nhắc hình thức công khai thông qua mạng xã hội như: Zalo, Viber, Facebook... Một số ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần rà soát kỹ các quy định trong dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở để tránh trùng lặp với các nội dung đã được quy định tại Luật Tiếp cận thông tin, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Cũng tại Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở do Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngày 10/5/2022, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về một số nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; những nội dung người lao động được giám sát và tham gia ý kiến; hình thức công khai thông tin đến người lao động; trách nhiệm của người sử dụng lao động trong thực hiện dân chủ ở cở sở tại doanh nghiệp; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; trách nhiệm của tổ chức công đoàn và tổ chức thanh tra nhân dân…/.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân

Ngày đăng 27/05/2022
Sáng nay 27/5/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trước Quốc hội.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Thống nhất về sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 23/05/2022
Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV đang diễn ra tại Hà Nội. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở do Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì soạn thảo. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có ý kiến phản biện xã hội dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở(1).

Phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân

Ngày đăng 23/05/2022
Tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thẩm tra dự án Luật, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, việc Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với phạm vi bao quát, toàn diện là rất cần thiết, nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ XHCN, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa, Hòa Bình tổ chức góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 19/05/2022
Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) 02 tỉnh Hòa Bình và Khánh Hòa đã tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đại biểu thống nhất với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh, quy định về thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp

Ngày đăng 17/05/2022
Để chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 17/5/2022, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.