Hà Nội, Ngày 31/05/2023

Hà Nội nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố có điểm tổng hợp Chỉ số PAPI cao nhất

Ngày đăng: 10/05/2022   09:32
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/5/2022, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2021.
Quang cảnh Hội nghị công bố Chỉ số PAPI năm 2021. Ảnh: Hương Diệp

Theo Báo cáo tại Hội nghị, tổng số điểm Chỉ số PAPI năm 2021 của TP Hà Nội đạt 44,447 điểm (năm 2020 đạt 41,629/80 điểm). Trong đó, chỉ số “tham gia của người dân ở cấp cơ sở” đạt 5,01/10 điểm; “công khai, minh bạch” đạt 5,93/10 điểm; “trách nhiệm giải trình với người dân” đạt 4,33/10 điểm; “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” đạt 7,08/10 điểm; “thủ tục hành chính công” đạt 7,54/10 điểm; “cung ứng dịch vụ công” đạt 7,79/10 điểm; “quản trị môi trường” đạt 3,16/10 điểm; “quản trị điện tử" đạt 3,61/10 điểm…

Năm 2021, TP Hà Nội cũng không còn nhóm chỉ số nội dung nào nằm trong nhóm điểm trung bình thấp (năm 2020 có 4 chỉ số nội dung nằm trong nhóm này); có 4 chỉ số nội dung nằm trong nhóm trung bình cao là “tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, “trách nhiệm giải trình với người dân”, “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”, “cung ứng dịch vụ công” (năm 2020 có 2) và 3 chỉ số nội dung nằm trong nhóm cao nhất là “công khai, minh bạch”, “thủ tục hành chính công”, “quản trị điện tử” (năm 2020 không có chỉ số nội dung nào thuộc nhóm cao nhất).    

Với kết quả này, Chỉ số PAPI năm 2021 của TP Hà Nội nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố có điểm tổng hợp Chỉ số PAPI cao nhất./.

Báo cáo PAPI năm 2021 gồm 8 chỉ số nội dung: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai trong việc ra quyết định ở địa phương; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử. PAPI năm 2021 được khảo sát từ 15.833 người trả lời (đông nhất từ trước tới nay) ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính để đáp ứng yêu cầu thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng 12/05/2023
Ngày 19/6/2020, Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Theo đó, việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng được thực hiện từ ngày 01/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm(1). Việc triển khai tổ chức mô hình chính quyền đô thị ở thành phố đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; sự quyết tâm của hệ thống chính trị và đồng tình, ủng hộ của nhân dân thành phố Đà Nẵng trong thực hiện mô hình mới.

Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ công tác CCHC tại bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng 05/05/2023
Ngày 05/5/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 169/TB-VPCP kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023.

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

Ngày đăng 04/05/2023
Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng, kịp thời rà soát, chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính (TTHC), tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP một cách thực chất, hiệu quả; ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT.

Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Ngày đăng 28/04/2023
Ngày 28/4/2023, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng ký ban hành Công văn số 1983/BNV-VTLTNN của Bộ Nội vụ gửi: Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán nhà nước; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước, đề nghị thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

Công đoàn Viên chức đã phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức 02 hội thi lớn nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính

Ngày đăng 28/04/2023
Chiều ngày 27/4/2023, Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) đã tổ chức Hội nghị ban chấp hành lần thứ 14, Khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023.