Hà Nội, Ngày 29/05/2022

Xác định phạm vi “cơ sở” để đảm bảo thực hiện thống nhất, làm nền tảng cho các quy định khác

Ngày đăng: 09/05/2022   03:28
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 06/5/2022 vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Cao Thị Xuân, Nguyễn Lâm Thành, Trần Thị Hoa Ry đồng chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: quochoi.vn

Tại buổi làm việc, các đại biểu dành nhiều sự quan tâm và đề xuất một số ý kiến liên quan đến xác định phạm vi “cơ sở” để đảm bảo thực hiện thống nhất, làm nền tảng cho các quy định khác. Đề xuất cần phải luận giải, tường minh các khái niệm như: dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện (gián tiếp), chủ thể, khách thể thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành cho biết, tại Điều 3 của dự thảo Luật về nguyên tắc thực hiện dân chủ cơ sở còn thể hiện chung chung. Những nội dung này đã được quy định trong Hiến pháp, nghị quyết. Giờ dự thảo Luật cần phải cụ thể hoá được nguyên tắc thực hiện dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát là cái gì? Đây mới là vấn đề quan trọng. Phải làm rõ hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ gián tiếp. Ở đây, chúng ta không hề quy định về dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện.

Một số ý kiến đề xuất cần quan tâm đến đảm bảo chính sách dân tộc, việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Cần quy định định mức hỗ trợ thông tin tuyên truyền khi có những sự kiện quan trọng của đất nước. Việc quy định hình thức, thời điểm công khai thông tin để Nhân dân được biết quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 10 cũng không cần quá chi tiết các loại hình mạng xã hội, vì hiện tại còn nhiều loại hình mạng xã hội khác, và tương lai cũng sẽ có những hình thức khác nữa. Đặc biệt nhấn mạnh việc phát huy dân chủ của Nhân dân ngay từ khâu xây dựng Luật.

Với 2 loại ý kiến được đưa ra liên quan đến quy định thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp trong dự án Luật, đa số các đại biểu đồng ý với ý kiến thứ 2: "Đề nghị dự án Luật không quy định về thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp". Một trong số những lý do được đưa ra là điều này đã được điều chỉnh trong Bộ Luật Lao động và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ./.

Hà Linh

Tin tức cùng chuyên mục

Hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân

Ngày đăng 27/05/2022
Sáng nay 27/5/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trước Quốc hội.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Thống nhất về sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 23/05/2022
Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV đang diễn ra tại Hà Nội. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở do Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì soạn thảo. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có ý kiến phản biện xã hội dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở(1).

Phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân

Ngày đăng 23/05/2022
Tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thẩm tra dự án Luật, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, việc Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với phạm vi bao quát, toàn diện là rất cần thiết, nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ XHCN, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa, Hòa Bình tổ chức góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 19/05/2022
Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) 02 tỉnh Hòa Bình và Khánh Hòa đã tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đại biểu thống nhất với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh, quy định về thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp

Ngày đăng 17/05/2022
Để chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 17/5/2022, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.