Hà Nội, Ngày 29/05/2022

Bến Tre: Công bố danh mục 03 TTHC thay thế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày đăng: 06/05/2022   10:21
Mặc định Cỡ chữ
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, ngày 04/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 919/QĐ-UBND công bố danh mục 03 thủ tục hành chính (TTHC) thay thế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre.
Ảnh minh họa

Theo Quyết định, danh mục 03 TTHC thay thế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre: Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập; thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các TTHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục 03 TTHC được sửa đối, bổ sung trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre giao Sở Nội vụ dự thảo Quyết định thay thế 03 quy trình nội bộ (số 01, 02, 03) ban hành kèm theo Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 03 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nội vụ, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt./.

Hà Linh

Tin tức cùng chuyên mục

Kon Tum: 100% UBND cấp xã sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử

Ngày đăng 26/05/2022
5 tháng đầu năm 2022, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, 100% các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đã sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử để thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chính quyền số và dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày đăng 24/05/2022
Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành của tỉnh chủ động triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), hướng tới xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.Với phương châm: “Thân thiện - Đơn giản - Đúng hẹn”, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã trên toàn tỉnh đã góp phần đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hằng năm tổ chức triển khai xác định, công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số chuyển đổi số của các bộ, tỉnh và quốc gia

Ngày đăng 23/05/2022
Ngày 20/5/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 922/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án “Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia” (Digital Transformation Index - DTI).

Hóa đơn điện tử - Bước quan trọng thực hiện chuyển đổi số

Ngày đăng 16/05/2022
Ngành Thuế đã và đang đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử nhằm mục tiêu đến ngày 01/7/2022, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên toàn quốc sẽ áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử. Đây được coi là bước quan trọng trong thực hiện chuyển đổi số của ngành.

Hiện thực hóa mô hình “kho bạc không có tiền mặt”

Ngày đăng 11/05/2022
Trên cơ sở hiện đại hóa các hình thức thanh toán, Kho bạc Nhà nước đặt mục tiêu đến năm 2025 không còn giao dịch chi bằng tiền mặt và giảm đến mức tối thiểu các giao dịch thu bằng tiền mặt, tiến tới hình thành “kho bạc không có tiền mặt”.