Hà Nội, Ngày 29/05/2022

Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ cơ sở

Ngày đăng: 27/04/2022   04:31
Mặc định Cỡ chữ
Trong 02 ngày 27 và 28/4/2022, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6 thẩm tra một số dự án luật, trong đó có dự án Luật Thực hiện dân chủ cơ sở. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng tham dự phiên họp.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng chủ trì, phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Vinh Thông

Tại phiên họp, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ cơ sở, do Bộ Nội vụ được giao chủ trì soạn thảo. Qua đó, kịp thời thể chế hóa chủ trương phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Về hồ sơ dự án Luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu để có báo cáo bổ sung hoặc chuẩn bị giải trình cụ thể thuyết phục hơn về việc báo cáo tổng kết thi hành luật. Cụ thể, trong báo cáo vẫn chưa có nội dung về việc thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị của Đảng, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị xã hội…

Về bố cục của dự án Luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị trong mỗi chương cần quy định rõ và công khai quyền của người dân trong việc được biết, được tham gia ý kiến, bàn bạc, quyết định, kiểm tra, giám sát, được thụ hưởng…

Tại phiên họp, các đại biểu tán thành về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Thực hiện dân chủ cơ sở và đóng góp nhiều ý kiến về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp, bao gồm cả hợp tác xã và tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị, nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được bàn bạc, quyết định để đảm bảo sự tương thích với việc thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở khác./.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân

Ngày đăng 27/05/2022
Sáng nay 27/5/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trước Quốc hội.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Thống nhất về sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 23/05/2022
Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV đang diễn ra tại Hà Nội. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở do Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì soạn thảo. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có ý kiến phản biện xã hội dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở(1).

Phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân

Ngày đăng 23/05/2022
Tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thẩm tra dự án Luật, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, việc Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với phạm vi bao quát, toàn diện là rất cần thiết, nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ XHCN, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa, Hòa Bình tổ chức góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 19/05/2022
Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) 02 tỉnh Hòa Bình và Khánh Hòa đã tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đại biểu thống nhất với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh, quy định về thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp

Ngày đăng 17/05/2022
Để chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 17/5/2022, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.