Hà Nội, Ngày 29/05/2022

Bình Định phải thực sự chủ động, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng: 18/04/2022   04:11
Mặc định Cỡ chữ
Để phát huy các kết quả đạt được cũng như khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, đòi hỏi Bình Định phải thực sự chủ động, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương gắn với nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp để thực hiện.

Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Bình Định, sáng 18/4/2022, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương và Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Định về tình hình kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức năm 2021 và Quý I/2022 tại Đảng bộ địa phương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định: Năm 2021 và Quý I/2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nhưng Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 4,11%, cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ năm. Đặc biệt, Quý I/2022, tổng sản phẩm địa phương tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xếp thứ 2 trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Kinh tế-xã hội của tỉnh duy trì đà tăng trưởng, với 15/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,65%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,56% so với cùng kỳ. 

Hoạt động thương mại, dịch vụ tuy gặp nhiều khó khăn nhưng một số ngành vẫn duy trì và tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu đến nay đạt 1.332,6 triệu USD, vượt 15,9% kế hoạch và tăng 20,3% so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực; năm 2021 tỉnh đã thu hút được 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 80,3 triệu USD, 93 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 104.300 tỷ đồng. 

Cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, hoàn thiện. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao...

Các hoạt động văn hóa, thể thao, y tế được tỉnh quan tâm đầu tư; đã triển khai nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; trong đó đã cùng cả nước chuyển từ chiến lược “Zero Covid” sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”, tập trung phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống nhân dân theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. Công tác giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều còn 3,16%, giảm 0,95% so với năm 2020.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện hiệu quả với các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn. Công tác điều trị cho người mắc Covid-19 được bảo đảm, tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên địa bàn tỉnh thấp (0,3%). Công tác tiêm vaccine được triển khai hiệu quả, an toàn, đúng đối tượng. 

Từ sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại tỉnh Bình Định tiếp tục được chú trọng. Đảng bộ tỉnh đã triển khai nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp; đã ban hành 7 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX...

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn có liên quan; ban hành Chuyên đề năm 2022 và tổ chức hướng dẫn đến các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện. Trên lĩnh vực công tác tuyên giáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã dành nhiều quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này. Đội ngũ cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách, cơ sở vật chất và trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ; được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận được thực hiện thường xuyên; đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội được củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Ban Chỉ đạo 35 các cấp được chỉ đạo kịp thời và ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng khi có những vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết và các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XX Đảng bộ tỉnh. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Tập trung chỉ đạo theo dõi, nắm bắt và kịp thời xử lý, định hướng dư luận xã hội, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm có thể phát sinh, gây bức xúc trong nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh...

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã có một số kiến nghị, đề xuất với Trung ương như: Xem xét ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, hỗ trợ hoạt động của Khu đô thị khoa học Quy Hòa; quan tâm, hỗ trợ sớm hoàn thiện hồ sơ công nhận Võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể thế giới; xem xét quy định thống nhất cơ cấu bộ máy các phòng chuyên môn của các cơ quan chuyên môn thuộc các ban tham mưu, giúp việc của cấp ủy, tạo sự đồng nhất, thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ. 

Qua nghe báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các phát biểu của đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, sở, ngành tỉnh Bình Định; các ý kiến của thành viên Đoàn công tác, của đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Bình Định đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí cho biết, những kết quả đạt được đó sẽ là cơ sở, động lực để tiếp tục thúc đẩy, đưa Bình Định phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý, để phát huy các kết quả đạt được cũng như khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, đòi hỏi Bình Định phải thực sự chủ động, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để thực hiện.

Quang cảnh buổi làm việc. 

“Mục đích cuối cùng của chúng ta phải là đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, qua đó góp phần nâng cao vị thế của đất nước, đời sống của nhân dân được nâng cao; cùng với truyền thống đoàn kết, yêu nước và tính năng động, sáng tạo của người Bình Định, địa phương hiện có nhiều lợi thế về văn hóa, lịch sử, nhất là các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Đây thực sự là những lợi thế mà không phải địa phương nào cũng có được.

Do đó, tỉnh phải tiếp tục quan tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp để trùng tu, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa gắn với đẩy mạnh giáo dục truyền thống và khai thác để tăng cường giới thiệu, quảng bá, phát triển du lịch địa phương. Quá trình thực hiện, Bình Định phải gắn với các định hướng mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa qua đã đặt ra cũng như những chỉ đạo, kết luận, các bài phát biểu gần đây của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thực hiện” - đồng chí lưu ý. 

Trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, ngoài công tác tham mưu giúp cấp ủy đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; chú trọng tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII gắn với đại hội đảng bộ các cấp và việc xây dựng, ban hành các chương trình hành động, kế hoạch để thực hiện các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, hiệu quả, thiết thực.

Đồng chí lưu ý, để phát huy các kết quả đạt được cũng như khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của Bình Định, đòi hỏi Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải thực sự chủ động, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để thực hiện. Trên tinh thần kiên định những nguyên tắc, chúng ta tiếp tục hoàn thiện hệ quy chế, lãnh đạo chỉ đạo, theo dõi về công tác tư tưởng, công tác chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân./.

Theo: nhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra

Ngày đăng 26/05/2022
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 2030 và 2045 đòi hỏi phải tăng trưởng cao liên tục. Do đó, cần có biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt.

Hà Giang trao giải cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu nghị quyết của Đảng

Ngày đăng 18/05/2022
Chiều 18/5/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17.

Xây dựng Đảng vững vàng về chính trị, tư tưởng; vững mạnh về tổ chức để xứng đáng với niềm tin của Nhân dân

Ngày đăng 05/05/2022
Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường bản chất giai cấp công nhân; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng… là những nhiệm vụ cấp thiết hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

Bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 25/04/2022
Bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ được Đảng ta xác định là một nội dung rất quan trọng của mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ trong Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước. Tại Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta tiếp tục xác định đây là một trong những nhiệm vụ và giải pháp rất quan trọng của công tác công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Vì vậy, việc làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là rất cần thiết, góp phần thiết thực vào việc quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ - “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng

Ngày đăng 20/04/2022
Xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là khâu “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng.