Hà Nội, Ngày 29/05/2022

Năm 2022 tiếp tục giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Ngày đăng: 16/01/2022   10:56
Mặc định Cỡ chữ
Những kết quả đạt được của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong năm 2021 dù rất quan trọng và tự hào, song mới chỉ là thành công bước đầu. Cần phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và dự báo chính xác về thời cơ, thách thức trong nước và quốc tế thời gian tới để tập trung hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022.
Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2022 (ngày 12/01/2022).

Năm 2022, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn theo tinh thần chủ đề điều hành "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển" với 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành của năm. Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động năm 2022 là “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, khắc phục những điểm nghẽn, vượt qua thách thức, khơi thông nguồn lực, tranh thủ thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lới các lĩnh vực công tác của toàn ngành Nội vụ năm 2022 - Đó là nội dung Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2022, ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Chương trình đề ra 04 chỉ tiêu chủ yếu

- Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ bình quân cả nước (Par-Index) đạt 85,5%; 

- Chỉ số cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bình quân cả nước (Par-Index) đạt 82%; 

- Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước bình quan cả nước (SIPAS) đạt 86%;

- Tỷ lệ giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước đạt 2,96% so với năm 2021.


Chương trình công tác cũng đề ra 116 nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ triển khai thực hiện trong năm 2022. Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phải xác định rõ mục tiêu, giải pháp, tiến độ thực hiện, cá thể hóa trách nhiệm tới từng cá nhân, phân công rõ người chủ trì, phối hợp thực hiện; chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả ngay từ đầu năm, bảo đảm đúng quy định, kịp thời, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao, đạt kết quả tốt nhất và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tình hình thực hiện; đối với các văn bản, đề án đã trình cấp có thẩm quyền năm 2021 nhưng chưa ban hành, yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi, đôn đốc cho đến khi ban hành; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch; tổ chức kiểm điểm từng tháng để đánh giá tình hình thực hiện, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh. Việc bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác năm 2022 được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của Bộ trưởng; trước ngày 20 hàng tháng, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ gửi báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng tại các phiên họp giao ban công tác tháng của Bộ./.

Hà Linh

Tin tức cùng chuyên mục

Thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị

Ngày đăng 27/05/2022
Ngày 27/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2022/QĐ-TTg quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của DNNN

Ngày đăng 27/05/2022
Ngày 27/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 478/CĐ-TTg về đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Định hướng phát triển TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của châu Á vào năm 2045

Ngày đăng 27/05/2022
Ngày 26/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 642/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Ngày đăng 27/05/2022
Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khoá XV, sáng 27/5/2022, sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Quốc hội tiến hành thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân

Ngày đăng 27/05/2022
Sáng nay 27/5/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trước Quốc hội.