Hà Nội, Ngày 28/05/2022

Quảng Ngãi: Đề xuất xin ý kiến xây dựng phần mềm về quản lý thanh niên

Ngày đăng: 31/12/2021   06:20
Mặc định Cỡ chữ
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị và toàn xã hội về thanh niên nói chung và công tác quản lý nhà nước về thanh niên nói riêng tại tỉnh này đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sự ổn định trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã thực sự tạo môi trường lành mạnh để thanh niên học tập, rèn luyện, xung kích, cống hiến và phát triển.

Ảnh minh họa: Tỉnh đoàn Quãng Ngãi trao tặng Bằng khen cho cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021. 

Trong đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên được chú trọng, tăng cường; các cơ chế, chính sách bảo đảm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thanh niên được thực hiện nghiêm túc; nhận thức chính trị, tính tích cực xã hội, lối sống của thanh niên có chuyển biến tốt; tỷ lệ thanh niên nhiệt huyết phấn đấu gia nhập tổ chức Đoàn, phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú và mong muốn phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng có xu hướng ngày càng tăng. 

Nhờ đó, đội ngũ nhân lực trẻ có chất lượng cao ngày càng nhiều đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên đã có những cách làm mới, sáng tạo, bước đầu đạt hiệu quả, nhất là việc triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; việc đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đặc biệt quan tâm.

Trong giai đoạn 2011-2020, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là công tác đào tạo cán bộ trẻ như: việc triển khai Đề án 8738 có 116 sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy về công tác ở 116 xã, phường, thị trấn trong tỉnh; 60/67 xã thuộc các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi được tăng cường 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, trong đó có 53 xã được tăng cường từ nguồn trí thức trẻ tình nguyện thuộc Dự án 600 Phó Chủ tịch xã và 7 xã được tăng cường từ nguồn cán bộ, công chức tại chỗ.

Nhìn chung, công tác thu hút, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ có trình độ chuyên môn cao luôn được tỉnh quan tâm; đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trí thức trẻ sau khi thu hút, tuyển chọn được bố trí công việc phù hợp và tạo môi trường làm việc thuận lợi để phát huy năng lực chuyên môn, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Do đó, một trong những nhiệm vụ mà tỉnh Quảng Ngãi đặt ra trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 là tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; đồng thời tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực công tác ngang tầm với nhiệm vụ được giao; xây dựng mạng lưới cơ sở dữ liệu về thanh niên và công tác thanh niên.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Nội vụ trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 cần xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc triển khai thực hiện theo phân công, phân cấp của Chính phủ, nhằm thực hiện toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam. Đồng thời hướng dẫn cụ thể việc triển khai Bộ chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam để các địa phương tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó trình xin ý kiến Chính phủ xây dựng phần mềm về quản lý thanh niên để áp dụng thực hiện trên toàn quốc.

Bên cạnh đó tỉnh Quảng Ngãi cũng kiến nghị tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước đối với những người làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có những chính sách phù hợp để phát triển thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước./.

‐----------------------------

Tài liệu tham khảo: 

1. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Minh Anh

Tin tức cùng chuyên mục

Khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 của tuổi trẻ Việt Nam

Ngày đăng 01/03/2022
Năm nay, Tháng Thanh niên có chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khởi động vào sáng 01/3/2022 tại Hà Nội với hàng loạt hoạt động xung kích, tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội có tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Ngày đăng 26/02/2022
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 25/02/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 282/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Quảng Bình: Bổ sung mới 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công tác thanh niên

Ngày đăng 23/02/2022
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Công tác thanh niên thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ. Cụ thể:

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022

Ngày đăng 16/02/2022
Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản số 439/BNV-CTTN về hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022.

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022

Ngày đăng 08/02/2022
Nhằm theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về ngành Nội vụ, năm 2022, tiến hành theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành các quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại 04 bộ và 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.