Hà Nội, Ngày 28/05/2022

Quảng Trị: Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ giai đoạn 2022 - 2026

Ngày đăng: 31/12/2021   08:38
Mặc định Cỡ chữ
Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định: "Nhà nước có chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số ...". Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã quyết nghị một số nội dung liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nữ (Nghị quyết số 166/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021).
Ảnh minh họa: ubmttqvn.quangtri.gov.vn

Nghị quyết dành riêng Điều 8 quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức nữ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng các khóa học có thời gian từ 01 (một) tháng trở lên về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoài các chế độ hỗ trợ theo quy định, được hỗ trợ thêm như sau: (1) Cán bộ, công chức, viên chức nữ thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện được hỗ trợ bằng hệ số 0,2 mức lương cơ sở/người/tháng thực học. Trường hợp là nữ người dân tộc thiểu số hỗ trợ bằng hệ số 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng thực học; (2) Cán bộ, công chức nữ cấp xã được hỗ trợ bằng hệ số 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng thực học. Trường hợp là người dân tộc thiểu số ngoài khoản hỗ trợ này, được hỗ trợ theo chính sách quy định tại Nghị quyết số 09/2018/NQ- HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025, chiến lược đến năm 2030; (3) Cán bộ, công chức, viên chức nữ trong thời gian đi học có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, ngoài chế độ hỗ trợ nêu trên được hỗ trợ thêm 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng thực học đến khi con đủ 36 tháng tuổi.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2022./.
 

Văn Nguyễn

Tin tức cùng chuyên mục

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế

Ngày đăng 25/05/2022
Sáng 25/5/2022, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế”.

Hà Nội phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 23/05/2022
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1698/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030.

Quảng Nam nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Ngày đăng 12/05/2022
Thực hiện thành công Đề án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới sẽ là giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh...

Kết quả triển khai mô hình đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến tại Học viện Hành chính Quốc gia

Ngày đăng 11/05/2022
Trong thời đại ngày nay – thời đại số, thời đại của thông tin và nền kinh tế tri thức, nền kinh tế số đã tạo ra những biến đổi to lớn trong mọi hoạt động của con người và xã hội. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, học trực tuyến đã được áp dụng phổ biến ở một số quốc gia trên thế giới, như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xinh-ga-po… và đang trở thành xu hướng mới của giáo dục thời đại 4.0. Đặc biệt, từ khi có đại dịch Covid-19, phương pháp học trực tuyến đã được áp dụng mạnh mẽ và rộng khắp tại Việt Nam, trong đó có Học viện Hành chính Quốc gia.

Hà Nội: Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho gần 280 đại biểu HĐND cấp huyện

Ngày đăng 25/04/2022
Ngày 25/4/2022, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 cho gần 280 đại biểu HĐND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.