Hà Nội, Ngày 11/08/2022

Chính sách sử dụng nguồn nhân lực trẻ của tỉnh Bình Định

Ngày đăng: 31/12/2021   03:08
Mặc định Cỡ chữ
Thời gian qua, trong công tác xây dựng, sử dụng nguồn nhân lực trẻ, tỉnh Bình Định đã tuyển chọn 20 trí thức trẻ có trình độ đại học để tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã thuộc 3 huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh và 15 trí thức trẻ có trình độ đại học tăng cường về làm công chức xã.
Gặp mặt đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 của tỉnh Bình Định. Ảnh minh họa: Internet

Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh Bình Định, tính đến năm 2020, toàn tỉnh có 320.443 thanh niên từ 16 đến 30 tuổi, chiếm 21% dân số; có 84.595 đoàn viên (chiếm 26% tổng số thanh niên), 158.250 hội viên (chiếm 49% tổng số thanh niên). Nhìn chung, thanh niên tỉnh Bình Định về cơ bản giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân; có trình độ học vấn, nghề nghiệp; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp thanh niên tổ chức; có ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và có đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định. 

Công tác quản lý nhà nước về thanh niên ngày càng được cấp ủy đảng và chính quyền các cấp của tỉnh Bình Định chú trọng quan tâm chỉ đạo thực hiện, trong đó những mục tiêu, nhiệm vụ liên quan đến thanh niên và nguồn nhân lực trẻ được tỉnh quan tâm lồng ghép và triển khai thực hiện hiệu quả cùng với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh. Công tác xã hội hóa các nguồn lực để triển khai thực hiện công tác thanh niên ngày càng được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả. 

Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh về vai trò, nhiệm vụ phát triển thanh niên cũng như đối với công tác quản lý nhà nước về thanh niên của tỉnh Bình Định đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong công tác xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ, tỉnh đã tuyển chọn 20 trí thức trẻ có trình độ đại học để tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 3 huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh và tuyển chọn 15 trí thức trẻ có trình độ đại học tăng cường về làm công chức cấp xã. Toàn tỉnh đã cử 408 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học, trong đó đào tạo ngoài nước là 99 người. 

Bên cạnh đó, từ năm 2010 đến nay, Bình Định đã đào tạo nghề cho 3.583 thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, bình quân mỗi năm có gần 91 nghìn lượt thanh niên, học sinh, sinh viên được đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho khoảng 24.332 thanh niên; tư vấn nghề và giới thiệu việc làm cho khoảng 21.265 người, trong đó trên 80% lao động là thanh niên và hơn 2.130 người đi xuất khẩu lao động.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Bình Định, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng và ban hành các văn bản tạo cơ chế thuận lợi để phát triển thanh niên, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: học tập, nghề nghiệp, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa dành cho thanh niên. Thông qua các hoạt động xây dựng nông thôn mới, các cấp chính quyền đã tạo cơ chế cho tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp tham gia thực hiện các công trình như làm đường bê tông nông thôn; cải tạo kênh mương nội đồng; vệ sinh môi trường; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh... Qua các chính sách cụ thể và thiết thực đó, vai trò của thanh niên và các tổ chức của thanh niên đã được phát huy rất hiệu quả trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, nhân dân về việc phát triển thanh niên.

Về công tác giáo dục cho thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật: trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ được phân công trong Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Bình Định, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật cho thanh niên với nhiều hoạt động, mô hình thiết thực phù hợp với thanh niên.

Kết quả, qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020, tỉnh Bình Định đã tổ chức được trên 1.356 buổi tuyên truyền lý tưởng đạo đức cách mạng cho hơn 203.400 lượt thanh niên; 2.749 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 256.354 đoàn viên thanh niên; triển khai có hiệu quả nhiều mô hình “Thanh niên làm theo lời Bác”, như mô hình “Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn tỉnh”, mô hình “Tủ quần áo yêu thương”, mô hình “Hành trình theo bước chân những người anh hùng”, mô hình “Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, mô hình “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần 01 câu chuyện đẹp, mỗi tháng một gương người tốt, việc tốt”, mô hình Mô hình Câu lạc bộ “Lý luận trẻ”... 05 nhóm mục tiêu của Chương trình phát triển thanh niên năm 2020 của tỉnh Bình Định, bao gồm: 1) Giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; 2) Nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ và tin học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên; 3) Ðào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; 4) Giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên; 5) Nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho thanh niên đã đạt kết quả rất tốt đẹp. Theo đánh giá của UBND tỉnh Bình Định, hầu hết các chỉ tiêu thuộc 5 nhóm mục tiêu và 39 nhiệm vụ,giải pháp của Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh đều đảm bảo theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ và điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định cũng chú ý công tác xây dựng, sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao và giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho thanh niên, như nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ, tin học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp cho thanh niên; Phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực phát triển công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, dịch vụ; Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên; từng bước giải quyết chỗ ở cho thanh niên ở các khu công nghiệp và trường học…

Trong giai đoạn triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 của tỉnh theo tinh thần Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, các cấp ủy đảng và chính quyền của tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách tư vấn, định hướng nghề nghiệp; vay vốn giải quyết việc làm; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ; chính sách ưu đãi tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; các lĩnh vực phát triển nghề nghiệp mới theo yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; đưa lao động trẻ có tay nghề, có triển vọng phát triển đi học tập, lao động ở nước ngoài; phát động các cuộc thi và trao các giải thưởng về năng suất, chất lượng sản phẩm cho đoàn viên, thanh niên và lao động trẻ; có các chính sách ưu đãi cho thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lĩnh vực công nghệ cao, ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ xuất sắc... 

Đồng thời, tỉnh sẽ nghiên cứu để sớm có các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp sáng tạo về thông tin, pháp lý khởi nghiệp; đầu tư, hỗ trợ cho các mô hình khởi nghiệp; phát triển hệ thống trung tâm, vườn ươm, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; miễn, giảm phí các khóa học về khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm của đội ngũ thanh niên tỉnh Bình Định./.

-----------------------------------------

Tài liệu tham khảo: 

Báo cáo số 137/BC-UBND của UBND tỉnh Bình Định về việc “Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020”.

Minh Nhật

Tin tức cùng chuyên mục

Khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 của tuổi trẻ Việt Nam

Ngày đăng 01/03/2022
Năm nay, Tháng Thanh niên có chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khởi động vào sáng 01/3/2022 tại Hà Nội với hàng loạt hoạt động xung kích, tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội có tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Ngày đăng 26/02/2022
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 25/02/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 282/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Quảng Bình: Bổ sung mới 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công tác thanh niên

Ngày đăng 23/02/2022
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Công tác thanh niên thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ. Cụ thể:

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022

Ngày đăng 16/02/2022
Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản số 439/BNV-CTTN về hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022.

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022

Ngày đăng 08/02/2022
Nhằm theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về ngành Nội vụ, năm 2022, tiến hành theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành các quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại 04 bộ và 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiêu điểm

Hà Tĩnh đảm bảo hoàn thành tiến độ tuyển dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trước 31/12/2025

Ngày 10/8/2022, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong; chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (Nghị định 140); tình hình bố trí sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ (Nghị quyết 136). Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long làm Trưởng đoàn công tác.