Hà Nội, Ngày 29/05/2022

Tỉnh Điện Biên: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt 95,74%

Ngày đăng: 17/12/2021   01:37
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 14/12/2021, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tham dự Hội nghị có Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên Trịnh Hoàng Thắng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Điện Biên.

Điểm cầu Bộ Nội vụ

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, tại buổi nghiệm thu trực tuyến này, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điểm cầu Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

Theo báo cáo kết quả điều tra cơ sở hành chính của Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên, sau khi được Bộ Nội vụ cung cấp tài khoản nền, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tạo lập, cấp phát, quản lý danh sách tài khoản cho các đối tượng là quản trị hệ thống cấp huyện (do Phòng Nội vụ chủ trì thực hiện), giám sát viên các cấp, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, phối hợp với các đơn vị điều tra rà soát cập nhật lại danh sách nền các cơ sở hành chính lên trang tác nghiệp, hỗ trợ về nghiệp vụ, sử dụng phần mềm cho các đối tượng quản lý. Kết quả công tác điều tra thu thập thông tin, công tác kiểm tra, nghiệm thu Phiếu điều tra đối với các sở, ngành và Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đã được hoàn thành, đảm bảo thời gian, chất lượng với tổng số 418 phiếu điều tra tương ứng 418 cơ sở hành chính, đạt 100% danh sách nền theo quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Điện Biên.

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Điện Biên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo Phương án điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Các phiếu điều tra của tỉnh Điện Biên không có lỗi hệ thống; tuy nhiên, đối với một số phiếu cần rà soát, kiểm tra lại về mã sản phẩm, doanh thu, chi phí hao mòn, đơn vị tính; rà soát tổng số lao động để khớp đúng với số biên chế hiện có. Công tác thu thập thông tin phiếu điều tra đầy đủ theo danh sách nền; Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Điện Biên đạt chất lượng tốt, với tỷ lệ  95,74% số phiếu chọn mẫu.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Giám đốc Sở Nội vụ Trịnh Hoàng Thắng, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên trân trọng tiếp thu ý kiến góp ý, đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương tại buổi nghiệm thu và khẳng định sẽ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phiếu chưa đạt yêu cầu theo quy định; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo Trung ương để phiếu điều tra của tỉnh Điện Biên đạt chất lượng cao nhất./.

Gia Hưng

Tin tức cùng chuyên mục

Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày đăng 11/01/2022
Chiều nay 11/01/2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương chủ trì Hội nghị.

Kết quả điều tra cơ sở hành chính tỉnh Tiền Giang đạt chất lượng tốt

Ngày đăng 20/12/2021
Là địa phương cuối cùng hoàn thành nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021, tỉnh Tiền Giang đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh với kết quả đạt 96,2% - đạt chất lượng tốt.

Tỉnh Bình Thuận: Kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đạt 93,33%

Ngày đăng 20/12/2021
Chiều ngày 15/12/2021, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức buổi nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì buổi nghiệm thu.

Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục hoàn thiện kết quả điều tra

Ngày đăng 17/12/2021
Sáng ngày 15/12/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì buổi nghiệm thu.

TP Hồ Chí Minh: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt

Ngày đăng 17/12/2021
Sáng ngày 15/12/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.