Hà Nội, Ngày 18/01/2022

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế khảo sát tại thành phố Nha Trang

Ngày đăng: 08/12/2021   09:55
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 07/12/2021, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Theo báo cáo của Thành ủy Nha Trang, từ năm 2020 - 2021, số biên chế khối Đảng và khối Nhà nước của thành phố Nha Trang giảm đáng kể so với giai đoạn 2011 - 2016. Trong giai đoạn 2022 - 2026 và hàng năm, Thành phố đề xuất 83 biên chế khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp (không tính biên chế luân chuyển và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP); giữ nguyên 131 biên chế khối Nhà nước giao năm 2016. Đồng thời, đề xuất điều tiết bổ sung biên chế công chức hành chính, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; giao bổ sung biên chế ngành Giáo dục, Y tế theo định mức quy định của ngành; tiếp tục kiến nghị không tính hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vào biên chế hành chính; xem xét tăng thêm số biên chế cấp xã.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Thành ủy Nha Trang tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập". Tập trung xây dựng kế hoạch căn cơ, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị; rà soát lại các đơn vị hành chính cấp xã, đơn vị sự nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa đơn vị sự nghiệp giáo dục; tinh giản biên chế; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức..../.

Quỳnh Anh

Tin tức cùng chuyên mục

Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Ngày đăng 18/01/2022
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.

Trọn niềm tin yêu dành cho Tổng Bí thư

Ngày đăng 18/01/2022
Từ hàng nghìn bài viết, bài thơ của những người cầm bút không chuyên, của các tầng lớp nhân dân đăng trên các báo điện tử, trang mạng xã hội và một số nguồn thông tin khác, Báo Nhân Dân đã lựa chọn, biên tập và phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: Niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ðúng như tên của cuốn sách, dù người viết là ai, làm gì, ở đâu đều bày tỏ lòng kính trọng và dành trọn niềm tin yêu cho Tổng Bí thư.

Hội thảo quốc gia về cải cách tư pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Ngày đăng 17/01/2022
Sáng 17/01/2022, tại Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Đây là Hội thảo quốc gia lần thứ hai của Ban Chỉ đạo, tiếp sau Hội thảo lần thứ nhất tổ chức tháng 12/2021 với chủ đề: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Để việc từ chức trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ

Ngày đăng 17/01/2022
Từ chức là phạm trù văn hóa chính trị phổ biến, một trong những nét văn hóa cơ bản gắn với trách nhiệm thực thi công vụ của mỗi công chức tại các quốc gia phát triển. Văn hóa từ chức thể hiện lòng tự trọng, trách nhiệm của người đang nắm giữ trọng trách trong bộ máy lãnh đạo đối với sự nghiệp chung.

Tái hiện một phần không gian Tết cổ truyền Việt Nam qua các tài liệu lưu trữ

Ngày đăng 14/01/2022
Sáng ngày 14/01/2022, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đến dự và cắt băng khai mạc Triển lãm “Tết Xưa” nhằm tái hiện một phần không gian Tết cổ truyền Việt Nam qua các tài liệu lưu trữ.