Hà Nội, Ngày 18/01/2022

Bộ Nội vụ quyết tâm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao trong năm 2021

Ngày đăng: 03/12/2021   05:50
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 03/12/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11/2021 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2021.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa, Triệu Văn Cường, Vũ Chiến Thắng, Trương Hải Long; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết, trong tháng 11/2021, Bộ đã hoàn thành 77 nhiệm vụ (chiếm 90,6%), còn 08 nhiệm vụ đang thực hiện (chiếm 9,4%).

Về công tác xây dựng thể chế, chính sách: đối với dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), ngày 30/11/2021, Bộ Nội vụ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình các ý kiến của cơ quan thẩm tra, của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật; đối với dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Bộ đã ban hành Kế hoạch soạn thảo và đang tập trung xây dựng dự thảo Luật để trình Chính phủ theo Kế hoạch (đã họp lần 1 Ban soạn thảo, Tổ biên tập cho ý kiến vào nội dung cơ bản của dự án Luật); đối với hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), Bộ đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật.

Về các văn bản, đề án trình Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Bộ Nội vụ đã Báo cáo Ban Bí thư, Ban Cán sự đảng Chính phủ về Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng; Báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ về việc tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (khối cơ quan hành chính nhà nước). 

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ: (1) Thông qua hồ sơ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; (2) Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; (3) Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030.

Bộ Nội vụ đã báo cáo Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về thực hiện “Đề án tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về tín ngưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2021-2025". Đối với dự thảo Nghị định quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, ngày 15/11/2021, Bộ Nội vụ đã gửi công văn đề nghị Ban Tổ chức Trung ương xem xét, cho ý kiến thống nhất để trình Chính phủ ban hành Nghị định. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự Bộ Nội vụ; Đề án chuyển đổi số của Bộ Nội vụ giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; phê duyệt điều chỉnh dự toán cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021; phê duyệt Đề cương, dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị Trung tâm tích hợp dữ liệu và chuyển đổi Voffice tại Bộ Nội vụ năm 2021...

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng phát biểu tại Hội nghị

Về một số nhiệm vụ khác, Bộ Nội vụ đã: (1) Tham mưu cho Chính phủ tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; (2) Tham mưu, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 – 07/11/2021); (3) Bộ trưởng Bộ Nội vụ tham gia Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ thăm chính thức Nhật Bản, theo đó, Bộ trưởng đã có buổi làm việc với Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, Viện nghiên cứu Chính sách quốc gia Nhật Bản và Trường Đại học Hiroshima; (4) Tổ chức Hội thảo góp ý kiến vào 03 chuyên đề thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; tổ chức thành công lớp bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Lớp tập huấn trực tuyến giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; Hội nghị triển khai Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị trực tuyến phổ biến, triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam; Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa nền công vụ; Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bộ Nội vụ kết nối Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (5) Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội về cải cách hành chính, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; (6) Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ tiếp tục tăng cường thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu tại Hội nghị

Trong tháng 12/2021, Bộ Nội vụ quyết tâm, tập trung triển khai và hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Các đồng chí Thứ trưởng tập trung chỉ đạo các đơn vị phụ trách khẩn trương tham mưu, hoàn thiện các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phú bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); hồ sơ báo cáo Chính phủ về việc xây dựng dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi); dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trình Chính phủ trong tháng 12/2021.

Khẩn trương đánh giá việc thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa nhằm mục tiêu giảm tổ chức và giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bảo đảm tự chủ 25% vào năm 2022.

Rà soát, đánh giá việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các bộ, ngành, địa phương (thống kê đầy đủ, chính xác số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo tổng kết ngành Nội vụ năm 2021).

Rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương, công chức, viên chức để tổng hợp, đề xuất tổng thể với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xem xét, sửa đổi, bổ sung đảm bảo đồng bộ, thống nhất và sát thực tiễn.

Thứ trưởng Trương Hải Long phát biểu tại Hội nghị

Trong tháng 12/2021, tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản, đề án trình cấp có thẩm quyền: (1) Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh; (2) Trình Chính phủ 03 chuyên đề thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo; (3) Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đủ điều kiện giai đoạn 2022 - 2025; (4) Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia; (5) Đề án đào tạo đội ngũ cán bộ cấp xã tại chỗ, kết hợp tăng cường tri thức trẻ trong phát triển bền vững khu vực biên giới đất liền giai đoạn 2021 - 2025; (6) Đề án hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; (7) Đề án nghiên cứu thể chế hóa nội dung dân giám sát, dân thụ hưởng.

Tập trung tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 của ngành Nội vụ; xây dựng Chương trình công tác năm 2022 của Bộ Nội vụ đảm bảo vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm.

Đẩy mạnh thực hiện giải ngân đầu tư công năm 2021 và xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2022; tập trung hoàn thiện hồ sơ các dự án mới để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Tiếp tục kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và thực hiện việc điều động, luân chuyển một số lãnh đạo đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác một số công chức để thay đổi môi trường công tác và rèn luyện công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội nghị

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác.

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã tham gia ý kiến để hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác tháng 11/2021, đồng thời đóng góp ý kiến, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác tháng 12/2021 của Bộ Nội vụ./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Công tác thi đua, khen thưởng cần đổi mới, sáng tạo hơn nữa để thích ứng với tình hình mới

Ngày đăng 17/01/2022
Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại buổi làm việc với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) chiều ngày 17/01/2022.

Sửa đổi, bổ sung về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Ngày đăng 17/01/2022
Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Khó khăn là động lực để CBCCVC, NLĐ Bộ Nội vụ quyết tâm, cố gắng, sáng tạo, linh hoạt hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022

Ngày đăng 17/01/2022
Sáng nay 17/01/2022, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC, NLĐ) cơ quan Bộ Nội vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ đồng chủ trì Hội nghị.

Đoàn công tác liên ngành Trung ương làm việc tại tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập thị xã Thuận Thành

Ngày đăng 14/01/2022
Ngày 13/01/2022, Đoàn công tác liên ngành Trung ương do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập thị xã Thuận Thành và các phường thuộc thị xã Thuận Thành.

Đảm bảo hoạt động của các tổ chức tôn giáo ổn định, tuân thủ pháp luật, gắn bó cùng chính quyền và Nhân dân

Ngày đăng 14/01/2022
Sáng 13/01/2022, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dự và chỉ đạo Hội nghị.