Hà Nội, Ngày 18/01/2022

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính cho đội ngũ công chức, viên chức Bộ Nội vụ

Ngày đăng: 03/12/2021   06:09
Mặc định Cỡ chữ
Từ ngày 01- 03/12/2021, tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ.

Tham dự Hội nghị có Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo và công chức làm công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên; các học viên là công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng, phát biểu khai mạc và trực tiếp truyền đạt một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác cải cách hành chính tại Lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng nhấn mạnh, cải cách hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong suốt công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, là một trong những giải pháp đột phá góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra định hướng phát triển đất nước đến năm 2030, đó là “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước”. Công tác cải cách hành chính thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương. 

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng cho biết, trên cơ sở tổng kết thực tiễn giai đoạn vừa qua và tiếp tục thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp và xã hội trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021; đồng thời, để đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021.

Tại Lớp tập huấn, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng đề nghị các học viên viên tham gia Lớp tập huấn cần tập trung học tập với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, nắm bắt những kiến thức cần thiết để áp dụng thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình; tích cực thảo luận, trao đổi thông tin, đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh phát biểu tại Lớp tập huấn

Phát biểu tại Lớp tập huấn, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết, công tác cải cách hành chính của ngành Nội vụ thời gian qua đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, tiếp tục đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân theo chủ trương, đường lối của Đảng.

Trong thời gian tới, để triển khai đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có nhận thức đầy đủ về nội dung, yêu cầu, tầm quan trọng của cải cách hành chính; xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ có tính đột phá, thường xuyên, thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm tốt trong giai đoạn vừa qua; đồng thời, tăng cường tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp mới để cải cách hành chính trở thành khâu đột phá trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ.

Báo cáo viên Phùng Doãn Hưng, Vụ Cải cách hành chính giới thiệu một số nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính tại Lớp tập huấn.

Trong thời gian diễn ra Lớp tập huấn từ ngày 01 đến ngày 03/12/2021, các học viên được các báo cáo viên truyền đạt, giới thiệu: 1) Các vấn đề chung và nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; 2) Quán triệt Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2023; 3) Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 của Bộ Nội vụ; 4) Nội dung Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2030; 5) Nội dung Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ; phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ./.

Quang cảnh Lớp tập huấn

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Công tác thi đua, khen thưởng cần đổi mới, sáng tạo hơn nữa để thích ứng với tình hình mới

Ngày đăng 17/01/2022
Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại buổi làm việc với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) chiều ngày 17/01/2022.

Sửa đổi, bổ sung về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Ngày đăng 17/01/2022
Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Khó khăn là động lực để CBCCVC, NLĐ Bộ Nội vụ quyết tâm, cố gắng, sáng tạo, linh hoạt hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022

Ngày đăng 17/01/2022
Sáng nay 17/01/2022, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC, NLĐ) cơ quan Bộ Nội vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ đồng chủ trì Hội nghị.

Đoàn công tác liên ngành Trung ương làm việc tại tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập thị xã Thuận Thành

Ngày đăng 14/01/2022
Ngày 13/01/2022, Đoàn công tác liên ngành Trung ương do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập thị xã Thuận Thành và các phường thuộc thị xã Thuận Thành.

Đảm bảo hoạt động của các tổ chức tôn giáo ổn định, tuân thủ pháp luật, gắn bó cùng chính quyền và Nhân dân

Ngày đăng 14/01/2022
Sáng 13/01/2022, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dự và chỉ đạo Hội nghị.