Hà Nội, Ngày 18/01/2022

Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính của thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 02/12/2021   09:16
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 01/12/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì buổi nghiệm thu.
Điểm cầu Bộ Nội vụ

Tham dự Hội nghị có Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Phú Nguyện, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 thành phố Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thành phố Đà Nẵng, đến nay, công tác kiểm tra, nghiệm thu Phiếu điều tra đối với 07 Ban Chỉ đạo các quận, huyện và giám sát viên cấp thành phố đã được Sở Nội vụ hoàn thành, cơ bản đảm bảo thời gian, tiến độ, tương ứng với tổng số 283 phiếu điều tra/283 cơ sở hành chính, đạt 100% danh sách nền theo quy định.

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo thành phố Đà Nẵng đã triển khai cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn Thành phố theo Phương án điều tra cơ bản đạt yêu cầu; đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo Phương án điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương; công tác thu thập thông tin phiếu điều tra đầy đủ theo danh sách nền; Ban Chỉ đạo thành phố Đà Nẵng cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của thành phố Đà Nẵng đạt yêu cầu nghiệm thu.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo thành phố Đà Nẵng cần lưu ý, rà soát lại số lao động thuộc biên chế hành chính đảm bảo khớp đúng; thông tin tài sản và thông tin hoạt động của một số đơn vị, chỉ tiêu chi phí hao mòn chưa chính xác; các đơn vị phụ thuộc xác định chưa chắc chắn, còn sửa lại nhiều lần; một số đơn vị chưa cung cấp tài liệu kiểm chứng. Đề nghị Ban Chỉ đạo Thành phố lập danh sách những đơn vị không thực hiện phối hợp trong cuộc điều tra để rút kinh nghiệm cho những lần điều tra sau./.

Điểm cầu Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

Gia Hưng

Tin tức cùng chuyên mục

Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày đăng 11/01/2022
Chiều nay 11/01/2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương chủ trì Hội nghị.

Kết quả điều tra cơ sở hành chính tỉnh Tiền Giang đạt chất lượng tốt

Ngày đăng 20/12/2021
Là địa phương cuối cùng hoàn thành nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021, tỉnh Tiền Giang đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh với kết quả đạt 96,2% - đạt chất lượng tốt.

Tỉnh Bình Thuận: Kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đạt 93,33%

Ngày đăng 20/12/2021
Chiều ngày 15/12/2021, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức buổi nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì buổi nghiệm thu.

Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục hoàn thiện kết quả điều tra

Ngày đăng 17/12/2021
Sáng ngày 15/12/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì buổi nghiệm thu.

Tỉnh Điện Biên: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt 95,74%

Ngày đăng 17/12/2021
Chiều ngày 14/12/2021, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.