Hà Nội, Ngày 18/01/2022

Đà Nẵng đề xuất thí điểm tự quyết định biên chế làm việc tại cơ quan Nhà nước

Ngày đăng: 29/11/2021   11:25
Mặc định Cỡ chữ
Đà Nẵng đề xuất thí điểm việc phân cấp cho HĐND Thành phố quyết định biên chế, số lượng người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, làm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu nhân rộng cơ chế quản lý, quyết định biên chế khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Quang cảnh buổi làm việc

Cuối tháng 11 vừa qua, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế, do Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Báo cáo về công tác quản lý tinh giản biên chế của TP Đà Nẵng giai đoạn 2015-2021, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể đã giảm 5 đầu mối thuộc Thành ủy; 12 phòng, ban chuyên môn và văn phòng các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy.

Các cơ quan Nhà nước đã thực hiện được "4 giảm", bao gồm: giảm đầu mối (giảm 37 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 124 đơn vị cấp phòng); giảm lãnh đạo, quản lý (giảm 178 vị trí lãnh đạo, quản lý); giảm biên chế (thu hồi 93 chỉ tiêu biên chế, giải quyết cho 43 người nghỉ hưu trước tuổi, chấm dứt hợp đồng 23 trường hợp); giảm kinh phí: giai đoạn 2017-2019 đã giảm chi ngân sách khoảng 280 tỷ đồng cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn trước.

Hoàn thành sắp xếp 71 đơn vị sự nghiệp công lập, vượt 22 đơn vị so với kế hoạch. Ban hành Đề án kiện toàn tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố (dự kiến giảm 44 đầu mối).

Về tinh giản biên chế, giai đoạn 2015-2021, khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội đã tinh giản và cắt giảm 338 người. Các cơ quan Nhà nước đã giảm 207 biên chế công chức và 2.316 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp.

Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng nhìn nhận, trong quá trình tinh giản biên chế đã bộc lộ một số khó khăn. Cụ thể, từ năm 2007 đến nay, Đà Nẵng không được bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức, kể cả khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và khối Nhà nước. Trong đó, đối với khối Nhà nước, chỉ tiêu biên chế năm 2022 được Trung ương giao là 1.786 người, thấp hơn số giao năm 2007 (1.850 người). Đối với khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể giữ nguyên mức giao 957 biên chế và theo lộ trình tinh giản vào năm 2022 sẽ còn 861 chỉ tiêu biên chế. Đà Nẵng thuộc nhóm địa phương có biên chế giao thấp nhất (cùng cơ quan chuyên môn, nhưng biên chế được giao thấp hơn so với các địa phương khác).

Như vậy, Đà Nẵng đã bị “giảm kép” cả về biên chế công chức Trung ương giao và chỉ tiêu tự chủ của địa phương. Theo đó, giai đoạn 2014-2022, Thành phố giảm 1.514 người làm việc, gồm biên chế Trung ương giao giảm 371 chỉ tiêu công chức và chỉ tiêu tự chủ của địa phương giảm 1.143 người. Bên cạnh đó, hiện nay Thành phố vẫn đang tiếp tục tính toán để cắt giảm lao động theo hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể (74 người).

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nêu trăn trở về việc cắt giảm đột ngột số người làm việc, dẫn đến sự thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng, gây quá tải công việc tại các cơ quan, đơn vị. Để giải quyết vấn đề này, nhiều cơ quan đã thực hiện biệt phái viên chức từ đơn vị sự nghiệp để hỗ trợ công tác quản lý nhà nước. “Biên chế giảm sâu dẫn đến áp lực cho cán bộ, công chức, viên chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ thực trạng trên, cùng với mức thu nhập hạn chế đã dẫn tới chảy máu chất xám, vì Thành phố không đủ điều kiện giữ chân nhân tài do cơ chế ràng buộc”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nêu.

Về biên chế hằng năm của giai đoạn 2022-2026, đối với khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề xuất Ban Tổ chức Trung ương xem xét giao biên chế hằng năm trong giai đoạn 2022-2026 tối thiểu là 877 người. Đối với biên chế công chức hành chính, thực hiện theo số chỉ tiêu Trung ương đã giao là 1.786 biên chế và bổ sung 410 biên chế. Đối với biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, đề nghị Trung ương giao 17.409 chỉ tiêu, giảm 18 chỉ tiêu so với số giao năm 2021.

Tại Hội nghị, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã nêu đề xuất với Ban Chỉ đạo Trung ương về việc cho phép Đà Nẵng thực hiện thí điểm việc phân cấp cho HĐND Thành phố quyết định biên chế, số lượng người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn, làm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu nhân rộng cơ chế quản lý, quyết định biên chế khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Đối với các địa phương tự chủ được ngân sách, đề xuất nghiên cứu thí điểm giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, nhân lực trên cơ sở phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi đã được Trung ương giao theo từng thời kỳ ổn định ngân sách. Sớm ban hành định mức, khung biên chế các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao Thành ủy Đà Nẵng đã phê duyệt nhiều đề án liên quan đến lĩnh vực tinh giản biên chế, là một trong những địa phương đầu tiên có những đề án đầu tư nguồn nhân lực cho Thành phố, bố trí nguồn lực lớn trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà nước, có những chế độ chính sách riêng, sáng tạo trong việc tinh giản, sắp xếp bộ máy.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh đề nghị trong báo cáo gửi Trung ương, TP Đà Nẵng cần nêu rõ cách thức xác định vị trí việc làm, từ đó có cơ sở để sắp xếp, bố trí. Để đảm bảo tính thuyết phục, TP Đà Nẵng cũng cần phân tích rõ Thành phố là một trong những địa phương đi đầu trong chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, để có căn cứ xem xét về đề xuất cơ chế tự chủ về biên chế./.

Theo: baochinhphu.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị

Ngày đăng 18/01/2022
Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị là một trong những chủ đề mà Ðảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đề ra cho năm 2022. Trong đó, chính quyền Thành phố quyết tâm đổi mới phương pháp làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo tinh thần phục vụ, giảm dần các biện pháp mệnh lệnh hành chính…

Kết quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở thành phố Hòa Bình

Ngày đăng 14/01/2022
Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho phát triển kinh tế, xã hội trong từng địa phương và cả nước. Bài viết đánh giá kết quả việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và những giải pháp góp phần triển khai có hiệu quả chủ trương này trong thời gian tới.

Cử tri ủng hộ thành lập thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng 14/01/2022
Đề án thành lập thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam được đa số cử tri ủng hộ.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong quản lý hành chính ở Việt Nam

Ngày đăng 13/01/2022
Phân quyền, phân cấp, ủy quyền là những biện pháp phân định và chuyển giao thẩm quyền cần được áp dụng để bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành. Để phát huy hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm sự chặt chẽ, phù hợp, cần làm rõ mối liên hệ giữa các biện pháp trong phân cấp, ủy quyền với giao quyền. Đồng thời, sử dụng ủy quyền như bước thử nghiệm để tiến tới phân cấp là cơ chế cần được xem xét dưới góc độ pháp lý và thực tiễn ở Việt Nam.

Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ

Ngày đăng 11/01/2022
Thực hiện Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, chiều 11/01/2022, sau khi nghe giải trình, tiếp thu, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.