Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Hội nghị triển khai thu thập, báo cáo dữ liệu thống kê về thanh niên tại địa phương

Ngày đăng: 23/11/2021   05:38
Mặc định Cỡ chữ
Sáng nay 23/11/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, hướng dẫn, trao đổi, thảo luận về việc triển khai thực hiện thu thập, báo cáo dữ liệu thống kê về thanh niên tại địa phương theo quy định tại Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam (Thông tư 07).

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Nội vụ có đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam; lãnh đạo, công chức Vụ Công tác thanh niên và Ban Quản lý Dự án VNM9P04 (Bộ Nội vụ); đại diện lãnh đạo và công chức Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); tham dự tại điểm cầu trực tuyến có lãnh đạo và công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ Lương Thị Hải Anh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Lương Thị Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên cho biết, ngày 15/12/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam. Bên cạnh việc hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê, Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Nội vụ; các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau gần 01 năm Thông tư có hiệu lực thi hành, một số địa phương đã có văn bản đề xuất, kiến nghị với Bộ Nội vụ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Để kịp thời tháo gỡ cho các địa phương trong việc triển khai thực hiện Thông tư 07, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Thông tư trên toàn quốc để làm cơ sở cho UBND các tỉnh, thành phố triển khai thu thập các chỉ tiêu thống kê cũng như báo cáo thống kê trên địa bàn tỉnh, căn cứ vào đó để xây dựng chế độ thông tin, báo cáo về thanh niên Việt Nam.

Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Lê Thế Trang phổ biến nội dung Thông tư 07.

Tại Hội nghị, ông Lê Thế Trang đã phổ biến, hướng dẫn việc thu thập, báo cáo dữ liệu thống kê về thanh niên theo Thông tư 07. Theo đó, căn cứ Luật Thanh niên năm 2020; Luật Thống kê năm 2015; Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam và Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam, Bộ Nội vụ xây dựng tài liệu hướng dẫn biểu mẫu thu thập chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam cấp tỉnh.

Tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV quy định, Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam phản ánh tình hình phát triển của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về thanh niên của Chính phủ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân, làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và hoạch định chính sách đối với thanh niên. Bộ chỉ tiêu bao gồm 83 chỉ tiêu chia thành 12 nhóm, trong đó: 04 chỉ tiêu phân công Bộ Nội vụ thu thập; 19 chỉ tiêu không có phân tổ đến cấp tỉnh; 60 chỉ tiêu có phân tổ đến cấp tỉnh và do các Bộ, ngành thu thập, tổng hợp và báo cáo.

Căn cứ tài liệu hướng dẫn, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phân công các Sở, ngành liên quan báo cáo; xây dựng văn bản chia sẻ thông tin với Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh…, xây dựng và trình UBND tiến hành các cuộc điều tra thống kê.

Điểm cầu trực tuyến

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao sự cần thiết tổ chức Hội nghị giúp các địa phương nắm chắc các nội dung cần thống kê, phương pháp thống kê, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi một số nội dung: đối với biểu mẫu thống kê dành cho cấp tỉnh cần có sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong toàn quốc. Về đơn vị tính số người và lượt người; đơn vị tính số lượng thanh niên từ 16 tuổi đến dưới 30 tuổi trên địa bàn hay số lượng thanh niên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn cũng cần có hướng dẫn cụ thể; đối với việc thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo liên quan đến số thanh niên học đại học trên địa bàn, tuy nhiên, số liệu này thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở chỉ có thể lấy số liệu từ Bộ; cần có phần mềm theo dõi nhằm giảm bớt việc thực hiện thủ công trong việc thu thập thông tin; phần mềm có thể liên kết, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu khác để có thể thu thập thông tin chính xác, mang tính cập nhật..../.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Đồng Nai: Đối thoại để hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp

Ngày đăng 07/12/2021
Với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ trong lập nghiệp, khởi nghiệp”, tại buổi đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai với thanh niên trên địa bàn tỉnh diễn ra sáng 25/11 vừa qua, các đoàn viên, thanh niên đã tập trung đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến tư vấn, giới thiệu việc làm; chính sách hỗ trợ đoàn viên, thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp…

Cao Bằng: Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng 07/12/2021
Những năm qua, các chế độ, chính sách và dự án, đề án phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, có hiệu quả. Qua đó, đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. Đồng thời cũng tạo được sự đồng thuận, quan tâm của xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Bộ Nội vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án quy định tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng 06/12/2021
Ngày 05/12/2021, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1236/QĐ-BNV về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án quy định tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm huy động tối đa các nguồn lực phát triển thanh niên

Ngày đăng 01/12/2021
Đó là một trong những nội dung trọng tâm của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (ban hành theo Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc

Ngày đăng 25/11/2021
Sau 35 năm tiến hành Đổi mới đất nước (1986-2021); 28 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII (năm 1993) về công tác thanh niên trong thời kỳ mới; 13 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước là đã xây dựng được thế hệ thanh niên có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo; tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc và của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.