Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Tạp chí Tổ chức nhà nước: Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tập trung nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông

Ngày đăng: 23/11/2021   05:56
Mặc định Cỡ chữ
Qua 31 năm xây dựng và phát triển (24/11/1990 - 24/11/2021), Tạp chí Tổ chức nhà nước đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin, truyền thông, phát huy tốt vai trò, vị trí và chức năng giúp Bộ Nội vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực; diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về tổ chức, hoạt động của nền hành chính nhà nước.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Tạp chí Tổ chức nhà nước, ngày 13/4/2021.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến nhiều mặt của đời sống, xã hội, trong đó có nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ. Song, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ và lãnh đạo Bộ, sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của tập thể viên chức, phóng viên, biên tập viên, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã bám sát Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền năm 2021, tập trung triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng theo Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2021 của Bộ, của Tạp chí và các nhiệm vụ được giao bổ sung, đột xuất đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, được lãnh đạo Bộ đánh giá cao và được đông đảo bạn đọc ghi nhận.

Các ấn phẩm của Tạp chí ngày càng phong phú về nội dung và hình thức, phản ánh đầy đủ, toàn diện các mặt hoạt động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ; góp phần tích cực, chất lượng, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và sự phát triển của Bộ, của ngành.

Xác định việc thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ và ngành Nội vụ; cùng với phương châm hành động của Bộ Nội vụ năm 2021 là “Kỷ cương, gương mẫu, đoàn kết, tinh thông, sáng tạo, hiệu quả”, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã sớm chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện. Đến nay, đã xuất bản 11 số Tạp chí in, với lượng phát hành 11.500 cuốn; Tạp chí điện tử đã đăng tải hơn 5.000 tin, bài; duy trì thường xuyên trên 22.000 lượt truy cập; việc sản xuất, khai thác tin, bài có nhiều đổi mới, chất lượng, đảm bảo hiệu quả tuyên truyền, bám sát nhiệm vụ công tác của Bộ, hoạt động của lãnh đạo Bộ và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Trong năm, đã tập trung tuyên truyền “đậm nét” việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng; về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; về công tác phòng, chống dịch COVID-19; về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; về chính sách tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030... 

Tổ chức xuất bản cuốn “Đặc san bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; sách chuyên khảo "Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và sự kế thừa, vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam"; sách Nhà nước đặt hàng "Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; sách Nhà nước đặt hàng   "Xây dựng nguồn nhân lực hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước", và lần đầu tiên xuất bản cuốn “Trang vàng Tổ chức nhà nước” kịp thời, chất lượng ... đang tiếp tục hoàn thiện xuất bản cuốn “Niên giám Quốc hội, Chính phủ khóa XV và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026”.

Phát huy truyền thống 31 năm xây dựng và phát triển, thời gian tới, Tạp chí Tổ chức nhà nước tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tập trung nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông, đảm bảo đúng tôn chỉ, định hướng, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy và lãnh đạo Bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Nội vụ. Tăng cường giám sát, đảm bảo an toàn kỹ thuật, thông tin; kịp thời phát hiện, chủ động trong việc khắc phục sự cố hệ thống quản trị nội dung của Tạp chí điện tử....  

Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Nội vụ trong việc quy hoạch cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ./.

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hội thảo khoa học: Bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức của Chính phủ Việt Nam (1945-2015)

Ngày đăng 07/12/2021
Sáng nay 07/12/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học: Bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức của Chính phủ Việt Nam (1945-2015).

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Vụ Công tác tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ

Ngày đăng 06/12/2021
Ngày 05/12/2021, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã đến thăm và làm việc với Vụ Công tác tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đoàn công tác Bộ Nội vụ thăm Giáo xứ Quan Lãng, trao nhà tình nghĩa và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Ngày đăng 05/12/2021
Ngày 04/12/2021, Đoàn công tác Bộ Nội vụ do đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã đến thăm Giáo xứ Quan Lãng, trao nhà tình nghĩa và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính cho đội ngũ công chức, viên chức Bộ Nội vụ

Ngày đăng 02/12/2021
Từ ngày 01- 03/12/2021, tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ.

Bộ Nội vụ quyết tâm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao trong năm 2021

Ngày đăng 03/12/2021
Chiều ngày 03/12/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11/2021 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2021.