Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Khai mạc lớp thứ hai bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày đăng: 23/11/2021   09:38
Mặc định Cỡ chữ
Sáng nay 23/11/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng trực tuyến đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Lớp thứ hai). Đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Lễ khai mạc.

Dự Lễ khai mạc tại điểm cầu Trụ sở Bộ có GS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam (báo cáo viên); đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Tại các điểm cầu địa phương có các đồng chí là đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, các học viên là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, ngay sau khi có kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Bộ Nội vụ đã khẩn trương ban hành Quyêt định số 696/QĐ-BNV ngày 03/6/2021 phê duyệt Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và các lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp với Bộ Tài chính trao đổi về nội dung chi, định mức chi tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các địa phương triển khai thực hiện việc bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Màn hình trực tuyến tại các điểm cầu ở địa phương.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường nhấn mạnh, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Từ thực tế, hiệu quả hoạt động của HĐND phụ thuộc chủ yếu và được quyết định bởi chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND. Để đại biểu HĐND cấp tỉnh có thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, thì việc từng bước nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND là một công việc hết sức quan trọng và cần thiết. Với khối lượng công việc ngày càng lớn, đòi hỏi cao về năng lực thực thi công vụ của mỗi đại biểu HĐND, một trong những giải pháp mang tính quyết định là bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND trở thành yêu cầu khách quan không chỉ đối với cơ quan dân cử mà còn là nhu cầu tự thân của mỗi đại biểu.

Quang cảnh Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng

Để đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu của lớp bồi dưỡng và hiệu quả học tập, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị các giảng viên cần chuẩn bị tốt nội dung các bài giảng cũng như các vấn đề liên quan; kết hợp các phương pháp giới thiệu chuyên đề cho phù hợp với đối tượng và hình thức bồi dưỡng trực tuyến để lớp bồi dưỡng đạt chất lượng, hiệu quả. Học viên tham gia lớp bồi dưỡng cần chủ động nắm bắt thông tin, tiếp thu kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, chủ động trao đổi, thảo luận những vấn đề còn vướng mắc, góp phần thực hiện có chất lượng các nội dung của chương trình.

Phát huy thành công lớp thứ nhất bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND cấp tỉnh và lớp tập huấn trực tuyến giảng viên, báo cáo viên đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Bộ Nội vụ đã chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức lớp thứ hai đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng kịp thời trên diện rộng theo yêu cầu của vị trí việc làm, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng dành cho đại biểu HĐND các cấp.

Ngay sau Lễ khai mạc, GS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam truyền đạt kiến thức cho các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chuyên đề "Tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước"./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Cán bộ, công chức, viên chức không phải thực hiện nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học và ngoại ngữ

Ngày đăng 08/12/2021
Ngày 10/12/2021, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực thi hành.

Xây dựng nội dung bồi dưỡng gắn với vị trí việc làm phù hợp với các đối tượng tham gia bồi dưỡng

Ngày đăng 06/12/2021
Đó là một trong những yêu cầu được nêu trong Quyết định số 1234/QĐ-BNV ngày 03/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025.

Khẩn trương, rà soát để sửa đổi các quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy cho phù hợp với các quy định tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP

Ngày đăng 05/12/2021
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 324/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về các vấn đề đại biểu Quốc hội chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, liên quan tới việc đổi mới, sắp xếp, nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập cả về đầu mối trường lớp, số lượng, chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý theo tinh thần Nghị quyết 19; biên chế giáo viên, chế độ phụ cấp đối với giáo viên vùng cao; chính sách cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Cân nhắc việc tổ chức mới các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định số 89/2021/NĐ-CP

Ngày đăng 03/12/2021
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 5392/BGDĐT- NGCBQLGD gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Ngày đăng 02/12/2021
ThS Ngô Tự Nam - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội là giảng viên trực tiếp tham gia bồi dưỡng chuyên đề “Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh” diễn ra từ ngày 23/11 đến ngày 25/11/2021 do Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Lớp bồi dưỡng trực tuyến đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (lớp thứ hai).