Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đô thị ở quận, phường

Ngày đăng: 23/11/2021   10:51
Mặc định Cỡ chữ
Từ ngày 16/11 đến 18/11/2021, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp tập huấn trực tuyến giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. TS Nguyễn Viết Định, Trưởng Bộ môn Quản lý nhà nước về Đô thị, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội (Học viện Hành chính Quốc gia) là giảng viên trực tiếp tham gia bồi dưỡng chuyên đề “Kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đô thị ở quận, phường” tới các học viên.
TS Nguyễn Viết Định chia sẻ nội dung chuyên đề “Kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đô thị ở quận, phường” từ điểm cầu chính Trụ sở Bộ Nội vụ đến các học viên tại các điểm cầu địa phương, ngày 18/11/2021. 

Chia sẻ nội dung chuyên đề “Kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đô thị ở quận, phường” với các học viên Lớp bồi dưỡng từ điểm cầu chính Trụ sở Bộ Nội vụ kết nối trực tuyến tới 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, TS Nguyễn Viết Định nhấn mạnh tới trách nhiệm của Hội đồng nhân dân (HĐND) quận trong quản lý nhà nước về đô thị, được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), theo đó, HĐND quận có nhiệm vụ ban hành các quy định quyết định về quản lý đô thị và thực hiện giám sát quản lý nhà nước về đô thị theo thẩm quyền được phân công.

Ở những địa phương được tổ chức chính quyền đô thị (Thành phố Hồ Chí Minh) và thí điểm tổ chức chính quyền đô thị (thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng), do không còn HĐND cấp xã nên một số nhiệm vụ quản lý đô thị trước đây thuộc nhiệm vụ của UBND phường, thị trấn sẽ do HĐND quận hoặc HĐND Thành phố (đối với Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện.

KỸ NĂNG GIÁM SÁT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THỊ Ở QUẬN, PHƯỜNG

Giám sát quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông ở quận, phường

HĐND quận, phường thực hiện chức năng giám sát quản lý nhà nước các lĩnh vực về quản lý trật tự, an toàn giao thông ở địa phương; giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến ngành giao thông thuộc trách nhiệm của UBND và cơ quan chuyên môn theo phân cấp hoặc được ủy quyền. Trên địa bàn địa phương, chủ thể chịu trách nhiệm chính về triển khai các hoạt động quản lý nhà nước là Ủy ban nhân dân (UBND), do đó, UBND cũng là đối tượng giám sát chính của HĐND. Đối với địa bàn quận, Phòng Quản lý đô thị của quận là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp UBND quận thực hiện quản lý nhà nước về giao thông trên địa bàn quận. Trên địa bàn phường, bộ phận, tổ quản lý đô thị phường là bộ phận chuyên môn giúp UBND phường quản lý nhà nước về giao thông và các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của cấp có thẩm quyền. 

HĐND quận, phường thực hiện giám sát hoạt động quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông ở quận, phường trên các nội dung: 1) Đảm bảo an toàn hệ thống giao thông trên địa bàn; 2) Phối hợp, tham gia đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông; 3) Khai thác hệ thống giao thông, duy tu bảo dưỡng các công trình giao thông, vỉa hè, lắp đặt biến báo giao thông thuộc trách nhiệm quản lý nhằm hạn chế gây mất an toàn giao thông trên địa bàn; 4) Tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn trật tự khi tham gia giao thông; 5) Tổ chức, phối hợp cơ quan chuyên ngành kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm về an toàn giao thông trên địa bàn.

Giám sát quản lý nhà nước về trật tự xây dựng ở quận, phường

HĐND quận, phường giám sát việc thực hiện các quy định về trật tự xây dựng trên địa bàn quận, cụ thể thực hiện giám sát hoạt động của UBND quận, phường trên các nội dung: 1) Trong quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền của UBND cấp trên như giám sát việc cấp giấy phép xây dựng và việc tuân thủ giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng, việc quản lý trật tự xây dựng theo các nội dung của giấy phép xây dựng đã được cấp và quy định của pháp luật có liên quan; đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng, nội dung quản lý trật tự xây dựng bao gồm kiểm tra sự đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng hiện hành; sự tuân thủ của việc xây dựng với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành hoặc quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị được phê duyệt và quy định của pháp luật có liên quan; kiểm tra sự phù hợp của việc xây dựng với các nội dung, thông số chủ yếu của thiết kế đã được thẩm định đối với trường hợp thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định); quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị. 2) Hoạt động của UBND quận, phường trong tổ chức thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm trên địa bàn; thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG 

- Hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định.

- Hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo.

- Hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận; gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác.

- Hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới.

- Hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

- Hành vi xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

- Xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.

- Xây dựng công trình vi phạm chỉ giới xây dựng.

- Xây dựng công trình sai cốt xây dựng...

Giám sát quản lý nhà nước về phòng, chống cháy nổ ở quận, phường

Nội dung giám sát quản lý nhà nước về phòng, chống cháy nổ ở quận, phường chủ yếu tập trung vào: 1) Giám sát quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình xây dựng trên địa bàn (đặc biệt là các công trình do tư nhân thực hiện); 2) Giám sát các tổ chức, đơn vị thi công quản lý các công trình trong đô thị về thực hiện đầy đủ quy định, quy chuẩn về phòng, chống cháy nổ; 3) Giám sát việc hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống cháy nổ; huy động sự tham gia cộng đồng bảo vệ công trình và phòng, chống cháy nổ; 4) Giám sát việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, chống cháy nổ; 5) Giám sát việc tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tại các công trình xây dựng trên địa bàn.

Giám sát quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật

Việc giám sát quản lý nhà nước về hạ tầng đô thị tập trung vào giám sát trách nhiệm của UBND và Phòng Quản lý đô thị (đối với quận) trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý hạ tầng đô thị được phân công, cụ thể giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ: 1) Tổ chức điều tra, đánh giá thực trạng điều kiện về các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các công trình công cộng để xác định khu vực cần cải tạo trên địa bàn. 2) Tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư và các cơ quan có liên quan về nội dung và kế hoạch cải tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 3) Lập danh mục các dự án cải tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và đưa vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền theo giai đoạn 5 năm và hàng năm, để làm cơ sở bố trí nguồn vốn và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch. 4) Công khai chương trình, kế hoạch cải tạo hàng năm để tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện và giám sát thực hiện. 5) Khai thác hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, giám sát các tổ chức, đơn vị thi công duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng đô thị; 6) Tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn và huy động sự tham gia cộng đồng góp phần xây dựng và bảo vệ các công trình hạ tầng đô thị; 7) Tổ chức kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 

- Không lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, đồ án quy hoạch xây dựng, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điều chỉnh hoặc đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng theo quy định.

- Điều chỉnh quy hoạch xây dựng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng.

- Điều chỉnh quy hoạch xây dựng đối với một lô đất trong khu vực quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt làm thay đổi mật độ xây dựng hoặc mật độ dân số, dẫn đến làm vượt khả năng cung cấp hạ tầng kỹ thuật hoặc hạ tầng xã hội của đô thị, khu vực.

- Điều chỉnh dự án mà chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận.

Giám sát quản lý nhà nước về cảnh quan và môi trường đô thị ở quận, phường

Giám sát quản lý nhà nước về cảnh quan đô thị tập trung vào giám sát việc thực hiện trách nhiệm của UBND quận, phường trong các nhiệm vụ cụ thể: 1) Việc thực hiện điều tra, đánh giá thực trạng điều kiện về các công trình tạo cảnh quan đô thị như công viên, cây xanh, khu vui chơi,… để xác định các vấn đề cần cải tạo trên địa bàn; 2) Việc tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư và các cơ quan có liên quan về nội dung và kế hoạch cải tạo các công trình cảnh quan đô thị. 3) Hàng năm và 5 năm, lập danh mục các công trình cảnh quan đô thị cần đầu tư xây dựng, cải tạo để đưa vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền làm cơ sở bố trí nguồn vốn và tổ chức thực hiện đầu tư theo quy hoạch. 4) Giám sát quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình tạo cảnh quan đô thị. 5) Khai thác hệ thống các công trình tạo cảnh quan đô thị, giám sát các tổ chức, đơn vị thi công duy tu bảo dưỡng các công trình này trên địa bàn; 6) Hướng dẫn người dân và huy động sự tham gia cộng đồng bảo vệ các công trình cảnh quan đô thị. 7) Tổ chức kiểm tra việc xử lý các vi phạm công trình cảnh quan đô thị trên địa bàn.

Giám sát quản lý nhà nước về môi trường đô thị ở quận, phường tập trung vào giám sát việc xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi trường như chất thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt,... 

Ngoài ra, việc giám sát của HĐND quận, phường nói chung và giám sát của đại biểu HĐND nói riêng về quản lý đô thị còn có thể tập trung vào giám sát việc quản lý đất đai; giám sát hoạt động đầu tư xây dựng; an toàn lao động trong các hoạt động xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở,… thuộc trách nhiệm của UBND quận, phường theo phân cấp hoặc được ủy quyền./.

Trí Đức

Tin tức cùng chuyên mục

Cán bộ, công chức, viên chức không phải thực hiện nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học và ngoại ngữ

Ngày đăng 08/12/2021
Ngày 10/12/2021, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực thi hành.

Xây dựng nội dung bồi dưỡng gắn với vị trí việc làm phù hợp với các đối tượng tham gia bồi dưỡng

Ngày đăng 06/12/2021
Đó là một trong những yêu cầu được nêu trong Quyết định số 1234/QĐ-BNV ngày 03/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025.

Khẩn trương, rà soát để sửa đổi các quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy cho phù hợp với các quy định tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP

Ngày đăng 05/12/2021
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 324/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về các vấn đề đại biểu Quốc hội chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, liên quan tới việc đổi mới, sắp xếp, nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập cả về đầu mối trường lớp, số lượng, chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý theo tinh thần Nghị quyết 19; biên chế giáo viên, chế độ phụ cấp đối với giáo viên vùng cao; chính sách cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Cân nhắc việc tổ chức mới các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định số 89/2021/NĐ-CP

Ngày đăng 03/12/2021
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 5392/BGDĐT- NGCBQLGD gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Ngày đăng 02/12/2021
ThS Ngô Tự Nam - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội là giảng viên trực tiếp tham gia bồi dưỡng chuyên đề “Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh” diễn ra từ ngày 23/11 đến ngày 25/11/2021 do Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Lớp bồi dưỡng trực tuyến đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (lớp thứ hai).