Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Hội nghị phổ biến, triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thông kê về thanh niên Việt Nam

Ngày đăng: 19/11/2021   02:58
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 19/11/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thông kê về thanh niên Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ); ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo cấp Vụ các bộ, ngành, cơ quan Trung ương có liên quan.

Thứ trưởng Trương Hải Long phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, ngày 14/9/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BNV quy định Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam, đây là công cụ quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền thu thập số liệu thống kê về thanh niên nhằm giám sát và đánh giá tình hình phát triển của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về thanh niên của Chính phủ và các tổ chức, cá nhân; đồng thời là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và hoạch định chính sách, pháp luật về thanh niên. Căn cứ Luật Thanh niên năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan; đồng thời để thống nhất công tác thu thập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV; ngày 15/12/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam. Bên cạnh việc hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê, Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Nội vụ; các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết thêm, sau gần 01 năm Thông tư có hiệu lực thi hành, một số địa phương đã có văn bản đề xuất, kiến nghị với Bộ Nội vụ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thứ trưởng Trương Hải Long đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị là chuyên gia của Tổng cục Thống kê hỗ trợ Bộ Nội vụ phổ biến các nội dung cơ bản của Thông tư và giải đáp các kiến nghị, đề xuất của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đồng thời, đề nghị các quý vị đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận, cùng với chuyên gia và Ban Tổ chức tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BNV.

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã trình bày một số nội dung chính tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam; đồng thời, phổ biến, hướng dẫn việc thu thập, báo cáo dữ liệu thống kê về thanh niên theo quy định tại Thông tư số 07/2020/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam.

Ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Đình Khuyến cũng cho biết, Thông tư số 07/2020/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam để thu thập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam do các bộ, ngành thực hiện, gồm: Việc lập và gửi báo cáo thống kê; hướng dẫn lập báo cáo; tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê.

Thông tư này áp dụng đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện biểu mẫu báo cáo để thu thập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.

Nội dung chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam gồm danh mục biểu mẫu báo cáo (Phụ lục 1 đính kèm), biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với từng Bộ, ngành (Phụ lục 2 đính kèm). Xem chi tiết Phụ 1, Phụ lục 2 tại đây.

Về trách nhiệm thi hành: Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, đơn vị liên quan: triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam; thu thập, tổng hợp, biên soạn số liệu thống kê về thanh niên Việt Nam theo quy định của Thông tư này trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành; xây dựng hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo thu thập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam từ các sở, ban, ngành trên địa bàn cấp tỉnh; hằng năm rà soát danh mục và nội dung các biểu mẫu báo cáo theo quy định của Thông tư để đề nghị sửa đổi, bổ sung biểu mẫu báo cáo cho phù hợp với thực tiễn; chủ trì thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình triển khai Thông tư...

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình căn cứ vào Hệ thống biểu mẫu báo cáo được phân công cho Bộ, ngành mình chấp hành đầy đủ, chính xác từng biểu mẫu báo cáo về nội dung báo cáo; thời điểm báo cáo và thời kỳ báo cáo bảo đảm gửi báo cáo đúng thời hạn quy định.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan hướng dẫn các sở, ban, ngành trên địa bàn cấp tỉnh thực hiện hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo này.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu thập thông tin thống kê thanh niên Việt Nam; đồng thời, đề nghị thống nhất về biểu mẫu, chế độ báo cáo thống kê giữa Bộ Nội vụ với các bộ, ngành liên quan; đề nghị hướng dẫn việc tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu thống kê trên địa bàn tỉnh, thành phố..../.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Đồng Nai: Đối thoại để hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp

Ngày đăng 07/12/2021
Với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ trong lập nghiệp, khởi nghiệp”, tại buổi đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai với thanh niên trên địa bàn tỉnh diễn ra sáng 25/11 vừa qua, các đoàn viên, thanh niên đã tập trung đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến tư vấn, giới thiệu việc làm; chính sách hỗ trợ đoàn viên, thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp…

Cao Bằng: Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng 07/12/2021
Những năm qua, các chế độ, chính sách và dự án, đề án phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, có hiệu quả. Qua đó, đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. Đồng thời cũng tạo được sự đồng thuận, quan tâm của xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Bộ Nội vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án quy định tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng 06/12/2021
Ngày 05/12/2021, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1236/QĐ-BNV về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án quy định tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm huy động tối đa các nguồn lực phát triển thanh niên

Ngày đăng 01/12/2021
Đó là một trong những nội dung trọng tâm của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (ban hành theo Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc

Ngày đăng 25/11/2021
Sau 35 năm tiến hành Đổi mới đất nước (1986-2021); 28 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII (năm 1993) về công tác thanh niên trong thời kỳ mới; 13 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước là đã xây dựng được thế hệ thanh niên có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo; tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc và của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.