Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Long An: Phiếu điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng khá

Ngày đăng: 19/11/2021   09:31
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 18/11/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì buổi nghiệm thu.
Điểm cầu Bộ Nội vụ

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Long An “đạt chất lượng khá”, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh Long An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo phương án điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương; công tác thu thập thông tin phiếu điều tra đầy đủ theo danh sách nền. Ban Chỉ đạo tỉnh Long An cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu đối với các phiếu điều tra trên địa bàn tỉnh. 

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An Nguyễn Hoàng Minh trân trọng tiếp thu ý kiến đánh giá, góp ý của Ban Chỉ đạo Trung ương và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương trong thời gian tới, để tỉnh Long An hoàn thành cuộc điều tra với chất lượng cao nhất./.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh Long An, đến nay tỉnh đã hoàn thành công tác nghiệm thu 541/541 phiếu điều tra cơ sở hành chính, đạt 100% kế hoạch và đã được xác nhận trên hệ thống phần mềm điều tra đúng thời gian quy định.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt

Ngày đăng 08/12/2021
Với số phiếu chọn mẫu đạt tỉ lệ 96,36%, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương đánh kết quả phiếu điều tra của tỉnh Lâm Đồng “đạt chất lượng tốt”.

Kết quả phiếu điều tra của tỉnh Thanh Hóa đạt tỷ lệ 90,09%

Ngày đăng 06/12/2021
Sáng ngày 04/12/2021, tại tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả phiếu điều tra cơ sở hành chính của tỉnh Ninh Bình đạt chất lượng tốt

Ngày đăng 04/12/2021
Sáng ngày 03/12/2021, tại Ninh Bình, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bắc Ninh

Ngày đăng 02/12/2021
Sáng ngày 02/12/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương chủ trì Hội nghị.

Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính của thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng 01/12/2021
Chiều ngày 01/12/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì buổi nghiệm thu.